Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 64 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Subota, 9. decembar 2017.

Mjestogdje jepoginuoKujović

ZgradaSuda

Oduzetamarihuana

BlagotaRadović i advokat

Markovićdolazena suđenje

Enis Memić iz Prijepolja izručen crnogorskimvlastima

Osumnjičeni za smrt

policajca sproveden

u bjelopoljski zatvor

PODGORICA

Tridesettro-

godišnji EnisMemić izPri-

jepoljakoji se tereti da je 22.

jula 2015. godinevozilom

usmrtiopolicajca Irfana

Kujovića (41) juče je izBo-

sne iHercegovine izručen

crnogorskimvlastima i

sproveden jeubjelopoljski

zatvor – saznajePobjeda.

Kujović je 22. jula bio sa kole-

gom na dužnosti na regional-

nomputu Slijepač most – To-

maševo. Policajac je poginuo

kada je pokušao da zaustavi

vozača „golfa“ koji ga je po-

tomudario i oborio.

Memić je nakon nepunih pet

mjesec – 8. decembra uhap-

šen kada je bježeći od policije

sletioukanalumjestuKrupac

u Istočnoj Ilidži.

osumnjičenog podnijeta pri-

javazbogsumnjeda jepočinio

teškoubistvo.

- Službenici Uprave policije

MUP-asuubrzonakonteškog

ubistva počinjenog na štetu

našeg kolege, raspolagali po-

dacima o identitetu E. M. kao

mogućeg izvršioca, a brojne

mjere i radnje koje su predu-

zeteponalogutužioca, dovele

su do prikupljanja činjenica

kojeukazujunaosnovsumnje

da je E. M. počinio krivično

djelo – naveli su ranije iz poli-

cije.

On je u Bosni i Hercegovini

uhapšen zbog krivičnog djela

počinjenog na teritoriji te dr-

žave.

Memić je i od ranije poznat

policiji.Biojeuhapšenkrajem

2012. godineumeđunarodnoj

akciji ,,Trio“. U januaru 2016.

godine je osuđen na godinu

zatvora jer je prenosio mari-

huanu iz Albanije do Tuzi, a

zatim iz Bijelog Polja, pa dalje

uBosnu iHercegovinu.

U policijskoj akciji „Trio“ za-

plijenjeno je 250 kilograma

marihuane i veća količine

oružja, auhapšena su23člana

četirikriminalnegrupekojaje

švercovalamarighuanu na te-

ritoriji Crne Gore, Albanije,

Srbije, BiHiHrvatske.

M.Ž.

ZaMemićemje bila raspisana

crvena međunarodna potjer-

nica i crnogorskevlasti suraz-

mjenjivali informacije sa više

država u regionu.

Uprava policije odmah se

oglasila nakon hapšenja Me-

mića i saopštila da je protiv

VIŠI SUD:

Izrečena presuda Velimiru Đuroviću

ULCINJ:

Uhapšen Nikolin Sufaj iz Skadra

Za ubistvo sina dobio

10 i po godina zatvora

Džip sa 50kilograma skanka

pronađennakonpotjere

PODGORICA

Šezdeseto-

godišnji VelimirĐurović ju-

če jeupodgoričkomVišem

suduosuđenna jedinstvenu

kaznuoddeset i pogodina

zatvora zbogubistva sina

Raka (31) i nedozvoljenog

držanjaoružja.

Presudu je izreklokrivičnovi-

jeće kojim je predsjedavao su-

dijaPredragTabaš.

Đurović je30. julaprošlegodi-

neoko19.30časovanakonsva-

đe pucaou sinaRaka.

Prema riječima komšija, Đu-

rović je iz puške ustrijelio sina

nadvadesetmetaraodkućnog

praga.

Teško povrijeđeni Rako, koga

suhici iz očeve puške pogodili

u grudi, uspio je da ode do ko-

mšija i zamoli ih da pozovu

pomoć. Odmah zatim izgubio

je svijest i paona ulicu.

Ranjeni mladić podlegao je

povredama na putu prema

Podgorici. Suđenje je bilo za-

tvoreno za javnost.

B.R.

ULCINJ

Tridesetsedmogo-

dišnji Nikolin Sufaj iz Skadra

uhapšen je zbog sumnje da je

pokušao da prokrijumčari

skoro 50kilograma skanka.

Osumnjičenom se stavlja na

teret da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvod-

nja, držanje i stavljanje u pro-

met opojnihdroga.

- Policija je 7. decembra od 20

do22.20pratila, džip„micubi-

ši“, albanskih registarskih

oznaka. Inspektori su oko

22.20pokušalidazaustaveovo

vozilo u mjestu Vladimirske

krute, koje nije stalo na znak

zaustavljanja već se udaljilo

premaBara–navodiseusaop-

štenju.

Istražitelji su u mjestu Dobre

Vode pronašli automobil koji

je bio parkiran na oko 2 kilo-

metra od magistralnog puta

Vladimir –Bar.

U džipu su pronađene dvije

crne torbeukojimasenalazilo

41 pvc pakovanje, ukupne te-

žine oko 49,8 kilograma, a za

koju se sumnja da je opojna

drogamarihuana tipa skank.

Dankasnije policija je pronaš-

la Sufaja koji je, kako se sum-

nja, upravljao vozilom „mici-

buši“.

Osumnjičeni će biti priveden

na saslušanje u Više državno

tužilaštvo koji će se izjasniti o

zadržavanju. Skank će biti

upućen u Forenzički centar

zbog vještačenja.

C.H.

