Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Hronika

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedok saradnik

odgovarao na pitanja bivšeg šefa srpske žandarmerije

Sinđelić: Dikić je znao za

planupada u Skupštinu

PODGORICA

Svjedok

saradnikAleksandar Saša Sin-

đelić juče je u podgoričkom

Višemsudu ustvrdio da je

bivši šef srspke žandarmerije

BratislavDikić znao za plan

ulaska u Skupštinu na dan

prošlogodišnjih parlamen-

tarnih izbora. Istakao je da

Dikić nije znao za oružje već

da je njegov zadatak bio da

do 23 sata brine o ljudima

koji su iz Srbije došli da

podrže demonstrante

Demokratskog fronta.

ODikićevojulozi

- Dikić je znao šta će

se desiti poslije 11 sati

te večeri. Bio je upućen

za ulazak u Skupštinu, kao

policajac i te kako je znao da

je kažnjivo to što je prihvatio.

Znao je da će drugi ljudi time

da rukovode i da on neće

odgovarati za upad u Skupšti-

nu – kazao je svjedok saradnik.

Ponovio je da je bivši šef srp-

ske žandarmerije prihvatio

da učestvuje u organizaciji

nečega „što će da bude

prevrat“.

- Meni je žao ovog

čovjeka, ali ne

znam kako da

mu pomognem

– rekao je Sin-

đelić.

Ispričao je da je

Dikiću garanto-

vao da ga neće

ostaviti „na

cje-

dilu već ukoliko se nešto desi

da će doći i da on neće robi-

jati“.

- Nijesam računao da ćemo biti

izdani i da ćemo na kraju biti

kriminalna organizacija već

samočekivao da ćemo Crnoj

Gori tajno pomoći. Međutim,

oni su digli ruke od nas i sad

smo postali kriminalna organi-

zacija - kazao je Sinđelić.

Objasnio je da je imao povje-

renja u Dikića ali da zbog posla

kojim se bavio nije mu smio

reći za oružje.

Sinđelić je precizirao da je Diki-

ćeva uloga bila da čuva ljude

do predaje i da se postara da

sve prođe mirno dok njegovu

grupu ne preuzme Demokrat-

ski front koji bi koordinirao

daljom akcijom.

Prema njegovim riječima, Diki-

ću nijesu bila izdata naređenja

da ikoga napada ili da usmjera-

va napad te noći ispred Skup-

štine Crne Gore.

- Lično sambio ubijeđen da

bi Dikić učinio sve da ne dođe

do sukoba. U to sam i sad

ubijeđen. Njegov stav nije bio

da izaziva nemire ali ukoliko bi

neko drugi nešto pokušao oni

bi morali da se brane – kazao

je Sinđelić.

Razlog zbog kojeg je odlučio

da kontaktira Dikića i pokuša

da ga uključi u cijelu akciju

jeste njegova reputacija koju

je imao.

Dikić bi, kako je objasnio,

autoritetomdržao okupljene

ljude pod kontrolomodno-

sno uticao bi na grupice da

ne prave nemire i da saču-

va Srbe koji su bili tu.

- Nijesammogao da

dozvolimda ljudima

rukovodi neki kavgadžija

koji jedva čeka da dođe

do nemira – naveo je ključni

svjedok.

Poznanstvo

Sinđelić se prisjetio da je sa

Dikićemprvi kontakt imao kao

zatvorenik za vrijeme pobune.

Država je angažovala žandar-

meriju koja je za pet minuta

zauzela cijeli zatvor ali ne i

sprat na kojem se, kako tvrdi

Sinđelić, nalazio on sa još 90

zatvorenika.

-Taj sprat nijesumogli satima

da zauzmu. Pregovarali smo

i Dikić je obećao da nikome

ništa neće faliti. Tako je i bilo -

prepričao je događaj Sinđelić.

Svjedok saradnik je naveo

da je sa Dikićemprvi kontakt

ostvario u oktobru prošle

godine a posljednji polovi-

nomnedjelje kada je šef srp-

ske žandarmerije uhapšen.

Na tri sastanka koja su imali u

tomperiodu Sinđelić je naveo

da je Dikića sa oprezomuvo-

dio u cijeli slučaj jer se plašio

da će ga ovaj prijaviti obzirom

da je bio policajac.

- Prilikomprvog susreta

morao sampolako da name-

ćem tu tematiku, i prvo neke

sitne stvari da govorimDikiću,

da vidimda li će da me prijavi.

