Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 64 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Hronika

Subota, 9. decembar 2017.

Suđenje okrivljenomza izazivanje opasnosti

Keković je ćutao o

bombaškomnapadu

PODGORICA

Aleksandar

Kekovićkoji se tereti da je

13. februara 2015. godineba-

cioeksplozivnunapravuu

dvorišteBožidaraČolevića

uZagoričubranio se ćuta-

njemuOsnovnomsudu.

Keković nije želio da odgovara

napitanja tužioca i sutkinjeLa-

riseMijušković-Stamatović.

Na pretresu su pročitani i svi

pisani dokazi, a na sljedećem

ćebiti odgledanvideo snimak.

Kekoviću se na teret stavlja da

jepočiniokrivičnodjelo izazi-

vanje opšte opasnosti.

Prema navodima optužnog

prijedloga, Keković se tereti

da je sa više nepoznatih osoba

doveo u opasnost živote ljudi i

imovinučijavrijednost jeveća

od20.000 eura.

- Sumnja seda jeKekovićado-

vezla nepoznata osoba moto-

rom ,,pjađo“ ispred porodične

kuće Čolevića u Danilovgrad-

skoj ulici u Zagoriču, nakon

čega je postavio bombu ispod

automobila ,,folsvagen polo“ i

aktivirao je. Od eksplozije je

vozilo potpuno uništeno, po-

rodična kuća i okolne kuće -

piše uoptužnomprijedlogu.

Keković je i od ranije poznat

policiji. Osuđen je 2015. godi-

ne na osam mjeseci zatvora

zbog bacanja bombe u dvori-

šte Aleksandra Vukadinovića.

Prošlegodineosuđen jenapet

mjeseci za povredu slobode

opredjeljenja pri glasanju, uo-

či lokalnih izbora u Podgorici

pretprošle godine.

M.L.

SaprivođenjaKekovića

SUĐENJE ZAPOKUŠAJ TERORIZMA:

Ponovni zahtjev advokata odgodio proces za 13. decembar

Jovanović traži izuzećeMugoše i Savića

PODGORICA

Optuženi

MilanKnežević i advokat

MirojeJovanović juče suna

suđenjuzapokušaj terori-

stičkognapadaprošle godine

zatražili izuzećepredsjedni-

ce sudskogvijećaSuzane

Mugoše zbog, kako sukazali

,,pristrasnosti kojanije zabi-

lježenanaovimprostorima

višeod 100godina“. Oni su

zahtijevali i izuzećepred-

sjednikaVišeg sudaBorisa

Savićakoji je ,,duboko invol-

viranuovaj predmet“ tako

što je, kako suobrazložili, do-

dijelioSinđeliću status svje-

doka saradnikapod lažnim

imenom.

Opristrasnosti

Nakon toga suđenje je preki-

nuto,anastavakzakazanzasri-

jedu 13. decembar.

Advokat Jovanović je kazao da

je sutkinja pokazala pristra-

snostusudnici,budućida,,drži

lekcije“ njemu i advokatu Bu-

latoviću i kažnjava ga, a da nije

reagovala kada je glavni speci-

jalni tužilac Milivoje Katnić

pocijepao službeni dokument

u sudnici.

On je naveo da ne traži izuzeće

članicavijeća,sutkinjaDragice

Vuković iVesnePeanali da tra-

ži izuzeće predsjednika Višeg

sudaBorisa Savića.

- On je taj koji je napisao ono

čuveno Aleksandar (Sinđelić).

Tonijedanodbranilaca iokriv-

SDT:

Odbrana odugovlači postupak i iznosi poluistine

Specijalno državno tužilaštvo je

komentarišući zahtjeve za izuzeće sut-

kinje Suzane Mugoše u predmetu za

pokušaj terorizma na dan parlamentar-

nih izbora saopštilo da odbrana okriv-

ljenih zamjenom teza i iznošenjem

poluistina nastavlja sa uobičajenom

praksomodugovlačenja i ometanja

krivičnog postupka, a sve s ciljem

obmanjivanja javnosti. Iz te institucije

podsjećaju da u razlozima za izuzeće

branilac i okrivljeni uporno navode da

je glavni specijalni tužilac Milivoje Kat-

nić u sudnici pocijepao dokument.

