Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 1. decembar 2017.

Politika

Poslanik DPS ocijenio da Krivokapićeva stranka nema pravo da se ljuti

Sekulić: Problem

je u politici SDP-a

SDP

je najbolje

prolazila na izborima

u koaliciji sa DPS-om.

Sada su u koaliciji sa onima

koji su glasali protivmnogih

programskih principa te

partije. I onda im je problem

u izbornomprocesu –

rekao je Sekulić

PODGORICA

– Socijaldemo-

kratska partija nema pravo da

se ljuti na izborne procese u

Crnoj Gori, već na sebe i svoje

političke principe – kazao je

za Pobjedu Predrag Sekulić,

poslanik DPS-a, komentarišući

navode SDP-a da „makedonski

scenario u Crnoj Gori postaje

realnost“.

Član Predsjedništva SDP-a

Ivan Vujović poručio je da

„makedonski scenario usljed

dalje kriminalizacije izbornog

procesa od DPS-a postaje

realnost“.

Sekulić na ovakve ocjene

kaže da SDP „nema problem

sa izbornimprocesom, već

sa sobom“, te da za izborni

neuspjeh treba da traži krivca

u sebi.

- Svi izborni procesi do sada

su, bez dileme, bili apsolutno

čisti. Građani su imali pravo da

u jednakimuslovima odlučuju

kome će dati povjerenje. A naše

kolege iz SDP-a su, pomatrici

ranijih gubitnika izbora, ušli u

isti problem – kad izgube, traže

krivca u svima osimu sebi sami-

ma. Zaboravljaju da su promi-

jenili svoju političku priču, da su

svoj politički programbacili pod

noge i da su sve što su radili do

sada, u koaliciji sa Demokrat-

skim frontom, poništili – rekao

je Sekulić.

Prema njegovim riječima, SDP

apsolutno nema pravo da se

ljuti na izborni proces već na

sebe.

- Ne treba zaboraviti da su

oni najbolje prolazili na izbo-

rima kada su bili u koaliciji

sa DPS-om i kada su imali

jasne programske principe

– evropska i evroatlantska

Crna Gora, put ka EU i NATO i

sve što im je davalo za pravo

da govore da su na pravoj

strani istorije – kaže Sekulić.

On je istakao da je bivši koa-

licioni partner DPS-a sada u

koaliciji, kako je rekao, „sa

onima koji su glasali protiv

Rezolucije o Srebrenici i

mnogih programskih princi-

pa za koje se zalaže SDP“.

- I sad je problemu izbornom

procesu. Ne, problem je u

SDP-u i činjenici da su oni

kao politička partija pogazili

sve za šta su se zalagali pro-

teklih 26 godina postojanja

na političkoj sceni Crne Gore

– dodao je Sekulić.

SDP je, tri dana nakon lokal-

nih izbora na kojima su izgu-

bili značajan broj mandata,

optužila DPS da „sprovodi

sistem izborne pohare“, te da

„jasno pokazuje da se samo

nasiljem i kriminalnim aktiv-

nostima može čuvati vlast po

svaku cijenu“.

I.K.

Filipu Vujanoviću

dodijeljenanagrada

Isa-beg Ishaković

PODGORICA

- Predsjedni-

kuCrneGoreFilipuVujano-

viću sinoć jeu sarajevskom

Narodnompozorištudodi-

jeljenameđunarodnana-

grada Isa-beg Ishaković za

2017. prenosi agencijaAna-

dolija.

Vujanović je u govoru istakao

da mu je ova nagrada važna i

da ga neizmjerno raduje.

Svečanoj ceremoniji dodjele

nagrade prisustvovao je član

PredsjedništvaBosneiHerce-

govine Bakir Izetbegović, za-

mjenik predsjedavajućeg

Predstavničkog doma Parla-

mentarneskupštineBiHŠefik

Džaferović, diplomatski kor i

druge zvanice.

Nagrada kojanosi imeuteme-

ljitelja Sarajeva, dodjeljuje se

predsjednicima idržavnicima

podižući tako mostove i do-

datno jačajući prijateljske od-

nose BiH sa zemljama odakle

dolaze laureati.

Prošle je godine ovu nagradu

Komitet Međunarodne na-

grade Isa-beg Ishaković dodi-

jeliopredsjednikuMakedoni-

je Đorđu Ivanovu, a ovo

prestižno priznanje ranije su,

izmeđuostalih,dobiliKolinda

Grabar-Kitarović,predsjedni-

ca Hrvatske, Redžep Tjip Er-

dogan, predsjednik Turske,

Borut Pahor, predsjednik Slo-

venije, Heinc Fišer, predsjed-

nikAustrije i StipeMesić, biv-

ši predsjednikHrvatske.

R.P.

PredragSekulić