Ali pošto nije odmah prijavio

te sitne stvari, on je ostao

dosljedan do kraja i sad je

dosljedan – kazao je svjedok

saradnik.

On je naveo da mu je Dikić

rekao da treba da ide u Crnu

Goru zbog nekih alternativ-

nih liječenja, kao i da ne stoji

dobro sa novcem.

Sinđelić je tvrdio da sa Dikićem

nije dogovarao nikakve šifre

koje su trebali da koriste on i

Paja prilikompredaje speci-

jalnog telefona i ključeva od

kuće gdje se nalazilo oružje.

- To što je Paja njemu rekao

,,Pera ti je poslao rakiju“ je

lupio. Mogao je da kaže bilo

koje ime. Mislimda je Paja u

tom trenutku bio saradnik

policije i da je zbog toga Dikića

odveo do te kuće gdje je oruž-

je – smatra Sinđelić.

Namjera

On je na pitanje optuženog

kazao da ne zna na koji način

su predati ključevi bivšem šefu

srpske žandarmerije jer mu se

te noći niko nije javljao.

Uslijedilo je pitanje Dikića

svjedoku saradniku zašto je

pristao na planove Edija da ih

uvuče u sukobe u Crnoj Gori,

na šta je Sinđelić odgovorio da

ispada da je Rus htio da namje-

sti Srbima da budu uhapšeni

ali da to nije tako.

- Oni su uradili sve da ovo

ovdje prođe kako treba. Da

ja nijesam slušao naređenja

Rusa, ovdje bi mnogo ljudi bilo

uhapšeno. Sva naređenja su

bila da na vlast dođe rukovod-

sto DF-a. Ničija namjera nije

bila da stradaju Srbi. Zahvalan

samDikiću što u Crnoj Gori

nije pomenuomoje ime. To

su uradili drugi ljudi – naveo je

svjedok saradnik.

Dodajući da nije želio da Dikić

bude osuđen inače ne bi dola-

zio u Crnu Goru.

- Mogao samda sjednemna

avion, i baš me briga, nek se

sudi kome se sudi. To sam

mogao, ali nijesam želio da

tako stradaju ljudi, a da pro i-

teri troše pare od revolucije

– kazao je Sinđelić.

Dikića je interesovalo i ko je

svjedoka saradnika iz Bezbjed-

nosno informativne agencije

Srbije instruisao protiv njega.

- Da sam znao da će ovako sve

biti ne bih ni došao - kazao je

Sinđelić.

Dikić je bio kategoričan da nije

znao za ključeve i specijalni

telefon da je bilo drugačije to

bi odmah prijavio policiji.

Iskaz svjedoka saradnika

ocijenio je lažan i zatražio poli-

grafsko ispitivanje jer nema

drugog načina da dokaže da

govori istinu.

Branilac Milana Kneževića,

advokat Dušan Radosavljević

juče je kazao da smatra da

Sinđeliću treba oduzeti status

svjedoka saradnika jer je pred

vijećemVišeg suda u Podgori-

ci kada je imao status okrivlje-

nog drugačije se izjašnjavao o

operaciji za 16. oktobar.

BIA

Sinđelić je juče odgovarao i na

set pitanja advokata Radosav-

ljevića koja su se ticala njego-

ve predaje agentima srpske

tajne službe čije je sjedište na

Banjici.

Svjedok saradnik je kazao da

na početku stražari na ulaza

nijesu ni htjeli da ga prime.

- Oni sumi rekli da nijesu

nadležni i sugerisali sumi da

odemu policiju... Niko nije htio

da priča sa mnomu toj bijeloj

kućici. Na ulazu nijesu htjeli da

me prime i rekli sumi da sklo-

nim vozilo – ispričao je svjedok

saradnik.

Navodi da je već bilo svanulo

kada je došao čovjek u civilu.

-

Ne jedan, nego više njih. Obja-

snio samda samnapadnut.

Objasnio sam im za događaje

u Crnoj Gori. Oni su ponovili da

moramu policiju, a ja sam im

rekao da ne smijem tamo jer

možda ovi imaju ljude tamo –

kazao je Sinđelić.

Dodao je da su ga uveli u neku

od kancelarija i da je kasnije

potpisao neko rješenje da mu

je ugrožena bezbjednost.

- Kad sampomenuo DF,

odmah su krenuli da me pitaju

za Ruse. Ja sam shvatio: ,,Ako

ti namještaš njih, onda ćemo

mi da pritisnemo tebe“. Ispo-

stavilo se da oni znaju za neka-

kve Ruse – ispričao je Sinđelić.

