Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 52 Next Page
Page Background

15

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Svijet

te grupe, da se usprotive toj

„strateškoj opasnosti“ koja

ugrožava Jerusalim i Palestin-

ce.

Istovremeno, istaknuta iračka

vojska kojupodržava Iran, Ha-

rakat Hezbolah ej Nudžaba,

saopštila je da bi odluka ame-

ričkog predsjednika Donalda

Trampa da prizna Jerusalim

kao prijestonicu Izraelamogla

da postane „legitimni razlog“

za napad na američke snage u

Iraku.

- Trampova glupa odluka biće

velika iskra za uklanjanje tog

entiteta iz organa Islamske na-

cije i legitiman razlog zanapad

na američke snage - rekao je li-

der te grupe u saopštenju.

Voljanaroda

Američki državni sekretar

ReksTilerson izjavio je juče da

se, priznavajući Jerusalemkao

prijestonicu Izraela, predsjed-

nik SADDonald Tramp poko-

rio volji američkog naroda.

Dodao je kako Vašington neće

takobrzopremjestitisvojuam-

basadu iz Tel Aviva u Jerusa-

lim.

Tilerson je uEvropi, na turneji

po tri grada, i njegovi razgovori

s američkim saveznicima pali

su donekle u sjenu globalnim

zgražanjemTrampovom kon-

troverznomodlukom.

Šef američke diplomatije stao

je,međutim, izasvogpredsjed-

nika i insistirao kako odluka

neće pokvariti ono što bi bio

inačepozitivanprijemodkole-

ga izEvropske unije iNATO-a.

- Predsjednik Tramp je jedno-

stavno sproveo volju američ-

kog naroda - izjavio jeTilerson

uBeču.

S druge strane, Rusija je u če-

tvrtak izrazila „veliku zabrinu-

tost“ nakon odluke Trampa da

prizna Jerusalim kao glavni

grad Izraela, pozvavši sve uče-

snike izraelsko-palestinskog

sukobana„suzdržanost“ idija-

log.

- Moskva je vrlo zabrinuta od-

lukom koju je objavio Vašin-

gton - saopštilo je rusko mini-

starstvo vanjskih poslova,

izražavajući bojazan u kata-

strofalne posljedice za regiju u

cjelini, javlja agencijaHina.

- Pravedno i sigurno rješenje

izraelsko-palestinskog sukoba

morasepostićinameđunarod-

noj pravosudnoj osnovi, uzevši

u obzir rezolucije Savjeta be-

zbjednosti i Opšte skupštine

Ujedinjenih nacija, koje pred-

viđaju rješenje svih aspekata

konačnog statusa palestinskih

teritorija, uključujući osjetlji-

vo pitanje Jerusalima, na di-

rektnim izraelsko-palestin-

skim pregovorima. Pozivamo

sve zainteresovane strane na

suzdržanost i odustajanje od

nekontrolisanog djelovanja s

teškim posljedicama - dodaje

ruskiMIP.

StavEU

Šefica diplomatije Evropske

unije Federika Mogerini rekla

je kakoEUvjeruje da su jedino

rješenje sukoba Izraela i Pale-

stine - dvije države.

- Evropska unija ima jasan i je-

dinstven stav. Verujemo da su

jedino realistično rješenje su-

koba Izraela i Palestine - dvije

države,aJerusalimbibioprije-

stonica obje države - rekla je

Mogerini.

ČeškaRepublikasaopštilajeda

priznaje zapadni Jerusalim

kao glavni grad Izraela, ali da

će razmatrati premještanje

ambasade iz Tel Aviva u taj

grad nakon razgovora s regio-

nalnimpartnerima.

O priznanju Jerusalima, posli-

jeSAD-a iČeške, sadanavodno

razmišljaju Filipini i Mađar-

ska.

Netanjahu

pozvao i

druge da

slijede

primjer SAD

Izraelski premijer Benja-

min Netanjahu umeđu-

vremenu je izjavio da bi

mnoge zemlje trebale da

slijede odluku američkog

predsjednika Trampa i da

priznaju Jerusalim kao pri-

jestonicu Izraela.

