Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 5. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA

–Srpski dr-

žavljaninNikolaJovanović

(54) izZaječara, zvani Ćela i

Kopilan, zakojimje raspisa-

napotjernica zbog sumnje

da jeprijevišeodčetirimje-

secaubioBaranina Igora

Mitrovića, premaposljed-

njimoperativniminforma-

cijamapolicijenalazi seu

Njemačkoj.

To je Pobjedi potvrđeno iz

izvora bliskih istrazi, koji tvr-

de da intenzivno sarađuju sa

kolegama iz Njemačke i dru-

gih zemalja, te očekuju da će

muuskoro biti stavljene lisice.

Zaječaracseteretida je18. jula

u blizini žrtvine kuće u rejonu

Zelenog pojasa, između Šuša-

nja i Črvanja, prišao vozilu

„fiat“ i iz pištolja kalibra devet

milimetara,zasadanepoznate

marke,ispaliouMitrovićaviše

projektila.

Iskoristio je priliku kada se

Mitrović vozilom uključivao

sa lokalnog namagistralni put

u Šušanju i kada je njegova su-

pruga izašla iz vozila da baci

smećeukontejner.Usmrtioga

jepreddvojemaloljetnedjece,

koja su bila na zadnjem sjedi-

štu automobila.

Jovanović je identifikovan na

osnovu rezultata vještačenja,

izjava svjedoka, video-zapisa,

a veliki značaj u istrazi dala je

srpska policija kada je kolega-

ma iz Crne Gore dostavila po-

datke oovomvišestrukompo-

vratniku.

Osuđivan je i sumnjičen za

iznudu, otmicu i prevaru, aka-

ko su ranije saopštili iz crno-

gorskepolicije, nije isključeno

da mu ovo nije prva likvidaci-

ja.

Istražitelji su utvrdili da je Jo-

vanović prije ubistvaMitrovi-

ća boravio u Baru pet mjeseci,

od februara do 18. jula. Preci-

zno je izučio kretanje žrtve i

njegove navike i čekao pogo-

danmomenat za egzekuciju.

Dan nakon ubistva izuzeti su

snimci sa video-nadzora i na-

kon tri dana utvrđeno je da je

osoba sa fotografije počinilac

ovog zločina. Tada je Jovano-

vić već bio van granica Crne

Gore.

Crnogorski istražitelji su još

na početku istrage kolegama

iz Srbije, a i još pet zemalja,

proslijedili fotografiju Jova-

novića.

Istražitelji su utvrdili da je Jo-

vanović u Crnu Goru došao s

ciljem da ubije Mitrovića, s

planom razrađenim do najsit-

nijegdetalja.Motivlikvidacije,

kako nam je nazvanično saop-

šteno, leži u razračunavanjima

zbogilegalnihposlovavezanih

za trgovinunarkoticima.

Pravosnažnom presudom u

Srbiji, Jovanović je osuđen na

13 i po godina koje je odležao

do 1997. godine. Nakon toga za

krivično djelo otmica osuđen

je na osamgodina i 2015. godi-

ne je izašao iz zatvora. Na

osnovu informacija koje su

dostavile kolege iz Crne Gore,

srpske vlasti potražuju Jova-

novića kako bi provjerili da li

jepočinionekaubistvanateri-

toriji te zemlje.

Prije skoro deset godina hap-

šen jeposlijeotmicedjevojke,

a policiji je u istrazi pomogla

njegova govorna mana, to što

ne zna da izgovori slovo „r“.

Jovanovića je zbog otmice

mlade Boranke osuđen na

osam godina zatvora. Iz za-

tvora je izašao 2015. godine i

prema operativnim saznanji-

ma srpskepolicije, nastavio je

sa kriminalnimaktivnostima,

kojima se inače bavio od pu-

noljetstva.

Poslije suđenja za otmicuBo-

ranke, mediji su objavili da je

prekobraniocazaprijetiosut-

kinji koja jevodila slučaj daće

joj „unakaziti lice i polomiti

noge, ukoliko ga ne pusti iz

pritvora“.

Osumnjičeni za ubistvo Igora

Mitrovićadosada ječetiri pu-

tamijenjao ime. Rođen je kao

Goran Aranđelović, ali je ime

promijenio u Željko Ćosić.

Poslije bjekstva izMakedoni-

je 2005. godine, gdje je osu-

đen na višegodišnju robiju

zbog dvostrukog ubistva pri-

likom pljačke, postao je Kli-

ment Isaković. Poslije toga

promijenio je samo prezime i

to u Jovanović, a posljednji

identitet mu je često ime i

prezime u Srbiji - Nikola Jo-

vanović.

A.G.

PODGORICA

–Lokal „Ba-

hus“uUlici SerdaraJolaPile-

tićaoštećen je sinoću snažnoj

eksploziji koja jeodjeknula

pola sataposlijeponoći.

Prema saznanjima Pobjede,

na lokal je bačena ručna bom-

ba M57. Od siline eksplozije

popucala su stakla lokala, a na

zidovima i plafonu se vide ru-

pe od gelera.

Zvuk detonacije uznemirio je

građana tog dijela grada.

-Toliko jako jezatresloda sam

u prvom trenutku pomislio da

je zemljotres – kazao je stanar

zgradeukojoj jeaktiviranaek-

splozivna naprava.

Ubrzojedošlapolicija, obavila

uviđaj i izuzelasnimkesanad-

zornih kamera na osnovu ko-

jih će pokušati da utvrdi ko je

osoba koja je počinila ovo kri-

vičnodjelo.

Uzete su izjave od nekoliko

osoba, ali za sada nema osum-

njičenog za ovaj bombaški na-

pad.

