Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 6. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA–

Saslušanjem

sedamsvjedoka juče jeupod-

goričkomVišemsudunastav-

ljeno suđenjeVladimiruUla-

mi iDarkuMijoviću,

optuženima zaubistvoPe-

trovčaninaNemanjeMedina

u juluprošle godine.

Optužnicom je obuhvaćen i

BogdanMilić, koji se sumnjiči

zakrivičnadjelapomoćučinio-

cu poslije izvršenog krivičnog

djela.

,,Prokuvaoautomobil“

Bivša djevojka optuženog Dar-

kaMijovića, Adelisa Kočan sa-

opštila je da je nakon nestanka

Medina primijetila opekotine

na ruci svogmomka, ali da joj je

on objasnio da su one nastale

kadajeradionaautomobiluko-

jimu je ,,prokuvao“.

- Kazao je i da to nema veze sa

Medinovim nestankom i za-

kleo se u sestru - navela je ona.

Odgovarajući na pitanje puno-

moćnika porodice Medin, sta-

rijeg brata nestalog Nemanje,

Miloša Medina, koje vozilo je

,,prokuvalo“, Kočan je kazala

damislidajeupitanjuauto,,se-

at“, kojeg je u tom periodu vo-

zio optuženiMijović.

Sa druge strane, njegova prija-

teljica Sandra Joksimović tvr-

dilajedajeutomperioduMijo-

vić vozio BMW i da joj je tada

kazao da je opekotinu na ruci

zadobio kada su mu „prokuva-

la“ kola.

Istakla je da se ne sjeća detalja

te njegove priče - s kim je bio,

gdje i kojimautom.

Joksimović je rekla da je u bli-

skim odnosima sa Mijovićem

već sedam godina, ali da joj ni-

kadanijepričaoonestankuNe-

manjeMedina.

Svjedok Stevan Đurišić kazao

je da je 8. jula prošle godine na-

kon posla, oko 18 sati, došao u

lokal ,,Virski pab“ u Virpazaru,

gdje je zatekao optuženogUla-

mu i Tomislava Vukosavovića,

koji su sjedjeli više sati. Naveo

je i da je nestalog Medina po-

sljednji put vidiou junu2016. u

Petrovcu.

Na iskaz svjedokaĐurišića pri-

govorio je tužilac Tomković,

navodeći da je vrijeme u su-

protnosti sa sadržajem pisma,

koje je predloženo kaodokaz, a

pronađeno je u kući u kojoj se

krio okrivljeni Ulama.

Isti prigovor uz konstatacijuda

sesvjedoci ,,selektivnosjećaju“

tužilac je uložio i na iskaze tri

svjedoka, koji su svjedočili na

nekomodprethodnihpretresa.

Svjedok Igor Maraš u periodu

nestanka Medina radio je kao

konobarukafiću ,,Barka“uVir-

pazaru, gdje su jedne noći ušle

dvije njemu nepoznate osobe i

tražile broj okrivljenog Ulame.

Kako je kazao, nije imdao broj,

već pozvao optuženog Ulamu i

objasniomuko ga traži.

Iskaz

- Dao sam telefon jednom od

njih, razgovarali su sa Ula-

mom,kojijerekaodadolaziza

polasata,jersezadržaoupoli-

ciji uBaru. Oni su ga neko vri-

jeme čekali, ali on nije došao,

pa su na kraju otišli - naveo je

Maraš.

On je u istrazi pred tužiocem

kazao da je od oca optuženog

Ulame, Nenada, saznao da su

upoliciji, a ne odokrivljenog.

Odgovarajući na pitanja tuži-

oca,Marašsenijemogaosjeti-

ti da li jekomuniciraosaoptu-

ženim Ulamom ili njegovim

ocem, kao i koja je smjena bio

na poslu kritičnog dana. Nije

se sjetio ni da li je tog dana vi-

dio Stevana Đurišića i Tomi-

slava Vukosavovića sa kojima

se druži. Svjedokinja Maja

Ilić, vlasnica „renoa megan“

kojeg jepolicijanašlaumjestu

Jabukov Do, ispričala je da je

noćprijeMedinovognestanka

ostavila auto kod njegove ku-

će.

