Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Hronika

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

Optužnica protiv Nikšićana okrivljenih za pokušaj ubistva i pomaganje

Krcunović i ekipa

uskoropred sudom

PODGORICA

Vanpretre-

snovijećeVišeg sudauPod-

gorici prijenekolikodana je

ocjenjivalodokazekoje je

tužilaštvoponudilouzop-

tužnicuprotivNikšićana

PredragaKrcunovića iDeja-

naJanjića zapokušaj ubi-

stva, VladanaĐukanovića

zbogpomaganjau izvršenju

krivičnogdjela iDalibora

Matijaševića zbogprikriva-

njadokaza.

Ukoliko optužnica bude po-

tvrđena, kako navodi branilac

jednog od optuženih, advokat

Branko Anđelić, predmet će

biti dodijeljen sutkinji Evi-

ci Durutović.

Prema navodima op-

tužnice, Krcunović

je 11. junau loka-

lu ,,Katalea“ po-

kušao da ubi j e

Darka Janjića i

umišljajno doveo

u opasnost živote Dejana Ja-

njića i Dalibora Matijaševića,

kao i jošpet neidentifikovanih

osoba.

Obračun

- Pomogao mu je i okrivljeni i

Vladan Đukanović tako što

mu je stavio na raspolaganje

sredstvo za izvršenje krivič-

nog djela - pištolj i municiju

koje su neovlašćeno držali i

nosili na javnom mjestu.

Okrivljeni Dejan Janjić poku-

šao je da liši života Predraga

Krcunovića, a DaliborMatija-

šević je sakrio predmete koji

potičuizkrivičnogdjelaucilju

sprečavanja dokazivanja, pri

čemu su svi bili svjesni svojih

djela i njihove branjenosti, a

čije su izvršenje i htjeli - pišeu

optužnici.

Kakosenavodi,okrivljeniPre-

drag Krcunović je odmah po-

što jepreuzeopištolj imunici-

ju od Đukanovića, krenuo ka

izlazu ugostiteljskog objekta i

pištolj uperio u pravcu Darka

Janjića, koji je bio na ulaznim

vratima, i ispalio u njegovom

pravcu tri projektila.

- U neposrednoj blizini

Janjića bilo je sedam

osoba i to Dejan Ja-

njić, Dalibor

Matijaše-

vić i

pet neidentifikovanih lica, či-

me je doveo u opasnost njiho-

ve živote. Kada je okrivljeni

Krcunović ispalio projektile,

DejanJanjić jeušaouobjekat i

zadao ubod nožemKrcunovi-

ću nanoseći mu tjelesne po-

vrede - piše i optužnici.

Čaure

U optužnici se dodaje da je

okrivljeni Matijašević u cilju

sprečavanja dokazivanja sa-

krio predmete koji služe za

dokazivanje i to dvije čaure

ispaljene iz vatrenog oružja

takoštoihjeuzeosapodaugo-

stiteljskog objekta i odnio na

neutvrđenomjesto.

Optuženi Krcunović se ranije

uodbrani datoj predVišimdr-

žavnim tužilaštvom branio

ćutanjem, a kada je donijeta

naredba za sprovođenje istra-

ge ispričao jeda se tadabranio

jer je pripremannapadna

njega.

B.R.-M.L.

Dan nakon ranjavanja u Igalu

Demokratski front tražio od Ivice Stankovića

da smijeni specijalnog tužioca

Novljanka i dalje

životno ugrožena

DF: Od optužnice

neće ostati ni slovo

HERCEGNOVI

Novljanka Olga Perović (45), koju je u subotu

ujutru u Igalu teško ranioMiodrag Kršikapa (56) izNikišića, je

stabilnihvitalnihparametara, ali je i dalje životnougrožena.

Ona je sa teškim tjelesnim povredama primljena na odjeljenje

hirurgijeOpšte bolniceMeljine gdje je timljekara operisao.

- Pacijentkinja je stabilna, svjesna, komunikativna. Međutim,

povrede su takve da je još životno ugrožena. Ipak, rani postope-

rativni tok je uredan–naveli su iz bolnice uMeljinama.

Kršikapa je pucao na Perović iz krateža i tomprilikom joj nanio

teške tjelesne povrede. Kako su nakon komplikovane operacije

kazali ljekari Opšte bolniceMeljine, desna strana grudnog koša

i desna ruka bili su skoro razneseni, a desna nadlatkica bila je

skroz smrskana.

MiodragKršikapa nakon što je pokušaoda ubijePerović je izvr-

šio samoubistvo.

Ž.K.

PODGORICA

Demokratski

front zatražio jeodvrhovnog

državnog tužioca IviceStan-

kovićada smijeni specijalnog

tužiocaMilivojaKatnića i da

muodredi tužilački pritvor

zbog, kakonavode, ,,montaže

državnogudara, zloupotrebe

službenogpoložaja i ometa-

njapravde“.