- Nije pocijepan nikakav dokument,

već fotokopija nekog dokumenta, za

koji odbrana nije navela odakle potiče.

Napominjemo da je ova fotokopija

Tužilaštvu na glavnompretresu pre-

data suprotno Zakoniku o krivičnom

postupku - prije nego što je Sud donio

odluku da li fotokopija uopšte pred-

stavlja neki dokument, te ukoliko pred-

stavlja, da li on uopšte može biti dokaz

u ovom krivičnompostupku - saopšte-

no je iz Tužilaštva.

Uporni pokušaji pojedinih branilaca da

u dokazni postupak na, kako navodi

SDT, ,,zakonomnedozvoljen način, uvr-

ste određena dokumenta“, takođe su,

prema ocjeni tužilaštva, ,,vid ometanja i

odugovlačenja postupka“.

-To čine osobe koje su dužne da pozna-

ju Zakonik o krivičnompostupku i da

postupaju u skladu sa njim. Konačno,

radilo se o papiru koji je bio vidno

zamašćen i zaprljan nepoznatom

supstancom, zbog čega ga je i valjalo,

bez odlaganja, uništiti. U razlozima za

traženja izuzeća okrivljeni M.K., takođe,

navodi da je Sud njega i okrivljenog

A.M. više puta kažnjavao udaljavanjem

iz sudnice, što je nesporno, ali je isto

tako nesporno da su oni udaljeni iz

sudnice zbog svog ponašanja. Dešava-

lo se i da okrivljeni sami traže da budu

udaljeni, što su jasno i saopštavali. Da

su i današnji zahtjevi za izuzeće sraču-

nati s ciljemodugovlačenja postupka

i da je to taktika odbrane u ovom

krivičnompostupku, javnost je mogla

da čuje i od samih okrivljenih, kada su

javno saopštili da su namjerno tražili

izuzeće sudije i prekid postupka, kako

bi obavljali druge aktivnosti - navodi se

u saopštenju Tužilaštva.

Kadar iz sudnice

PODGORICA

U novoj

akciji protiv organizovanog

kriminala policija je u Herceg

Novom, Budvi i Nikšiću, pre-

tresla 19 lokacija i uhapsila

četiri osobe.

Zaplijenjena je velika količina

oružja i municije, bombe,

eksploziv, novac, telefoni.

Istražitelji su lisice na ruke

stavili Novljanima Marku

Sekuliću, braći Milošu (42)

i Marku Martinoviću (44)

i Budvaninu Borislavu

Beku zbog nedozvoljenog

držanja oružja. Policija je

takođe podnijela prijavu

protiv Novljanina Slavka

Martinovića (51) zbog istog

Djevojčica stabilno

PODGORICA

Šesnaestogodišnja A. J. koja je teško povrijeđena

u četvrtak oko 15.40 sati na pješačkomprelazu poslije kružnog

toga u pravcu Cetinjskog puta kod Delte, kada je udario vozač

automobila ,,polo“, stabilnog je zdravstvenog stanja.

Kako je Pobjedi saopšteno iz Kliničkog centra Crne Gore, ona je

smještena na odjeljenu intenzivne njege.

Vozač S. B. (43) za koga se sumnja da je udario A. J. je pobjegao

nakon udesa, ali ga je policija ubrzo uhapsila.

C.H.

krivičnog djela. Osumnjičeni će

biti privedeni u Više državno

tužilaštvo kako bi se tužilac

izjasnio o zadržavanju. Iz poli-

cije su saopštili da je oduzeta

velika količina oružja i municije,

bombe, eksploziv, sporogoreći

štapini, vozila, novac, telefoni.

U Herceg Novomna deset

lokacija pronađeno je i oduze-

to: sedam ručnih bombi, auto-

matska puška sa 100metaka,

pištolj marke ,,CZ 99“, lovačka

puška, puška tzv. „italijanka“,

puška nepoznate marke, 18

komada pištoljske municije,

više komada municije, tri ručne

radio veze, 5.000 eura, više

potvrda u primopedaji novca

u ukupnom iznosu od 13.350

eura, metalni boks, 17 mobilnih

telefona i 10 SIM kartica različi-

tihmobilnih operatera i tri vozi-

la visoke klase marke ,,BMW“,

,,VW ,,Toureg“ i ,,Volvo“.

