Table of Contents Table of Contents
Previous Page  36 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 36 / 64 Next Page
Page Background

Subota, 9. decembar 2017.

4

Arena

Telekom 1. CFL

Mladost

(4 2 3 1)

Agović

Ljuljanović

Kartal

Bukorac

Živković

Novović

Reljić

Raičević

Bošnjak

Roganović

Tomašević

Đurišić

Zečević

Radulović

Sopo

Ćetković

Golubović

Stijepović

Vuković

Cicmil

Đalović

Adrović

Stadion:

Trešnjica.

Kapacitet:

3.000.

Sudija:

M. Milačić.

Pomoćnici:

M. Paunović i N. Razić.

Početak:

13 časova.

Trener

Miodrag

Vukotić

Trener

Vesko

Stešević

Rudar

(4 2 3 1)

PODGORICA

Drugu

utakmicuzaredomkoju

bi trebaloda igrapod

Golubinjom, Rudar je

primorandaorganizuje

naneutralnomterenu.

Zbogvelikog snijegau

Pljevljima, četaMiodra-

gaVukotićadočekaće

Mladost naTrešnjici.

Najtrofejniji crnogorski

klub vezao je četiri boda

iz posljednja dva meča,

izašao je iz opasne zone, a

nakon današnjeg duela,

protivkonkurentauborbi

za Evropu, može da bude

još bolje plasiran na tabe-

li.

- Ne ide nam na ruku to

štone igramopredsvojim

navijačima, ali pokušaće-

mo da izvučemo maksi-

mum iz meča na Trešnji-

ci. Podigli smo formu, a

nadam se da ćemo danas

popraviti i položaj na ta-

beli. Pobjeda bi bila naj-

bolja moguća stvar, ali u

krajnjemni bod nije loš –

rekao je kapiten Radule

Živković, koji dodaje:

-Dolaskomnovogtrenera

Steševića, Mladost igra

sve bolje, daje golove, pri-

bližila se trećoj poziciji.

Biće jako teško, ali imamo

adute koji nam daju opti-

mizam. Trenutno smo

sedmi, ali za mjestomko-

jevodi uEvropuzaostaje-

mo samopet bodova. Vje-

r u j em d a ć emo t o

nadoknaditi na proljeće i

tako ispuniti cilj kluba –

dodaje univerzalac u za-

dnjoj liniji Rudara.

Štamože da presudi?

- To se nikada ne zna u

fudbalu. Sve zavisi u ko-

jem smjeru će krenuti

utakmica. Igramo tvrdo,

teško primamo golove i

mislimdamože da odluči

jedna greška, jedan šut,

dobar potez… Ekipa koja

povede biće mnogo bliža

pobjedi – smatra Živko-

vić.

Krunisati jesen

Mladost ima priliku da

trećom uzastopnom po-

bjedom završi jesenji dio

prvenstva, u kojem je

imaladosta ,,kikseva“, za-

vrši u zoni Evrope. ,,Ro-

mantičari“ nakon trijum-

f a prot i v Pet rovca i

Grbalja danas uGolubov-

cima gostuju Rudaru,

protiv kojeg žele da po-

tvrde dobar niz i uspon

forme.

-Rezultati najboljepotvr-

đujuda smo izašli iz krize

i da smo u dobroj formi.

Svjesni smo da nas čeka

težak posao, ali idemo na

pobjedu, puni samopouz-

danjanakonpobjedapro-

tiv Petrovca i Grblja – ka-

zao je Admir Adrović,

napadačMladosti.

Podgoričani su 211 minu-

ta bez primljenog gola, a

protiv Rudara nastojaće

danastaveitajniz,aliipo-

zitivnuserijukakobijese-

nji dio završili na najbolji

mogući način.

- Poštujemo rivala. Rudar

imadobruekipuukojoj je

nekoliko sjajnih pojedi-

naca, ali svakako vjeruje-

moupovoljan ishod. Tre-

ner Vukotić radi dobar

posao, tako da je Rudar

veoma neugodan, ali na-

damsedaćemouspjeti da

stignemo do cilja – dodao

jeAdrović.

D.K.-R.P.

Zbog snijega u Pljevljima, fudbaleri Rudara dočekujuMladost na Trešnjici

Oba tima žele bolji

položaj na tabeli

PODGORICA

Na zatva-

ranju jesenjepolusezone

Budućnost dočekuje

Iskruunadi da ćeveliki

zimski raspust dočekati

sa jednocifrenimbodov-

nimzaostatkomza lide-

rom.

,,Plavi“ su trenutno na mi-

nus deset u odnosu na Su-

tjesku, s tim što bi razlika

mogladabudemanjaukoli-

ko savladaju Danilovgrađa-

ne, a Nikšićani kiksaju na

Zlatici.

Ipak,tosusamokalkulacije.

Podgoričani u prvom redu

razmišljajuosvojojutakmi-

ci. Treba pobijediti Iskru u

momontu kada je ekipa ak-

tuelnog šampiona desetko-

vana kartonima i povreda-

ma.

- Vjerovaćemo u obrt na vr-

hu tabele dok god bude po-

stojala šansa da osvojimo

trofej. Smanjili smo bodov-

nu razliku, anadamseda će

zaostatak za Sutjeskom da

bude još manji nakon da-

našnjih utakmica – rekao je

Milivoje Raičević, koji do-

daje:

- Moramo dati sve od sebe

da upišemo trijumf protiv

Iskre. Neće biti nimalo jed-

nostavno jer imamo dosta

kadrovskihproblema. Tu je

i kvalitet protivnika koji

može da bude jako nezgo-

dan. Ali, mislimda semi pi-

tamo, rezultat zavisi odnas.

Očekujem da uz našu po-

bjedu stignu i pozitivne vi-

jesti sa Zlatice, gdje očeku-

jem da Kom nastavi sa

dobrimpartijamanadoma-

ćem terenu – ističe ofanzi-

vac ,,plavih.“

Budućnost jevezaladva tri-

jumfa, od kojih je jedan bio

protiv Sutjeske prije tri da-

na. Sve to imaće težinu sa-

mo ako stigne pobjeda nad

Danilovgrađanima.

Podgoričani su stalno pod

pritiskom…

- Igramo pod imperativom

svaki meč, a pritisak je po-

sebno bio izražen u prošle

dvije utakmice. Dišli smo u

situaciju da ne smijemo da

dozvolimo još neki kiks.

Danas ćemo dati sve od se-

bedanapravinačinzaokru-

žimo ova tri meča. Imamo

kvalitet i znam da zaslužu-

Budućnost sama

t