Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 2. decembar 2017.

Politika

Demokratski front odbacio inicijativu SDP-a o „makedonskomscenariju“ za Crnu Goru

Knežević: Nećemo

bojkotovati

predsjedničke i

lokalne izbore

Nijedan lider opozicije nemože

pobijediti u predsjedničkoj utakmici

Knežević dodaje da tek sada dobi-

jaju na, kako kaže, ,,besmislenosti

ona naručena istraživanja javnog

mnjenja da Mila Đukanovića može

pobijediti partijska ličnost“.

- Valjda nakon ovih izbora više nije-

dan lider opozicije ne gaji iluzije da

može pobijediti na predsjedničkim

izborima, i da neki samomogu u

martu završiti karijeru, kad i Boro

Miranović bude jači od njih - zaklju-

čio je Knežević

PODGORICA

- Jedanod lidera

Demokratskog fronta i predsjed-

nikDemokratskenarodnepartije

MilanKneževićodbacio je juče

idejuSocijaldemokratskepartijeo

,,makedonskomscenariju“ zaCr-

nuGorukoji uključujebojkot lo-

kalnih i predsjedničkih izbora.

Knežević jeocijenioda jeopozicija

na lokalnimizborimadoživjelade-

bakl.

- Mislim da će Milo Đukanović od-

mah izljubiti onog iz opozicije koji

izađe sa idejombojkota predsjednič-

kih i lokalnih izbora, jer ćeseon lično

pobrinuti da dobije odgovarajuće

protivkandidate i u potpunosti isfin-

gira legitimnost tog procesa. Uosta-

lom, imamo brutalan primjer Nikši-

ća, kad smo na prijedlog Demokrata

bojkotovali izbore, a DPS i SD izašli

na izbore, i imali pardoks da su neva-

žeći listići bili ,,jači“ od partije Ivana

Brajovića,alitoĐukanovićanijeuop-

šte uznemirilo, većDPS dominantno

vlada Niksićom skoro 9mjeseci - ka-

zao jeKnežević zaPobjedu.

Prema njegovim riječima, DF je

odavno predložio ostatku opozicije

zajedničkeprotesteizajedničkogne-

stranačkog kandidata za predsjedni-

ka.

Umišljenemesije

-Našpozividaljestoji,alipojedi-

ne umišljenemesije iz opozicije

nakon ovih izboramoraju znati

da nećemo pristati ni na kakva

ucjenjivanja ili prevaspitava-

nja, jerposlijeovih izboraviše

,,vino nije pošto pređe bješe“

- ističeKnežević.

Govoreći o rezultatima lo-

kalnih izbora Knežević ka-

že da su oni pokazali da

opozicija, ako stvarno želi

smijenu DPS-a, mora za-

jednički nastupati.

- Činjenica da će DPS u sve

četiri opštine formirati vlast

najbolje govori o tome da je po-

jedinim stranka-

ma u opoziciji,

prevashodno De-

mokratamabiocilj

da se obračunaju

sa DF-om. Rezul-

tat tog neuspješ-

nog obračuna je

skoro apsolutna

pobjeda DPS-a u

svimopštinama - ka-

zao je liderDNP-a.

Knežević tvrdi da je

potpuno kontradiktor-

no da u ,,toku izbornog

dana iz minuta u minut

obavještavate javnost o

zloupotrebama ispred

biračkihmjesta, prebijanju kandida-

ta za odbornike, prskanju suzavcemi

biber sprejom vaših članova i aktivi-

sta, repetiranju pištolja na poslanike

u ranim jutarnjimčasovima, a kad se

zatvorebiračkamjesta, otvoritešam-

panjac i proglasite pobjedu, a DPS

nikad jači“.

Plaćenioglasi imilioneura

- Dan poslije debakla, plaćenimpro-

glasom ubjeđujete građane u plaće-

nimoglasima da ste imali rast od 500

odsto a to što je DPS, uz sve poznate

zloupotrebe opet pobijedio, navodi

samo na jedno pitanje: Kakvi li su im

tekporazi, akojeovopobjeda-pitase

liderDNP-a.

Prema njegovim riječima pokazalo

se da su ovi izbori bili borba građan-

ske opozicije protiv DF-a, a onda u

građanskoj opoziciji borba Demo-

krata protiv SNP-a, SDP-a i Ure.

- I zbog toga jedva čekamsljedeći sa-

stanak tzv. građanske opozicije, da

vidim kako će moći jedni druge po-

gledatiuoči,imajućiuvidukakosuse

čerupali između sebe oko glasova u

opozicionombiračkomtijelu.Narav-

no, oni koji suuovoj kampanji potro-

šili prekomilion eura na spotove, fla-

jere,sličice,obilaskekućainapadena

DF dok su njihovi lideri u sudskim

procesima, valjda susadshvatili da je

DF neuništiv, a da oni ne mogu biti

vodeća snaga jer nijesu u stanju da

uđuubiračkotijeloDPS-a-zaključio

jeKnežević.

N.ZEČEVIĆ

Činjenica da će DPS u sve

četiri opštine formirati vlast

najbolje govori o tome da je

pojedinim strankama u

opoziciji, prevashodno

Demokratama, bio cilj

da se obračunaju sa

DF-om. Rezultat tog

neuspješnog obračuna

je skoro apsolutna

pobjeda DPS-a u svim

opštinama - kaže

Knežević