Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA–Svjedok

saradnikAleksandarSaša

Sinđelić juče jenasuđenju

zapokušaj terorističkog

napadaprilikomprošlo-

godišnjihparlamentarnih

izboraustvrdiodamu je

prvooptuženi EduardEdi

Šišmakovkazaoda ima

snimkenakojimasemože

vidjeti i čuti kako lideri

Demokratskogfrontauzi-

majupare i tražeoružje.

Proces vodi sutkinja Suzana

Mugoša.

Sinđelić je juče kazao da

je nakon hapšenja srpskih

državljana u Crnoj Gori imao

određenu sumnju da je možda

Demokratski front izdao cijelu

akciju, ali da je izbjegavao o

tome da govori pred Edijem.

Tajni snimci

- To nijesam smio da saopštim

Ediju da ne bih dodatno pod-

grijavao situaciju. A i onmi je

pominjao da imaju snimke kad

su lideri DF-a uzimali pare, tra-

žili oružje i da iz tih razloga ne

bi smjeli da izdaju.

-Imamomi snimke kako traže

i uzimaju pare i traže oružje,

govoriomi je Edi – rekao je

svjedok saradnik.

Uslijedilo je pitanje advokata

Dušana Radosavljevića zašto

je o tome odlučio da progo-

vori sada, na šta je svjedok

saradnik kazao da je o tome

već ranije pričao.

Sinđelić je podsjetio da je u

sudnici kazao da je posljednji

susret sa Edijem snimao i da

na lešci postoji razgovor koji

može potkrijepiti tvrdnju koju

je izrekao.

- Snimke ću potražiti i potru-

diću se da dođemdo njih i

dostavim ih sudu – najavio je

ključni svjedok.

Uslijedio je smijeh advokata

odbrane, na šta je Sinđelić

ponovio: ,,Dobićete te snimke.

Ja vamgarantujem. Smijte

se vi“.

Zauzimanjeinstitucija

U daljimodgovorima Sinđelić

je naveo da nije imao spisak

koje su sve institucije trebalo

da budu zauzete na dan proš-

logodišnjih parlamentarnih

izbora, ali je bio isključiv da je

akcijom trebalo da koordinira

Demokratski front.

- Nijesamdobio tačne planove

napada na institucije, ali Edi

je to imao na stolu. Logično

je da kada se smjenjuje neka

vlast da će se upasti i u zgradu

policije. Ne znam adrese, ko, s

kim i kako, ali je ovo trebalo da

koordinira Demokratski front

zajedno sa Rusima – pojasnio

je svjedok saradnik.

Prema njegovim riječima, dio

policije trebalo je da pređe na

SUĐENJEZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Svjedok saradnik kroz pitanja odbrane iznio intrigantne detalje

stranu opozicije nakon što pla-

ćenici ,,stuku specijalnu jedinicu

jer se ostali tada ne bi bunili“.

- Radi se o tome da bi sve popri-

milo domino efekat i kada bi

jedan iz policije prešao na drugu

stranu, sigurno je da kolege ne

bi pucale na kolege. Već sam

rekao da su postojali ljudi u poli-

ciji – istakao je Sinđelić.

OUdbi

Na pitanja odbrane, ključni svje-

dok je kazao da ne zna gdje se

Mirko Velimirović nalazio u vrije-

me hapšenja srpskih državljana

u Crnoj Gori, ali da je za njegovu

izdaju čuo prvo od Edija, potom

umedijima, a onda od agenata

BIA kojima se predao.

- Ovi iz BIA-e sumi se podsmije-

vali: ,,Izdao te Paja“. Ali, kada bih

počeo da pričamo drugimmimo

Paje, oni bi mijenjali temu jer su

ih štitili – ispričao je Sinđelić.

On je ponovio da su agenti BIA

i prije nego što im je on ispričao

znali za Edija i njega.

Svjedok saradnik juče je optužio

srpsku tajnu službu, nazivajući je

Udba, da su ,,oni sve zakuvali“.

Naime, Sinđelić je odgovarajući

na pitanje advokata Radosavlje-

vića kako to da se u zvaničnom

dokumentu MUP-a Srbije navodi

da nije napuštao Srbiju od 1.

januara do 23. oktobra 2016.

godine, a tvrdi da je u septem-

bru bio u Moskvi, rekao da nema

dilemu da iza svega stoji srpska

tajna služba.

- Udba može da štampa šta

hoće, ali ne može da izbriše

snimke sa aerodroma, pečate iz

mog pasoša. Istina se ne može

izmijeniti. Izdali su, odgovaraće,

a Udba neka ih štiti, vidjećemo

dokle. Ovo je slučaj: ja protiv

Udbe - kazao je on.

Pokušajubistva

Sinđelić je juče objasnio da neke

detalje vezano za pokušaj njego-

ve likvidacije u Srbiji nije ispričao

crnogorskom tužiocu, jer je već

sve to prethodno ispričao agen-

tima srpske službe.