- Želimda objavimda smo

već u kontaktu i s drugim

zemljama koje će uskoro

donijeti sličnu odluku -

rekao je Netanjahu u govo-

ru održanomu Ministarstvu

vanjskih poslova Izraela, a

prenosi Rojters.

Prema njegovim riječima,

kad se američka amba-

sada bude premještala u

Jerusalim, vjerovatno će i

ambasade drugih zemalja

biti premještene.

SANHUAN

-Upucnjavi u srednjoj školi ugraduAsteku, u

američkoj saveznoj državiNjuMeksiko, ubijeno je troje lju-

di, saopštile suvlasti.

Šerif okruga SanHuan, KenKristensen, rekao je novinarima da

se vjeruje da su žrtve učenici srednje škole „Astek“, gdje se puc-

njavadogodila,navodećidajeinapadačmrtav,alinijeprecizirao

da li i njega ubrajameđu trojemrtvih, prenosi AP.

Vlasti su saopštile da su sve školske zgrade ispražnjene, a da su

učenici prebačeni na drugu lokaciju, gdje su se sastali sa svojim

roditeljima. Kako se navodi, ostale škole u tom okrugu su pre-

ventivno zatvorene.

NJUMEKSIKO:

Troje

mrtvihupucnjavi

u srednjoj školi

LOSANĐELES

- Zbog četiri

velikapožarakojabuktena

potezuodLosAnđelesado

obalskoggradaVenture, u

američkoj saveznoj državi

Kaliforniji naređena je eva-

kuacija 200.000 ljudi.

Požari su do sada uništili oko

150kućaizahvatilivelikepovr-

šine. Po prvi put je naređena i

evakuacijauokruguSantaBar-

bara, a dio autoputa između

Santa Barbare i Venture zatva-

ran je periodično zbog naleta

vatre preko traka autoputa.

Oko 300 žitelja obalskog grada

Karpinterija dobili su naređe-

nje da napuste grad prije zore,

dok se vatrogasci bore sa poža-

rimasamonekolikokilometara

od samog grada.

Tokom noći, mirniji vjetrovi

pomogli suvatrogasnimekipa-

ma na terenu da uspješno od-

brane odmaralište Ohaji, gdje

je 7.000 žitelja takođe dobilo

naređenje da se evakuišu.

Nacionalna meteorološka

služba saopštila jeda se očeku-

ju opasni naleti vjetra, ali da

požari neće dostići istorijske

proporcije, kako se ranije oče-

kivalo, javlja AP a prenosi Ta-

njug.

Kalifornija: Evakuacija

200.000 ljudi zbog

vatrene stihije

ATINA

-Turski predsjednik

RedžepTajipErdogan je sti-

gaou istorijskuposjetuGrč-

koj kakobi ubrzaopoboljša-

njeodnosadvije susjede

zemlje s brojnimotvorenim

pitanjima i dubokimnesla-

ganjima, prenosi AlDžazira.

Nakon sastanka s grčkim

predsjednikom Prokopisom

Pavlopulosom u Atini, Erdo-

gan je kazao da je njegova po-

sjeta važna za unapređenje

bilateralnihodnosa.

- Nakon 65 godina, prvi sam

predsjednikTurske koji je do-

šao u posjetu Grčkoj i srećan

samzbog toga.Nadamsedaće

ovaj sastanak biti početak no-

ve ere naših odnosa - kazao je

Erdogan.

Ističući kako je s grčkim kole-

gom Pavlopulosom otvoreno

razgovarao o svim temama,

Erdogan je kazao da je poseb-

no istakaokakosmatrada i da-

lje postoje neimplementirani

djelovi Mirovnog sporazuma

iz Lozane kojeg je 11 zemalja

potpisaloprije 94 godine.