Naveo je da je u kancelariju

gdje je ispitivan ulazila jedna

osoba koja je rekla za njega:

,,To lice je već podmjerama“.

Odgovarajući na dalja pitanja,

Sinđelić je pojasnio da je više

vjerovao agentima BIA-e jer

je znao da su u toj agnciji smi-

jenjeni stari kadrovi iz RDB-a

(Resora državne bezbjednosti)

,,koja je školovala pojedina lica

ovdje“ aludirajući na odbranu

okrivljenih.

Crni telefon

Sinđelić je juče prvi put kazao

da je na mali crni telefon koji

mu je dao Edi, neposredno

prije posljednjeg viđenja sa

njimna Kalemegdanu dobio

poruke nekog propuštenog

poziva.

- To je jedini slučaj da je neko

pozvao na taj broj. Javio sam

se mahinalno. Neko je pitao

,,Ko je to? “ na srpskom, ja sam

automatski povezao da nije

Rus i na ruskomobjasnio da je

pogrešan broj i prekinuo vezu

– kazao je svjedok saradnik.

On je pojasnio da ovaj poziv

spominje po prvi put jer ga je

na to podsjetio upravo advo-

kat Radosavljević pitanjemo

malom crnom telefonu.

Sinđelić navodi da je o ovom

pozivu ispričao Ediju, koji je

prokomentarisao da se sigur-

no radi o grešci.

Sinđelić je odgovarajući na

pitanje odbrane kazao da se

ne plaši optuženog Nemanje

Ristića kojem se sudi u odsu-

stvu.

Svjedok saradnik je naveo

kakomu se Ristić hvalio da

ima direktnu vezu sa FSB-om

ali da mu on nije vjerovao.

- Shvatio samda on sve zna ali

nijesam znao odakle. Rekao

mi je da su Zavetnici u Crnoj

Gori i pretpostavljao sam

da po toj liniji ima saznanja -

kazao je svjedok saradnik.

On je ispričao i da je imao

svesku u kojoj se nalazilo

nekoliko hiljada telefonskih

brojeva koje je sretao na rav-

nogorskim skupovima ali da

je tu svesku zapalio.

Te brojeve je imao godinama

ali da ljude iz nje nije kontak-

tirao sve domomenta kada

je krenuo da skuplja podršku

za DF. Suđenje se nastavlja

danas kada će optuženi nasta-

viti da postavljaju pitanja

ključnom svjedoku.

B. ROBOVIĆ

Svjedok advokata

nazvao lopurdom

Sutkinja Suzana Mugoša juče je sa po 500 eura kaznila

svjedoka saradnika Aleksandra Sašu Sinđelića i advokate

Miroja Jovanovića i Đorđa Bulatovića.

Poslije samo deset minuta od početka suđenja okrivljeni-

ma za pokušaj terorizma svjedok saradnik uputio je uvedu

advokatu Jovanoviću nazivajući ga ,,lopurdom iz Novog

Sada koja mu je ljubila ruke do prije nekoliko dana“.

Nakon što je sud izrekao novčanu kaznu Sinđelić je kazao:

,,Radiću, crnčiću i platiću“ ali da ga ništa ne može zaustaviti

da govori istinu.

Pola sata kasnije zbog kršenja procesne discipline sa po

500 eura kažnjeni su advokati Jovanović i Bulatović.

Knežević:

Edi pošalji

sve snimke

Milan Knežević, jedan od lide-

ra Demokratskog fronta juče

je neposredno prije

početka suđenja za pokušaj

terorizma na dan parlamen-

tarnih izbora prošle godine

uputio apel prvooptuženom

Eduardu Šišmakovu, kojem se

sudi u odsustvu.

- Dragi naš brate Edi, ako si živ

i ako te nismo ubili, mi lideri

Demokratskog fronta, i ako

slušaš ovaj naš dramatičan

apel, molimo te da učiniš sve,

da onom čovjeku koga smo

mi lideri DF-a izdali, Sinđi,

pošalješ sve fotogra ije, sve

snimke, sa oružjem i novcem,

koji mi preuzimamo u Moskvi

kako bi izvršili najveće krvo-

proliće u istoriji Crne Gore –

kazao je on.

Navodi da je njega i ostale

optužene iz DF-a ,,potpuno

slomila“ izjava Sinđelića da

postoje snimci gdje lideri DF-a

primaju novac i traže oružje.