- Umartu sammislio da sud

ima sve podatke od nadležnih

iz Srbije, pa sam zato u kratkim

crtama naveo najbitnije. Pome-

nuo sam jedno vozilo jer sam

pomislio da bi tomoglo da bude

crno vozilo, koje je pronađeno

nakon predaje – prisjetio se on.

Na pitanje odbrane kakva je

bila maska na glavi osobe koja

je uperila pištolj prema njemu,

svjedok saradnik je odgovorio

da kriminalci sigurno ne idu

sa venecijanskommaskomna

glavi kad hoće nekog da ubiju,

već sa fantomkom.

Takođe je objašnjavajući zašto

nije zapamtio table automobila

iz kojeg je zamalo pucano na

njega, kazao da kada neko ide

da počini ubistvo ne ide auto-

mobilom koji je registrovan na

njegovo ime.

Medojević,portali

Prilikomposljednjeg sastanka

na Kalemegdanu, Sinđelić

navodi da je Ediju kazao da kod

sebe ima 50.000 eura, ali da tu

ima i njegovog novca.

- Kući sam imao svojih 25.000

eura. Na Kalemegdanu sam

Ediju rekao da u tih 50.000

eura ima i mog novca. To je ta

razlika od 25.000 do 35.000

eura, za koje tvrdimda je moja

ušteđevina – pojasnio je svje-

dok.

Podsjetio je da je umomentu

kada se razišao sa Edijem i kre-

nuo sa Kalemegdana kod sebe

imao ukupno 100.000 eura.

- Danima nakon što samoti-

šao sa Kalemegdana sa ovih

100.000 eura Nebojša Medo-

jević, član zemunskog klana, je

to govoriomedijima. Rekao je

da samod Đukanovića dobio

100.000 eura preko nekog

naciste i dao ih Dikiću da ubije

DF – kazao je Sinđelić.

Ustvrdio je da je izjavu Medoje-

vića vidio na portalu IN4S i sajtu

dnevnog lista Dan.

- To su objavili IN4S i Dan, ovi

njihovi kojima su dali pare. To

su njihovi privatni portali. To je

ta ista ekipa – kazao je on.

Na pitanje advokata Radosav-

ljevića odakle mu saznanje

da su ti mediji njihovi, svjedok

saradnik je lakonski odgovorio:

,,Hm, svašta“.

On je naveo da je rukovodstvo

DF-a prije pokušaja njegove

likvidacije u Beogradu ,,molilo

da me dovedu u Crnu Goru, a

sada kada je propalo ubistvo

mole da odem“.

- Može se vidjeti faza kad ruko-

vodstvo DF-a traži da dođem.

A, otkad samdošao ne valjam,

nepismen sam i agent sam

službi... Oni su javno tražili da

dođemu Crnu Goru navodeći

da sume platili Milo ili Vučić. A,

sad je problem što samdošao!?

E, pa neću da idem – kazao je

Sinđelić.

On je optužio Nebojšu Medoje-

vića i da je 2015. godine poku-

šao da namjesti ,,Vukovima“.

Na konstataciju advokata Rado-

savljevića da je očigledno da

svjedok saradnik ne voli Medo-

jevića, Sinđelić je kazao: ,,Ne

volimga“.

Ime Nebojše Medojevića je

pomenuo i kada je govorio o

povezanosti DF-a sa četničkim

vođomBratislavom Živkovićem.

- Živković je meni na Ravnoj

gori, gdje samga spašavao da

ga ne zakolju, ponudio da kupim

kradeno vozilo preko nekog

Turovića koji je povezan sa

NebojšomMedojevićem – ispri-

čao je Sinđelić, pojašnjavajući da

je ponuda za kupovinu automo-

bila uslijedila jer je tamo došao

svojim starim vozilom.

Odbranu je zanimalo zašto je

svjedok saradnik prilikom ispi-

tivanja u Tužilaštvu 20. marta

samo u jednoj rečenici pome-

nuo Živkovića navodeći da on

nema veze sa ovim slučajem,

dok ga u sudnici pominje ,,svako

malo“.

- Šta ću kad je upleten u sve to.

Za sve gdje samga pomenuo,

sudu ću pružiti dokaz. Kada sam

to rekao 20. marta mislio sam

na to da ga ja nijesam angažo-

vao. Nije u slučaju bio preko

moje linije – pojasnio je svjedok

saradnik.

Naveo je da je Živkovića ,,u slu-

čaj“ uveo DF.

VezeŽivkovića

- Ispostavlja se da je on umiješan

direktno sa DF-om tako što sad

pokušava da skrene ovaj postu-

pak na bilo koji način. On se plaši

krivične odgovornosti. On zna

da samplanirao da ga prijavim

za obijanje mog stana. Ja imam

dokaze o kriminalnim radnjama

Živkovića i zatomi je opljačkan

stan – kazao je Sinđelić.

On je ispričao i da dok je bio u

pritvoru u prvomnavratu dok

je štitio DF, neki od pritvorenika

su iz kruga istražnog zatvora

ispod prozora njegove ćelije mu

dovikivali: ,,Drži se, brate, brzo

će Vlada“.