Naglasivši da taj sporazumne

obavezuje samo Tursku i Grč-

ku, već sve potpisnice, Erdo-

gan je ukazao na ugrožena

prava muslimanske turske

manjine uZapadnoj Trakiji.

Dodao je da je Turska omogu-

ćila da se u skladu s timspora-

zumom bira patrijarh u Tur-

skoj, ali da takva praksa ne

postoji uTrakiji.

- Kako onda možemo govoriti

da se primjenjuje Mirovni

sporazumizLozane?Toznači

da se taj sporazum ne poštuje

u cjelini - kazao jeErdogan.

ErdoganjekazaodaTurskana

Grčku gleda kao na susjednu

zemlju s kojom želi dobrosu-

sjedske odnose i dodao je da je

upravo Turska omogućila

Grčkoj da uđe uNATO.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan u zvaničnoj posjeti Atini

Nova era odnosa Turske i Grčke

LJUBLJANA

- Zaposleni u slovenačkoj Obavještajno-sigurnosnoj

agenciji (SOVA) stupili su u štrajk, tražeći veće plate i bolje uslove

rada.

Ministar za javnu upravu Slovenije, Boris Koprivnikar, rekao je da

je štrajk „iznenađujući i jedinstven“, prenosi AP.

Koprivnikar podsjeća da su obavještajci zakonomobavezani da

osiguraju osnovno funkcionisanje bezbjednosne agencije radi

očuvanja nacionalne bezbjednosti.

Slovenački mediji javljaju da je štrajk započeo juče, a radnici

SOVA se žale da sumalo plaćeni i da nema dovoljno ljudstva.

Slovenački obavještajci

štrajkuju zbog plata

BEČ

-Američki državni se-

kretarReksTilersonoštro

je jučeuBečukritikovao

Rusiju, uoči sastanka sa še-

fomruskediplomatijeSer-

gejomLavrovom, zbog, ka-

ko je rekao, agresijeu

Ukrajini i političkogmiješa-

njauzemljeuregionu.

Tilerson je na početku godiš-

njegsastankaministara spolj-

nih poslova zemalja članica

Organizacije za evropsku be-

zbjednost i saradnju (OEBS)

rekao da Rusija „naoružava,

vodi, obučava i bori se uz sna-

ge“ koje se protive Vladi

Ukrajine.

Američki državni sekretar je

rekao da SAD „nikada neće

prihvatiti rusku okupaciju i

pokušaj aneksije“ Krima. On

je rekao da će sankcije ostati

na snazi sve dok Rusija Ukra-

jini ne vrati kontrolu nadKri-

mom.

Tilerson je rekao da SAD po-

državaju sankcije koje su po-

jedine evropske zemlje uvele

Rusiji dok ne povuče ruske

snage izDonbasa.

Tilerson: Rusija naoružava

pobunjenike uUkrajini

GRAC

-UGracu jeuhapšen

25-godišnjimuškarac izBiH,

zbog sumnjeda jeplanirao

napadnabožićni vašarski

sajamu tomaustrijskom

gradu, objavila je lokalnapo-

licija, prenosiHina.

Navodi se da je muškarac čiji

identitet nije objavljen, a vlasti

ga opisuju kao muslimana,

uhapšen1.decembraujednom

skloništu, gdje su ga ljudi vi-

djeli da proučava video-snim-

ke prošlogodišnjih napada u

Nici i Berlinu.

- Svjedoci su ga čuli da razgo-

vara o Berlinu i tamošnjim žr-

tvama - kazao je portparol po-

licije.

Navodi se da je uhapšeni po-

sjećivao džamije, ali da se za

sadaneznada li jebioradikali-

zovan i da li je imao saradnike.

Prošlegodinenabožićnomva-

šaruuBerlinuubijenoje12lju-

di kada se terorista porijeklom

iz Tunisa kamionom zaletio u

posjetioce vašara.

Austrija: Uhapšenmuškarac iz BiH jer je planirao napad

Pavlopulos i Erdogan