Prijemanjeodmjesec,eksplo-

zivna naprava bačena je i na

lokal „Garden“. Ni taj napad

nije rasvijetljen.

A.G.

PODGORICA

–MilanPupo-

vić tvrdio je jučeuVišemsu-

dudanije imaonamjeruda

prošle godineubije sugrađa-

ninaMilanaŠkerovića, ističu-

ći da se todogodilo slučajno.

Pupović se tereti da je 1. no-

vembra 2016. godine automo-

bilomudarioŠkerovićakoji je,

zbog teških tjelesnih povreda,

deset dana nakon udesa pre-

minuouKliničkomcentruCr-

neGore.

Postupak vodi vijeće sudije

PredragaTabaša.

Pupović je naveo da sa pokoj-

nim Škerovićem nije imao su-

kob, te i da nije imao namjeru

da ga ubije, već da je htio da

udari Vasilija Boškovića sa ko-

jimjeprijenesrećeimaosvađu.

-Priznao samda samimaona-

mjeru Boškovića da udarim, a

ne Škerovića. Radije bih da

sam ja mrtav - kazao je Pupo-

vić.

Na jučerašnjem pretresu sa-

slušan je i svjedok Muris

Adrović. On je ispričao da je

spornogdanaradiokaošanker

u lokalu ispred kojeg se sve

odigralo.

-Kroz staklokafića primijetio

samdasePupovićsvađasaVa-

silijem Boškovićem, sa kojim

je prethodno sjedio u lokalu,

udarali su se rukama i pomalo

nogama.Tada imjeprišaomoj

kolega Edi Kujović kako bi ih

razdvojio. Onda sam i ja iza-

šao, a optuženi Pupović je lju-

tito ušao u automobil - naveo

jeAdrović.

Nakon toga, kako je kazao

svjedok, optuženi Pupović

krenuo je u rikverc punim ga-

sompremaBoškoviću.

- Edi mu je gestikulirajući po-

kazaoda prestane.Tadasepo-

javioŠkerović ibiojena15me-

tara od automobila Pupovića,

koji ga je ugledao, zastao, pa

dao puni gas i udario Škerovi-

ća prednjim dijelom vozila -

dodao je svjedok.

Branilac Pupovića, advokat

DaniloMićović, prigovorio je

iskazu svjedoka, dodajući da

se na snimcima veoma jasno

vidi da je lijeva ruka okrivlje-

nog kroz prozor vozila, i da

nije gledao ispred sebe, već

blagoulijevo.

Prema navodima optužnice,

Pupović je nakon svađe sa Va-

silijemBoškovićem ispred ka-

fea ,,Barka“, ušao u svoj auto-

mobil ,,alfa romeo“ i velikom

brzinomkrenuo prema resto-

ranu ,,Amfora“. Više puta se

naglo zaustavljao krećući se

naglonaprijed-nazad, nasrću-

ći na Boškovića u namjeri da

ga udari. U jednom trenutku

se vratio ispred lokala ,,Barka“

gdje ga je Škerović opomenuo

zbog ponašanja.

Boškovićjenaglousmjerioau-

tomobil prema Škeroviću i

udario u njega. Škerović je od

siline udara završio na haubi

automobila.

M.L.

PODGORICA

– Alžirski dr-

žavljani A. M. (25) i H. L. (22),

nastanjeni u Podgorici uhap-

šeni su zbog sumnje da su u

noći između2. i 3. decembra iz

vozila „pasat“ i „hjundai“ u

Studentskoj ulici ukrali kablo-

ve za paljenje vozila, prsluk i

dva ranca u kojima su se nala-

zili CD-ovi i vizitkarte.

Kako se navodi u saopštenju

policije, vlasnici su ostavili ot-

ključana vozila.

Ukradene stvari su vraćene

vlasnicimaV. D. i P. T.

Osumnjičeni su, uz krivičnu

prijavu, privedeni tužiocu.

C.H.

Potraga za srpskimdržavljaninom, osumnjičenimza ubistvo IgoraMitrovića

Istražitelji locirali Nikolu

Jovanovića uNjemačkoj

Nastavljeno suđenje optuženomza ubistvo u Baru

Još jedno zastrašivanje eksplozivomu Podgorici

Bombomna

lokal „Bahus“

PODGORICA

- E. R. (19) izPodgoriceuhapšen je

zbog sumnjeda jeunedjeljuopljačkaokućuS. B. u

naseljukodbrdaLjubović i ukrao 10pletenihukra-

snihkorpi za cvjetne aranžmane, 10kompletapo-

steljine i nosiljkuzabebe.

Kako se navodi u saopštenju policije, osumnjičeni je

odvalio drveni prozor uprizemlju i ušaoukuću.

Oštećena je pozvala dežurnu službu CB Podgorica i

obavijestiladajenapijaciuTCMolofMontenegro(po-

pularni Gintaš) kod jedne osobe prepoznala stvari koje

potiču iz njene kuće.

Nakon završenog kriminalističkog uviđaja i preduzetih

operativnihmjerairadnji,identifikovanjeosumnjičeni.

Odogađajujeobaviještendržavni tužilackoji jenaložio

da se E. R. uhapsi i da se privede zbog postojanja osno-

vane sumnje da je počinio krivičnodjelo teška krađa.

C.H.

Prepoznala ukradene

stvari na pijaci

Rasvijetljena krađa u Podgorici

U kratkom roku rasvijetljene dvije krađe u Podgorici

Ukrali kablove,

prsluk, dva ranca

Nikola Jovanović

Pupović tvrdi da nije imao

namjeru da ubije Škerovića

D.MIJATOVIĆ