Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 52 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Hronika Podgorice

Prolaznicimakoji sujučeše-

taliBlokompetpažnjujemo-

ralodaprivučešarenilobe-

tonskihkugliporedstaze.

Oslikavala ihjemlada i krea-

tivnaekipa ljudi izorganizaci-

je ,,ArhKomuna -Centarza

arhitekturui kulturu“.

Navodeći da ovih dana rade na

uređenju pješačke zone u Blo-

ku pet, SonjaDragović iz te or-

ganizacije objasnila je da je u

pitanju akcija koja je dio regio-

nalnog projekta ,,Naš grad, na-

ša scena“.

- Želimo da tako malim umjet-

ničkim intervencijama pobolj-

šamo kvalitet javnih prostora u

gradu i inspirišemo građane da

se više uključe u uređenje pro-

storakoji ihokružuje–kazala je

Dragović.

Ističući zadovoljstvo zbog po-

zitivnih reakcija građana koji

su i sami predlagali kako bi

moglo biti oslikane betonske

kugle, Dragović je kazala da je

oslikavanje osmislio grafički

dizajner i ilustrator Srđa Dra-

gović. Iskoristila je priliku da

zahvali firmi ,,Maksima“ koja

imje poklonila boje.

- Tokomovogmjeseca uprodu-

žetkuovestazeuradićemozani-

mljivmanji trg.Većza to imamo

rješenje, a i dobru saradnju sa

opštinskim službama. Imamo

podršku od Agencije za stano-

vanje, Puteva, Vodovoda i kana-

lizacije–najavila jeDragović.

PredsjednikUdruženja penzi-

onera Bloka pet i Bloka šest

Svetozar Pejović kazao jeda su

kreativno oslikane kugle do-

brodošle svim stanarima ovog

kvarta, naročitodjeci.

- Lijepo je vidjeti da omladina

oplemenjujeprostor,jerimado-

staionihkojisamogledajukako

dadevastirajugradskimobilijar

–kazao jePejović.

ArhKomuna je u saradnji sa

NVO

Biciklo.me

ranije bicikli-

stičkimmuralomuljepšalafasa-

duzgradenaBulevaruPeraĆet-

kovića na Starom aerodromu.

Oveakcijesudioprojektakoji je

podržala Balkanska fondacija

za umjetnost i kulturu i Evrop-

skakulturna fondacija.

I.M.

KREATIVNO:

JučeuBlokupet

I. MITROVIĆ

U okviru projekta ,,Naš grad, naša scena“

kreativno uređena pješačka staza

Šarene kugle za

veseliji Blok pet

Triler ,,Još24sataživota“danas jena repertoarubioskopaSine-

pleks u 20:45 i 22:30 sati. Komedija ,,DjedaMraz i kompanija“

biće prikazana u 15:45, 17:45 i 19:30 sati, animirani hit ,,Medo

Pedington2“ 15, 16, 17 i 18 sati, akcija ,,Ligapravde“u15:15, 17:30,

19:45, drama ,,Čudo“ u 16:5 i 20, akrimi film ,,Poslednji posao“ u

19 i 21 sat. Komedija ,,Stigaoćale2“naprogramu jeu 19:15 i 21:15

sati, ,,The books of knjige: Slučajevi pravde“ u 22, triler-drama

,,Ubistvo uOrijent ekspresu“ u 21:30. Animirani film ,,Zaleđeno

kraljevstvo–praznik saOlafom“na repertoaru jeu 16:45 i 18:30.

a triler ,,Ubistvo svetog jelena“ u22:15.

Nj.B.

,,Još 24 sata života“

u Sinepleksu

DuškoMićković izNikšića

drugi jedobitnikautomobi-

la fiat 500, jedneodpremija

unagradnoj igri ,,Velikood-

brojavanje“ kojuorganizuju

Domaća trgovina, Aroma

marketi iKontodiskonti.

Javno izvlačenjeodržano je

jučeuAromamarketuu trž-

nomcentruDelta siti.

-Veoma samsrećan jer ovoni-

jesamočekivao. Iskreno, izne-

nađen sam bio kada ste me

pozvali i nijesam mogao da

vjerujem. Što se tiče igara na

sreću, slabo učestvujem u to-

me. Ovo je jedini račun koji

sam poslao i bio je dobitni.

Kadsamtogdanaslaoporuku,

prvi put sampogriješio, a dru-

gi put sam poslao ispravno.

Mislim da treba igrati igre na

sreću i vjerujemda ćunastavi-

ti da učestvujem – kazao je

Mićković.

Nagradna igra u Aroma mar-

ketimaiKontodiskontimapo-

čela je 20. novembra i traje do

1. februara sljedeće godine.

Fond nagrada je deset auto-

mobila fijat 500. Svi koji žele

da steknu pravo učešća mogu

to učiniti tako što na broj

067/77 33 88 pošalju SMS sa

brojem fiskalnog računa iz

Aroma marketa ili Konto dis-

konta, koji je veći od deset eu-

ra. Više informacija može se

dobiti na Fejsbuk stranici

„Aroma i Konto – Domaća tr-

govina“ ili na sajtu www.aro-

mamarketi.me.

P.H.

ZAVRŠENO

DRUGOKOLO:

Detalj sa izvlačenja

Poznat drugi dobitnik fiata 500 u nagradnoj igri ,,Veliko odbrojavanje“

,,Ćinkvećento“ otišao uNikšić

Danas će biti umjereno do

potpuno oblačno, a krajem

dana i tokomnoći padaće kiša.

Tokomnoći očekuje se pljusak

sa grmljavinom. Duvaće vjetar

južnih smjerova, a krajem

dana i tokomnoći umjeren

do jak. Jutarnja temperatura

vazduha iznosiće dva stepena,

a najviša dnevna dostizaće 10.

podiok.

H.P.

Oblačno, do

10 stepeni