U saopštenju su naveli da će

narednih dana „nastaviti sa

objavljivanjem novih dokaza“

jer, kako dodaju, od optužnice

neće ostati ni slovo, pošto je

svakodnevno ,,razbijaju u pa-

ramparčad“.

Kako su saopštili, pitajuMili-

voja Katnića ,,zašto je slagao

sud i crnogorsku javnost da je

tzv. Edi bio nadređeni njego-

vom svjedoku saradniku kad

se iz njihove prepiske jasno vi-

di da Sinđelić sve vrijeme ko-

manduje Ediju i još mu prije-

ti“; ,,gdje se nalazi poruka od 1.

marta 2016. u kojoj tzv. Edi

traži od Sinđelića da se uključi

u organizaciju državnog uda-

ra“; ,,u kojoj odprepiski Edija i

Sinđelića, i iz kojeg od Sinđeli-

ćevih telefona postoji i jedan

materijalni dokaz o planira-

nim akcijama za izvođenje dr-

žavnog udara“; ,,kako se zove

drugi čovjek kojim Sinđelić

prijeti Ediju i kojeg Sinđelić

planira da angažuje za posao“;

,,kakve jeposlovnearanžmane

multimilionerEdiimaosapro-

davcemmajci sa Bubanj poto-

ka i koje dokaze ima Milivoje

Katnić o toj poslovnoj sarad-

nji“?

Demokratski front je saopštio i

da su „ekskluzivno objavili dio

Viber prepiske između Saše

Sinđelića i tzv. Edija kao još je-

dandokazoumiješanostiMili-

voja Katnića umontiranje laž-

nog državnog udara“.

C.H.

Trgovinske kompanije se pridružile kampanji Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore

Dobrovoljno dali krv

PODGORICA

Menadžment

kompanija Domaća trgovina

– Aroma marketi i Konto dis-

konti, Ekspo komerc i Fud in-

dustri su u petak dobrovoljno

dali krv i time se pridružiti

kampanji,,Pružirukuzaživot!

Daruj krv“ koju sprovode Za-

vod za transfuziju krvi Crne

Gore, Crveni krst Crne Gore i

Radio-Televizija Crne Gore,

saopštili su.

- Kao odgovorni partneri i dio

zajednice u kojoj poslujemo,

društveno djelovanje nam je

od izuzetnog značaja i zato

smosazadovoljstvompodrža-

li inicijativu „Pruži ruku za ži-

vot! Daruj krv“. Svjesni smo

koliko je važno dobrovoljno

davanje krvi jer to direktno

pomaže našim medicinskim

ustanovama u liječenju i spa-

šavaju života. Sa druge strane,

širenje ideje o solidarnosti nas

motiviše da se okrenemo što

više jedni drugima - rekli su iz

kompanija izEkspo grupe.

Imajući uvidu, kakokažu, kon-

stantnupotrebuzaoptimalnim

zalihama krvi, radi nesmetane

realizacije operativnih zahvata

u medicinskim ustanovama i u

narednomperiodu će podržati

dobrovoljnodavalaštvo.

ZavodzatransfuzijukrviCrne

Gore zahvalio je i pozvao i

druge društvene subjekte da

sličnimaktivnostimadoprine-

su obezbjeđivanju stabilnih

zalihakrvizapotrebeliječenja

pacijenata uCrnoj Gori.

R.P.

Nastavlja se suđenje optuženomza ratovanje u Siriji

Beharović danas pred sudom

PODGORICA

SuđenjeUl-

cinjaninuHamiduR. Beha-

roviću, koji se tereti da je

ratovaouSiriji za terori-

stičkuorganizaciju ISIL,

nastavlja sedanas predVi-

šimsudom.

Prema optužnomprijedlogu,

Beharović je odpočetka apri-

la 2015. domaja 2016. godine

u sirijskom gradu Mindžibu

učestvovao u stranoj oruža-

noj formaciji - terorističkoj

organizaciji - Islamska drža-

va Iraka i Levanta - ISIL.

Beharović je ranije tvrdio da

je u Siriju otišao sa porodi-

com kako bi živio u islam-

skom okruženju, a ne da bi

učestvovao u oružanim for-

macijama. Tvrdio jeda senije

boriona strani ISIL-a, teda je

spreman da izdržava kaznu

do kraja života ako se dokaže

da je ratovao.

- Spreman sam da robijam do

kraja života bez mogućnosti

pomilovanja ako neko dokaže

da samratovao za nekuvojsku.

Nijesam ratovao, bio vojnik.

Krivsamštosamdoniopogreš-

nu odluku koja je imala ovakve

posljedice i imaće i dalje – ka-

zao je tada optuženi.

M.L.

Premaoptužnompri-

jedlogu, Beharović je

odpočetkaaprila 2015.

domaja 2016. godine u

Siriji učestvovaou te-

rorističkoj organizaciji

Beharović ispred

Višeg suda

Viši sud

Perović smještenau

bolniciMeljine

Trgovinskekompanijedalekrv