Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 64 Next Page
Page Background

32

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Mozaik

PODGORICA

-Kotorski

bend ,,LightUnderTheBlack

Mountain“postojidvijegodi-

ne, apažnjusustekli specifič-

nimizvođenjembluzrokana

američkinačinkoji jerijetko

viđennanašimprostorima.U

razgovoruzaPobjeduKristi-

janĐuranović iRadovanČe-

prnićotkrivajudasusnimili

prvi albumkao idaseposeb-

noradujuštoćeorganizovati

božićni bluzrokdogađaju

DomukultureuĐenovićima,

17. decembra.

-Događaj ,,Christmas Under

the Black Mountain Jam“ već

četiri godine spaja poznata

imena crnogorske i regionalne

muzičke scene. Inspirisan je

američkim praznicima. I ove

godine okupiće veliki broj cr-

nogorskihmuzičara,kaoigoste

izHrvatske – Vedrana Božića i

BrankaBogunovića sabendom

- kazao jeRadovanČeprnić.

Dodaje da su snimili prvi al-

bum, koji ćeuskoro izaći.

-Na prvom albumu ima devet

kompozicija i nadamo se će

uskoro izaći. Na tri kompozici-

jesamradiosaZoranomMuča-

licom, a ostalih pet sa supru-

gomDanijelomĐuranović,dok

je za jednu kompozicijuŽeljko

Samardžić, bubnjar benda, ra-

diotekst.Ciljjedapravimomu-

ziku koju volimo da slušamo i

za kojumislimo da je vrijedna

– istakao jeĐuranović.

Bend, ističe Kristijan Đurano-

vić, isključivo izvodi autorsku

muzikuinastupasamonafesti-

valima i koncertima.

-Mi smo svi prošli klupske na-

stupe i ne fali namtog iskustva,

a nastup našeg benda je ipak

ekskluziva i može se vidjeti sa-

mo na festivalima i autorskim

koncertima jer tako njegujemo

ono što radimo, naravno sa ci-

ljem da što duže traje – kaže

Đuranović.

On poručuje da će njihovamu-

zika ostaviti traga na crnogor-

skojmuzičkoj sceni.

-,,LightUnderTheBlackMou-

ntain“ će postati prvi i pravi

bluz rok bend koji je radio na

području Crne Gore. Ono što

napravimo u narednih deset

godina biće posebno za našu

zemlju– istakao jeĐuranović.

Z.KALAČ

BEČIĆI

-Hotel Splendidbio

jedio još jedne regionalne

promocijenovogodišnjepo-

nudeuBeogradu. Podpo-

kroviteljstvomi uorganiza-

ciji Turističkeorganizacije

Budva, hotelska grupaMon-

tenegro stars uokvirukoje

poslujehotel Splendidza-

jedno saostalimhotelima

koji organizujudočekuBud-

vi i Petrovcu, predstavila je

trodnevni program. Gosto-

vanjeSeverine,HarisaDži-

novića iDraganaKojićaKe-

be, tebrojnihpratećih

bendova izazvalo jeveliko

interesovanjeprisutnihme-

dija i zvanica izprivrednog,

kulturnog i javnog života

srpskeprijestonice.

Direktor Turističke organiza-

cijeBudvaMladenFranović je

u ime opštine i kompletne tu-

rističke privrede poželio do-

brodošlicu i najavio ,,raskošan

i raznovrstan program“ koji je

Turistička prijestonica osmi-

slila zamještane i goste iz cije-

log regiona.

PRmenadžer hotela Splendid

Maja Vukićević je naglasila da

su u toku posljednje pripreme

za ispraćaj 2017. godine.

- Muzički ugođaj za pamće-

nje, gostima su obećali i izvo-

đači koji su doprinijeli pret-

prazničnoj atmosferi na

promociji u Beogradu: Haris

Džinović, Dragan Kojić Keba,

koji će uz glavnu zvijezdu Se-

verinu upotpuniti program u

Splendidu, ali iMomčiloBaja-

gić Bajaga, članovi grupe

S.A.R.S, Dejan Petrović i broj-

ni izvođači koji će goste uvesti

uNovugodinuduž cijeleBud-

vanske rivijere. Potrudićemo

se da nadmašimo očekivanja

gostiju koji nam već deset go-

dina poklanjaju povjerenje -

kazala jeVukićević.

B.V.

Bečićki hotel predstavio novogodišnji programna promociji u Beogradu

Splendid priprema

ugođaj za pamćenje

RAZgoVoR:

Kotorski bend ,,Light

Under The BlackMountain“

Muzika koju stvaramo

će trajati zauvijek

SaprezentacijeuBeogradu

HarisDžinovićnapromociji