Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 64 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Javna Ustanova Centar za kulturu, sport i medije Šav-

nik

raspisuje konkurs za:

1. Direktor JUCentra za kulturu, sport i medije Šavnik, 1

(jedan) izvršilac na nedređeno vrijeme, radno vrijeme pu-

no.

Uslovi: - visoka ili viša stručna sprema,

- da ima tri godine radnog iskustva na rukovodećim

radnimmjesetima ili sličnim,

- da ima radne stručne i organizatorske sposobnosti,

- kandidat je obavezan da priloži Program razvoja

Centra na period na koji se bira,

- položen stručni ispist.

v.d. Direktor

Velimir Šobić

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14. 28/15 i 042/17) Mini-

starstvoodrživog razvoja i turizma-Direkcija javnih radova,

Novaka Miloševa 18, Podgorica, oglašava:

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Predmet javne nabavke je izvođenje radova na rekon-

strukciji putaBistrica-Manastir PodvrhzapotrebeĐalovića

pećine, u Opštini Bijelo Polje - I faza, ukupne procijenjene

vrijednosti sa PDV-om 1.000.000,00€.

Tenderska dokumentacija broj 04-250/17 objavljena je na

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

08.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija je Miomir Perunicic tele-

fon+382/20-230-227, e-mail

[email protected]