Pojasnila je da je bila na rošti-

ljukodporodiceMedin,tepla-

nirala sjutra da uzme svoj au-

tomobil jer jujeposlijeposjete

kući vratio njenmladić njego-

vimautomobilom.

- Zvala samMedina 8. jula oko

17.30 časova, ali se nije javljao

–kazala je ona.

Svjedok IvanĐurišić kazao je

da jenadankada jenestaoNe-

manjaMedinoptuženomUla-

mi pozajmio bijeli ,,reno me-

gan“, ali da mu ga je nakon

pola sata vratio.

Uovompredmetuoptužen je i

BogdanMilić, koji se tereti da

je pomogao učiniocu nakon

izvršenja krivičnogdjela.

B.R.

Suđenje optuženima za otmicu i ubistvo NemanjeMedina

Svjedoci tvrde da

se ne sjećajudetalja

Drug optuženog

dobacivaoMedinu

Za vrijeme desetominutne pauze došlo je domanje verbalne

prepirke između brata Nemanje Medina, Miloša i drugova

Ulame. Medin je mladiću u publici poručio da nema potrebe

da ga gleda, već da kaže šta ima i zamolio policajca da ga

opomene. Mladić je potomdobacio Medinu: ,,Ti si smiješan“,

nakon čega su policajci reagovali.

Nastavak

u februaru,

svjedočiće

Ulamini

otac i stric

Nastavak suđenja zakazan

je za 6. i 13. februar nared-

ne godine, kada će biti

saslušano devet svjedoka,

među kojima i stric prvo-

okrivljenog Ulame – Zoran

i otac - Nenad. Proces vodi

sutkinja Vesna Moštrokol.

SaprivođenjaVladimiraUlame

PODGORICA–

Svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić nastaviće

danas u podgoričkomVišem sudu da odgovara na pitanja odbra-

ne i okrivljenih za pokušaj terorističkog napada na crnogorske

institucije sistema na dan parlamentarnih izbora, 16. oktobra proš-

le godine.

Ključni svjedok tužilaštva, Sinđelić je pred vijećem, kojimpredsje-

dava sutkinja Suzana Mugoša, optužio političare Demokratskog

fronta da su nosioci organizacije planiranih protesta ispred Skup-

štine Crne Gore na kojim su planirali da preuzmu vlast od Demo-

kratske partije socijalista.

Sinđelić je izjavio da je prvooptuženi, kojem se sudi u odsu-

stvu, ruski državljanin Eduard Šišmakov tražio likvidaciju Mila

Đukanovića, kao i da je on imao samo sporednu ulogu, te da su

mu nadređeni bili Rusi i ljudi iz Demokratskog fronta.

Na optuženičkoj klupi su: bivši komandant srpske žandarmerije

Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andri-

ja Mandić, Mihailo Čađenović, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić,

Brana Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić.

B. R.

Suđenje za pokušaj terorističkog napada

Sinđelić i danas

pred sudom

PODGORICA–

BesimGilić (33) iz Podgorice uhapšen je zbog

sumnje da je 12. oktobra oko 00.30 časova aktivirao ručnu

bombu na terasi prvog sprata porodične kuće u vlasništvu A. B.

u naselju Konik. Usljed dejstva eksplozije nastala su oštećenja na

kući. Nije bilo povrijeđenih.

Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni Gilić je

bezbjednosno interesantna osoba.

Rezultati vještačenja iz Forenzičkog centra pokazali su da je Gilić

počinilac ovog krivičnog djela.

Postupajući po naredbi Osnovnog suda u Podgorici, policija je

pretresla kuću Gilića.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnomdržav-

nom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se osumnjičeni

uhapsi i da se privede uz krivičnu prijavu, zbog postojanja osno-

vane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opa-

snosti u sticaju sa krivičnimdjelomnedozvoljeno držanje oružja

i eksplozivnihmaterija.

C.H.

