Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Politika

UDPS-u završena procedura predlaganja kandidata za predsjednika Crne Gore

Mjesni i opštinski odbori

plebiscitarnozaĐukanovića

PODGORICA

Mjesne i

opštinskeorganizacije

Demokratskepartije soci-

jalista zatražile suplebis-

citarnodakandidat za

predsjednikadržave

budepredsjednik te

partijeMiloĐukano-

vić, saznajePobjeda.

Više izvora našeg lista

iz vrha DPS-a je saopšti-

lo da će sjednica Glav-

nog odbora, na kojoj će

ova partija odrediti svog

kandidata za predsjedničke

izbore, biti održana do kraja

ovog mjeseca.

Aklamacija

- U DPS-u je stav jedno-

glasan na svim nivoima

- kandidat za predsjednika

trebao bi biti isključivo Milo

Đukanović, jer bi jedino

on mogao da obezbijedi

pobjedu već u prvom krugu

predsjedničkih izbora. Stav

mjesnih i opštinskih odbora

je po tom pitanju plebisci-

taran, kao i baze DPS-a koja

aklamacijom podržava kan-

didaturu Đukanovića, kaza-

lo je Pobjedi više izvora iz

najjače crnogorske partije.

Prema Statutu DPS-a, nakon

sprovedene stranačke pro-

Prema

Statutu DPS-a,

odluku o kandidatu

za predsjednika te partije

donosi Glavni odbor, nakon

provedene stranačke procedure.

Đukanović je u ranijim izjavama

govorio o zamoru, ali je takođe

podvukao da ,,za njega ne postoji

preči interes, ukoliko se

pokaže da postoji realna

potreba države

Crne Gore“

Opozicione partije do sada

nijesu izašle sa konkretnim

imenima ko bi mogao izaći

na crtu kandidatu DPS-a, a

prema nezvaničnim infor-

macijama upravo i čekaju

potez vladajuće partije.

Na osnovu izjava u javno-

sti, sigurna je kandidatura

predsjednika Demokrata

Alekse Bečića, kao i kandi-

data Demokratskog fronta

koji će najvjerovatnije biti

nestranačka ličnost. U jav-

nosti su se pominjale i kan-

didature predsjednika GP

URA Dritana Abazovića kao

i predsjednika SDP-a Ranka

Krivokapića. U SDP-u vjeruju

i da bi Draginja Vuksanović

bila dobra kandidatkinja za

predsjednicu.

Opozicija sa

više kandidata

cedure, odluku o kandidatu te

partije za predsjednika Crne

Gore, donosi Glavni odbor.

Đukanović se u ranijim izjava-

ma nije izjašnjavao da li će biti

kandidat za predsjednika.

Na direktno pitanje da li će

se kandidovati, Đukanović je

rekao da ne vjeruje da nekom

treba dokazivati da se čovjek,

baveći se 20 godina jednim

poslom umori, ali i podvukao

da ,,za njega ne postoji preči

interes, ukoliko se pokaže da

postoji realna potreba države

Crne Gore“.

- Imamo imperativ pobjede i

meni svakako vrlo imponuje

da ljudi, ne samo iz DPS-a,

nego i šire od toga, podrškom

dokazuju da poštuju doprinos

koji sam dao izbornim rezul-

tatima koje smo ostvarili u

Crnoj Gori. To, ne samo da mi

imponuje, nego me i obave-

zuje. Za mene ne postoji preči

interes ukoliko se pokaže da

postoji realna potreba države

Crne Gore. U DPS-u i u koaliciji

imamo, ne jednog, nego više

spremnih ljudi koji su u sta-

nju da odgovore toj potrebi

da pobijedimo na predsjed-

ničkim izborima i da se da

doprinos daljem prosperitetu

- kazao je Đukanović.

Povlačenje

Đukanović se u oktobru

prošle godine, poslije parla-

mentarnih izbora, povukao

sa državnih funkcija, što je

njegovo treće povlačenje od

obnove državne nezavisnosti

2006. godine.

Aktuelni predsjednik Filip

Vujanović, te funkcioneri

DPS-a, smatraju da Đukanović

treba da se prihvati predsjed-

ničke kandidature s obzirom

na njegov rejting u javnosti i

ulogu u procesu evroatlant-

skih integracija.

I funkcionerka te partije Zori-

ca Kovačević odbacila je špe-

kulacije da bi ona mogla biti

kandidatkinja za predsjednicu

države.

- Ne vidim sebe za predsjedni-

cu Crne Gore, iako mislim da

je Crna Gora građansko druš-

tvo, zrelo društvo da može da

ima ženu za predsjednicu. Što

se tiče kandidature mog pred-

sjednika Đukanovića, sigurna

sam da će gospodin Đukano-

vić donijeti pravu odluku što

se tiče njegovog kandidova-

nja za predsjednika države

Crne Gore. Uvijek je znao da

donese odluku i kada su bila

u pitanju teška vremena za

Crnu Goru - rekla je Kovače-

vić u emisiji Argument sa Iva-

nom Šebek na Pink televiziji.

N. ZEČEVIĆ

BAZAGAŽELIZAKANDIDATAZAPREDSJEDNIKA:

MiloĐukanović