U Herceg Novompolicija je pri-

vela sedamosoba, a pretreseni

su i stanovi koje koriste Budva-

ni M.S, Ž.J, E.R, N.M, Lj.B. i L.Š.

I u Budvi je policija pronašla

puške, pištolje, municiju, sku-

pocjene satove, više mobilnih

telefona, motorole, noževi,

pancir, rokovnik o novčanim

transakcijama.

- U Budvi je uhapšen M. S. (33) iz

Budve i on će uz prijavu, biti pri-

veden tužiocu, zbog postojanja

osnovane sumnje da je počinio

krivično djelo nedozvoljeno

držanje oružja i eksplozivnih

materija - navodi se u saopšte-

nju.

Dan nakon ranjavanja Cetinjanina

Roganović nije vidio ko je pucao na njega

PODGORICA

Dvade-

setdevetogodišnji Dragan

Roganović sa Cetinja koji

je teško ranjen u četvrtak

veče ispred zgrade u naselju

„Luka Ivanišević“ na Cetinju,

dao je izjavu policiji i kazao

da nije vidio ko je pucao u

njega, saopšteno je Pobjedi

nezvanično iz policije.

Prema saznanjima Pobjede,

Roganović je istražiteljima

ispričao da ne zna ko bi

mogao pucati na njega i šta

je biomotiv napada. Mladić

je juče iz Kliničkog centra

prevezen za Beograd gdje će

nastaviti liječenje.

Roganović je ranjen kada je

izašao iz svog automobila

ispred zgrade u kojoj sta-

nuje. Nepoznati napadač

je ispalio hitac iz vatrenog

oružja.

Napadač je Roganoviću

pucao u leđa. Roganović je

bokser i vlasnik kafe bara

„Akapulko“.

M. L.

Nove akcije u Herceg Novom, Budvi i Nikšiću, uhapšene četiri osobe

Policija ne

odustaje,

svi sumnjivi

na udaru

ljenih ne može da prenebre-

gne, pasadutvrđujemokakose

ko zove – rekao je advokat.

Naveo je da jedino šta je ostalo

je da ga predsjednica vijeće

udalji izpostupka pa da se „baš

vidi da želi damu vidi leđa“.

Neka ostane zabilježeno i da je

advokat usudnici podgoričkog

Višeg suda kažnjen zbog izno-

šenja primjedbi. Ovo govorim

u kolegino ime da ne bude da

samsebe branim– kazao je Jo-

vanović,komentarišućiodluku

vijećadakazniadvokataĐorđa

Bulatovića sa 1.000 eura.

Aktivnosti

Optuženi Milan Knežević se

pridružio zahtjevu advokata

Miroja Jovanovića.

On je komentarišući molbu

sutkinje Mugoše od prethod-

nog suđenja da odbrana suviš-

nim komentarima ne odugo-

vlači postupak jer je jedan dio

optuženih u pritvoru kazao je

da se ostali optuženi ne nalaze

u pritvoru zbog njega već zbog

sutkinje Mugoša i tužilaca.

Knežević je kazao da su oni vi-

še puta podnosili zahtjev za

oslobađanjeilinekublažumje-

ru,alijetosutkinjaMugošaod-

bijala.

On je kazao i da sudiplomatski

pasoši njegov i AndrijeMandi-

ća kod sutkinje, te im se na taj

način više od šest mjeseci

uskraćuju međunarodne ak-

tivnosti.

-To je isključivouinteresušefa

režimaMilaĐukanovićaiDuš-

kaMarkovića-kazaojeKneže-

vić i dodao da su on i Mandić

šest mjeseci bez pasoša dok se

najokorelijim vođama krimi-

nalnih klanova ne uzimaju pa-

soši,omogućavaimsedanapu-

ste zemlju, namjerno kasni s

odlukama kako bi im dali vre-

mena da napuste zemlju.

OnjekazaoidasutkinjaMugo-

šanije opominjalaKatnića dok

je više puta pričao sa mjesta i

reagovao i remetioproces.

Zahtjevizaizuzećeuslijedilisu

nakon što je sutkinja Mugoša