Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 52 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Feljton

U produkciji “Devi filma” iz

Berlinasnimljen je igrani film

“Zakon crnih brda”. Režiser

filma je bio Njemac Roman

Mengon, a pomoćnik režise-

ra, vođa snimanja i pisac

dramskog sižea bio je Mirko

M. Dragović. On je po Prvom

svjetskom ratu, maturirao i

upisao Pravni fakultet, koji je

studirao u Beogradu. Bio je

novinar i urednik “Glasa Ze-

te”. Od mladosti je osjećao

sklonost za pozorište, ali na

kraju se opredijelio za film.

Prvi je od Crnogoraca koji je

imao stručno filmskoobrazo-

vanje. UBerlinu dobio je zva-

nje filmskog režisera.

Poslije ovog filma ne znamo

da li seMirkoM. Dragović vi-

še bavio filmskom režijom.

Ostatakživota, ovaj seprvi cr-

nogorski stručno obrazovani

režiser bavio isključivo novi-

narstvom. Poslije oslobođe-

nja Cetinja 1945. godine, Mir-

koDragović“strijeljanjezbog

navodnesaradnjesaokupato-

rom”.

Još jedan igrani film snimili

su izvanjci u Crnoj Gori. Pre-

duzeće “Dojče Ejdofon” sni-

milo je dugometražni igrani

film “Fantom Durmitora” ili

“Pjesma crnih brda”. Film je

režirao Kurt Brajners. Muzi-

ku za ovaj film komponovao

je Josip Slavenski. Glavnu

ulogu je igrala Ita Rina. Pravo

ime ove glumice je Italijana

IdaKravaja.Dodubokestaro-

sti Ita Rina živjela je usamlje-

na u Budvi. Umrla je i sahra-

njena, na gradskom groblju

Budve.

Do osnivanja crnogorske ki-

nematografijenekolikoCrno-

goraca afirmisalo se kao sine-

asti u mnogim zemljama

svijeta.

Prvi od njihMihailo Ivanović

– Vavić započeo je svoju kari-

jeru kao operski pjevač i glu-

mac u Petrogradu, odakle je

1918. godine emigrirao u

Francusku. Poslije turneje po

Evropi odlazi u Ameriku. U

LosAnđelesu srijeće se sa sta-

rimprijateljemizRusijeDžo-

zefom Šenkom koji je bio je-

dan od direktora Junajted

Artsa. Sa ovom kompanijom

potpisao je dugogodišnji ugo-

vor o saradnji. Bio je izrazito

epizodni glumac. Odigrao je

ukupno dvadeset epizodnih

uloga.

UTrstu suživjeli braćaJovan,

Emilio iMaksimRaičević. Jo-

CRNOGORSKE LIČNOSTI I TEME IZ CRNE GORE U FILMOVIMA

IZVANJACADOFORMIRANJACRNOGORSKEKINEMATOGRAFIJE

3.

BorbaĐovanija

Raičevića i Angela

gigantskog srca

Piše:

AkademikGojkoKASTRATOVIĆ

Uprodukciji “Devi fil-

ma” iz Berlina snimljen

je igrani film“Zakon cr-

nihbrda”. Režiser filma

jebioNjemac Roman

Mengon, apomoćnik re-

žisera, vođa snimanja i

pisac dramskog sižea

MirkoM. Dragović. On je

prvi Crnogorac koji je

imao stručno filmsko

obrazovanje. UBerlinu

je dobio zvanje filmskog

režisera

UTrstu su živjeli braća Jovan, Emilio iMaksimRaiče-

vići. Jovan se u Italiji zvaoĐovani Raičević. Na film je

došaou vrijeme izuzetnopopularnog filmskog

žanra istorijskog spektakla. Odigrao je veliki broj

glavnihulogau tzv. spektaklima snagatora. OĐova-

niju je snimljen film“Rvačkaborba izmeđuĐovanija

Raičevića i Angelagigantskog srca saMartinika”

Objavljujemo pristupnu besjedu

koju je poznati crnogorski

reditelj održao ove godine

prilikom izbora za redovnog

člana Dukljanske akademije

nauka i umjetnosti

MilenaVukotić 1965. godine

Đovani Raičeviću lmuUbaldoMariaDel Colle (1922)

van se u Italiji zvao Đovani

Raičević. Na film je došao u

vrijeme izuzetno popularnog

filmskog žanra istorijskog

spektakla. Đovani Raičević

odigrao je veliki broj glavnih

uloga u tzv. Spektaklima sna-

gatora.

O Đovaniju je snimljen film

“Rvačka borba između Đova-

nijaRaičevića iAngelagigant-

skog srca sa Martinika”. Đo-

vaniRaičevićjetumačiouloge

u filmovima “Kralj snage” i

“Herkulov trijumf ”. Pored

njega manje uloge igrala su i

njegova braća. Braća Raičević

su u Trstu imali svoje predu-

zeće za proizvodnju filma

“Raičević film”.

Poznato ime na filmu je i ime

MileneVukotić. Njenotac Jo-

van bio je iz Kotora, a majka

Marta Neve italijanska pija-

nistkinja.Otac jebiodiploma-

ta Kraljevine Jugoslavije. Mi-

lenajesvojuuspješnukarijeru

ostvarilakaoglumica.Igralaje

u filmovima “Erotoman”,

“Prijatelji moji”, “Mjesec u

slivniku”. Njene najbolje ulo-

ge smatraju se u filmovima:

“Diskretni šarm buržoazije”,

“Fantomslobode”, “Tajmrač-

ni predmet želja”. Igrala jena-

slovnu ulogu u televizijskoj

seriji “Alisa u zemlji čuda” i

epizodnu ulogu u serijalu

“Fantomi u raju”.

Crnogorskog porijekla je i

popularni francuski glumac

Mišel Okler. Pravo ime ovog

glumca je Vladimir Vujović.

Sin je Voja Vujovića koji je

zajedno sa braćomGrgurem i

Radomirom likvidiran u

Staljinovimčistkama uRusiji.

Okler je na filmu ostvario

značajne uloge u filmovima

“Manon” režisera Kluzoa,

“Ljepotica i zvijer” Koktoa,

“Prokletnici” Klemana i

drugim.

Do osnivanja crnogorske ki-

nematografije od Crnogoraca

u inostranstvu filmom se ba-

vio još i Paul Ivano.Njegovo je

pravo imePavle Ivanović. Iva-

no jesnimiopet igranihfilmo-

va u Holivudu đe se doselio

1919. Snimio je 250 televizij-

skih filmova. Umro je 1984.

godine.

Snimanja i prvi doticaji Crne

Gore sa filmom je sam poče-

tak naše kinematografske ba-

štine. Predstavio sam te prve

kontakte filma sa CrnomGo-

romonolikokolikomi jevrije-

me određeno. Na kraju da Vas

podsjetimnaHanvaševeriječi

kojenikadne trebazaboraviti:

“Baština vraća čovjeka sa-

momsebi”.

(Kraj)

Glumica ItaRina

MilenaVukotić

ItaRina 1929. godine

Majkl Vavič (Mihailo IvanovićVavić) u lmuThief in thedark (1928)

Đovani Raičević 1909. godine