Podgorička policija rasvijetlila bombaški

napad počinjen u oktobru

Gilić osumnjičen

za aktiviranje

bombe na Koniku

BIJELOPOLJE-

Suđenje za

brutalno razbojništvo i ubi-

stvoGordaneDašić (84) u

Brezojevici kodPlava i teško

povređivanjenjenog supruga

VukaDašića (82) zakojepred

vijećemsudijeVukomira

BoškovićaodgovarajuMarko

Šoškić (24) izBrezojevice i

AleksandarKonatar (35) iz

BijelogPoljanijeodržano ju-

če zbogbolesti sudije.

Optužnicomjeobuhvaćen iNi-

kolaKnežević(25),kojisesum-

njiči da je bio njihov pomagač,

odnosno da slučaj nije prijavio

policiji iako je znao za zločin.

Pred sudskim vijećem juče je

trebalo da bude saslušanMar-

koŠoškić, koji se tereti da je za-

jedno sa Konatarom 31. maja

ove godine, oko pola noći, u

mjestu Brezojevice, upao u ku-

ću Dašića i opljačkao Vuka i

GordanuDašić. Po dogovoru iz

koristoljublja, sa umišljajemsu

ubili Gordanu, a pokušali su da

ubiju i njenog supruga.Prošle

nedjeljeKonatarjeprilikomsa-

slušanja kazao da nije kriv za

ubistvo, ali da je pošao da

opljačka Dašiće jer je bio u du-

govima. On je takođe kazao da

nije tukao Dašiće, već da je to

uradio Šoškić za koga je rekao

da je kobne večeri koristioma-

rihuanu i da je bio agresivan.

Razbojnici su 31. maja upali u

kuću Dašića, dva sata poslije

ponoći. Prvo su napali Dašića,

vezali ga i tukli doknije izgubio

svijest, a onda su maltretirali

staricu. Oni su tada 84-godiš-

nju Gordanu ugušili, što je po-

kazao i nalaz obdukcije. Njen

suprugVukopreživiojepukom

srećom.

Motiv ovog teškog zločina bio

jenovac.Suđenjećebitinastav-

ljeno 21. decembra.

V.Šb.

Odgođeno suđenje optuženima za ubistvo Gordane Dašić

i prebijanje njenog supruga Vuka iz Plava

Šoškić i Konatar 21.

decembra u sudnici

DolazakuBjelopoljskisuD:

AleksandarKonatar

NIKŠIĆ–

Nikšićanin Dragomir

Ćalasan (62) i Podgoričanka

Stanka Čović (55) teško su

povrijeđeni, dok su Dijana Grbić

(44) i N. B. (13) zadobili lakše

povrede u saobraćajnoj nezgo-

di juče na Bogetićima. Prema

nezvaničnim informacijama,

Čović se automobilom ,,opel

karavan“ (PG FN 825) kretala iz

Podgorice, kada je na saobraćaj-

nicu istrčala lisica. Automobili

ispred nje su zakočili, dok je ona

pokušala da ih zaobiđe, uletjela

u suprotnu kolovoznu traku i

udarila u „golf 5“ (NK BF 699),

kojim je upravljao Ćalasan.

S.D.

Saobraćajna nezgoda na

magistrali kod Bogetića

Dvoje teže i

dvoje lakše

povrijeđeno

Zaplijenjeni cigarete

i garderoba

PODGORICA–

Carinici su prekjuče na graničnomprelazu

Dračenovac tokom kontrole teretnog vozila crnogorskih regi-

starskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Srbije, pronašli

1.192 komada posuđa i garderobe vrijednosti 2.256,50 eura.

Kako se navodi u saopštenju Uprave carina, istog dana u Baru

mobilni timovi OZSK pronašli su 1.500 komada cigareta razli-

čitih brendova namijenjenih nelegalnoj prodaji, a u Podgorici

više od 1.400 komada cigareta.

Roba je trajno oduzeta. Izdat je jedan prekršajni nalog.

C.H.

Centar bezbjednosti Podgorica

Samjestaudesa

Aleksandar Sinđelićna sudu