Međutim, nakon što je shvatio

da je izigran kada je odlučio da

progovori, iste osobe sumu pri-

jetile da će da ga ubiju, zakolju,

pri tome pominjući ime Bratisla-

va Živkovića.

Sinđelić je Živkovića optužio i

da je nacističkom sajtu ,,Miro-

tvorec“ na kome su označeni svi

ljudi koji podržavaju Rusiju oko

Krima i Novorusije, dao njegove

podatke o tome gdje živi.

Nije mu bila nova ni informacija

da je na tom sajtu označen kao

strani plaćenik u Ukrajini i da mu

tamo stoji i njegovo prebiva-

lište Jarački put bb, Sremska

Mitrovica.

- Oni sami pišu potjernice

protiv ljudi koji podržavaju

odvajanje Krima. Na tom sajtu

ima na stotinu Srba pa nije

čudno što se i moje ime našlo

tamo – pojasnio je on. Naveo

je da je informacije o njemu

administratorima tog nacistič-

kog sajta dostavio Bratislav

Živković.

- Živković radi sa njima - kazao

je on.

Na pitanje odbrane kako zna

za veze DF-a i Živkovića, Sin-

đelić je kazao da su upravo

advokati zaslužni za to jer su

mu postavljali pitanja koristeći

materijale koje je Živković

ukrao iz njegovog stana.

- Znao samda je on najveće

zlo na svijetu. Samo je zlo sa

zlommoglo da se udruži -

kazao je svjedok saradnik.

Bezodgovora

Svjedok saradnik juče je optu-

žio i crnogorsko tužilaštvo da

štiti ljude iz DF-a.

On je odgovarajući na pitanje

advokata Radosavljevića

kazao da je nekoliko puta

tražio kontakt sa nekim iz

Tužilaštva, nakon što se pre-

dao crnogorskim vlastima do

trenutka kada je dobio status

svjedoka saradnika 20. marta

2017. godine.

- Tražio samnekoliko puta.

Svaki put kad sam tražio, te

nijesu tu, te su zauzeti. Meni je

jasno zašto su zauzeti - kazao

je on.

Na pitanje Radosavljevića da li

su iz Tužilaštva još uvijek zau-

zeti, Sinđelić je kazao: ,, S obzi-

romda su ova lica na slobodi,

izgleda da su on još zauzeti“.

Ustvrdio je i da od svjedoče-

nja pred glavnim specijalnim

tužiocemdo svjedočenja u

sudnici Višeg suda u Podgorici

nije imao kontakt ni sa kim iz

Tužilaštva.

- Nijesam imao nikakve raz-

govore s tim ljudima o ovom

slučaju. Meni izgleda kao da se

štite ovi iz DF-a – kazao je on.

Svjedok saradnik je ustvrdio

da ne poznaje nikoga iz tajnih

agencija, pa ni iz ANB-a.

On nije sporio da je od kod

tužioca Saše Čađenovića kao

svjedok saradnik pristao na

ispitivanja i testiranja koje

neće štetiti zdravlju.

- Tražio sam to iz bezbjedno-

snih razloga. Odustao sam

od toga. Odustao samod

statusa zaštićenog svjedoka

da bih cijelom svijetu sve ovo

ispričao – zaključio je svjedok

saradnik.

Suđenje se nastavlja danas

kada će Sinđelić nastaviti da

odgovara na pitanja branilaca.

B.ROBOVIĆ

Sinđelić: Edi

ima snimke

kakoDF traži

novac i oružje

Aleksandar Sinđelić juče je kazao da je Eduard

Edi Šišmakov sa svojim istomišljenicima poku-

šao za akciju u Crnoj Gori da angažuje nekog

drugog čovjeka, ali kako nije prošao poligraf

odustali su od njega.

- Shvatio samda je neko drugi umjesto

mene trebalo da radi. Oni su htjeli da

angažuju tog čovjeka, ali sam shvatio da

mu plan nijesu iznijeli jer nije prošao test –

pojasnio je svjedok saradnik.

Ko nije prošao

poligraf?

Svjedok saradnik je rekao da je nakon hapšenja srpskih državljana u

Crnoj Gori imao određenu sumnju da jemožda Demokratski front izdao

cijelu akciju, ali damu je Eduard Šišmakov objasnio zašto ne bi smjeli da

izdaju. ,,Onmi je pominjao da imaju snimke kad su lideri DF-a uzimali pare,

tražili oružje i da iz tih razloga ne bi smjeli da izdaju“, kazao je Sinđelić

Knežević tražio

odbacivanje optužnice

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević

zatražio je juče od suda da privremeno odbaci optužnicu

protiv njega i ostalih okrivljenih dok se u spise predmeta

kao dokaz ne uvede 125.500 eura, koje je svjedok sarad-

nik predao srpskim agentima prilikompredaje.

-Došli smo do saznanja koja kontaminiraju ovaj proces,

odnosno da se 125.500 eura, koje je svjedok saradnik

predao prilikompredaje, ne nalaze u Višem sudu u Pod-

gorici. Taj novac treba da bude u spisima ovog predmeta

– kazao je Knežević.

Nakon kratkog vijećanja, sud je odbio predlog Kneževića.