Počelo suđenje u

slučaju prodaje imovine

Duvanskog kombinata

Zetagradnja

tvrdi da

je jedina

oštećena

PODGORICA

Kompanija

Zetagradnja, njen bivši izvršni

direktor Miloš Stojanović i bivši

stečajni upravnik Duvanskog

kombinata Veselin Raičević

juče su negirali navode optuž-

nice kojim se terete da su zlo-

upotrebompoložaja državnu

kasu oštetitli za 3.446.573,95

eura. Ovo je za Pobjedu potvr-

dio advokat Velibor Marković.

Proces vodi sutkinja Ana

Vuković.

Prema riječima advokata Mar-

kovića, on ostaje pri stavu koji

je imao i prije početka suđenja

a to je da radnje koje se okriv-

ljenima u ovom slučaju stav-

ljaju na teret ne predstavljaju

krivično djelo.

- Od ovog posla ni Duvanski

kombinat ni država nijesu

oštećeni za višemilionski iznos,

naprotiv. Ako je neko pretrpio

štetu onda je to kompanija

Zetagradnja kojoj i dalje nije

predato u posjed dvije trećine

nekretnine koje su plaćene

Duvanskom kombinatu u ste-

čaju – kazao je Marković.

On je istakao da su potpisnici

ugovora, bivši stečajni uprav-

nik i izvršni direktor Zetagrad-

nje bili puki sprovodioci onoga

što je prethodno dogovoreno

na državnomnivou, zvaničnim

odlukama Vlade Crne Gore

i glavnog grada. Sredinom

2010. godine stečajni upravnik

Veselin Raičević prodao je

,,Zetagradnji“ 43 hiljade kva-

drata građevinskog zemljišta

za 13,2 miliona eura.

B. R.

Pretresima na dvije lokacije u

Nikšiću, koje koristi V.K. (62)

iz Nikšića, oduzeto je osam

komada eksplozivnog punjenja

i dva namotaja sporogorećeg

štapina. Eksploziv i štapini su

oduzeti od V.K. i o svemu je

obaviješten tužilac u Nikšiću

koji će se izjasniti o kvali ikaciji

djela. Iz policije podsjećaju da

su u 14 akcija od početka okto-

bra, uključujući i jučerašnju,

pretresli 214 lokacija na jugu

i sjeveru i u centralnoj regiji,

i to na lokacijama koje kori-

ste članovi organizovanih

kriminalnih grupa. Priveden

je veliki broj osoba, a zapli-

jenjeno je oružje i municija,

hladno oružje, skupocjeni

automobili, droga, sredstva

komunikacije, ugovori i

druga dokumenta, novac i

druge stvari. Više osoba je

uhapšeno zbog krivičnih

djela u vezi sa zelenaštvom,

ilegalnimposjedovanjem

oružja i zloupotrebomopoj-

nih droga. Sve što je oduzeto

biće vještačeno u Forenzič-

kom centru radi utvrđivanja

porijekla, odnosno eventu-

alne povezanosti sa počinje-

nim krivičnimdjelima.

M. L.

Samjestapucnjave

Akcija

policijeu

tri grada

Milivoje

Katnić

odbila premjedbe na rad suda

koje su prethodnog dana izni-

jeli advokati Miroje Jovanović

i ĐorđeBulatović.

Stavsuda

SutkinjaMugoša je ocjenila da

dio primjedbi koje je advokat

Miroje Jovanović iznio nema

karakter primjedbi koje po-

znaje ZKP, jer je u zakonu tač-

no predviđeno šta su pogreške

u zapisniku. Ona je navela da

sud smatra da je advokat Jova-

nović zloupotrijebio pravo na

iznošenje primjedbi, jer je iz-

međuostalogkazaoda ,,tužilac

ima prećutnu saglasnost vije-

ća“ a koji termin ZKP ne po-

znaje.

Odgovarajućinaprimjedbeona

je kazala da branilac ne može

odlučivati šta će ući u zapisnik

sa suđenja a šta ne, već da o to-

me vodi računa predsjednik

sudskog vijeća shodnoZKP-u.

Sutkinja Mugoša je navela da

konstatacija branioca Jovano-

vića da mu se za-

pisnici sa suđenja dostavljaju

samo na latiničnompismu ne-

ma karakter primjedbe jer su

po Ustavu ćirilično i latinično

pismo ravnopravni.

Takođe,primjedbabraniocada

kroz odgovore svjedoka sarad-

nikanemožedaprepozna svo-

ja pitanja, a kojih je bilo 378,

sutkinja Mugoša smatra da je

to problembranioca, a ne suda

i zapisnika.

Netačanjeizaključakbranioca

da tužilac ima pravo prigovora

na postavljena pitanja jer to

pravo nema ni tužilaštvo niti

odbrana okrivljenih.

Pitanja

Podsjetila je da je svjedok sa-

radnik do sada dao dogovore

na 2.000pitanja a na koji način

i kako svakako će biti predmet

ocjene tužilaštva, odbrane pa i

suda.

- Ne stoji ni primjedba branio-

ca da samopominjala i kažnja-

valaposopstvenomnahođenju

–kazala jeMugoša.

Istakla je i da navodi branioca

,,da seonbrineda li jeneštouš-

lo ili ne u zapisnik“ nema ka-

rakter primjedbe jer svaka ri-

ječ i minut suđenja se i audio i

vizuelnosnima, pasečuje i vidi

da takve konstatacije ne bi tre-

bale da ostavljaju prostor za

brigu već se radi o advokato-

vomsubjektivnomdoživljaju.

Nakonstatacijubraniocadasvi

treba da čuju šta režija radi,

sutkinjaMugoša je kazala da u

sudnici nema režisera niti je

bilokoodljudikojisuzaduženi

za tehnički dioposlarežiser jer

usudnicisenesnimanifilmni-

ti predstava.

B.ROBOVIĆ