Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Politika

Ponedjeljak, 27. novembar 2017.

LOKALNI IZBORI:

Vladajuća stranka zadržala primat u

Cetinje:

Žestoke optužbe i svađe, intervenisala i policija

Demokratska partija socijalista dobila je ubjedljivo najviše glasova u

sve četiri opštine. Apsolutnu vlast je osvojila uMojkovcu i Petnjici, a

zajedno sa tradicionalnimpolitičkimpartnerima formiraće vlast na

Cetinju i u Tuzima. Većina opozicionih stranaka najavila je da će, tek

nakon stranačkih konsultacija, odlučiti da li će priznati rezultate izbora,

objašnjavajući da ,,izborna utakmica nije bila regularna“

DPS - četiri

PODGORICA

Demokrat-

skapartija socijalistane-

sumnjivi jepobjednik lo-

kalnih izboraodržanih juče

uMojkovcu, naCetinju,

Petnjici i uTuzima - poka-

zajurezultati izpartijskih

štabova.

Prema preliminarnim rezul-

tatima, DPS je osvojila apso-

lutnu vlast uMojkovcu i Pet-

njici, dok je na Cetinju i u

Tuzima, kao ubjedljivo naj-

jački politički subjekat, u la-

godnoj poziciji da formira

vlast sa tradicionalnim poli-

tičkimsaveznicima.

,,Čišćenje“uMojkovcu

U rodnom gradu premijera

Markovića DPS je ostvarila

najbolji rezultat u svojoj

istoriji. Odupisanih7.104bi-

rača glasalo je 83%, od čega

je broj jedan, listu DPS-a na

glasačkomlistićuzaokružilo

njih 3.200, što je dovoljno za

20 mandata. To su članovi i

glasači te partije sinoć pro-

slavili na mojkovačkim uli-

cama.

Apsolutnu i nikad ubjedljivi-

ju pobjedu DPS-a proglasio

je njen nosilac liste Dejan

Medojević, inače aktuelni

predsjednik opštine.

- Građani Mojkovca su nam

dali ubjedljivu podršku.

Osvojili smo 20mandata od

31, koliko ima Skupština op-

štine. Nakon provjere rezul-

tata na svim biračkimmje-

stima, Demokrate su dobile

pet mandata, Demokratski

front četiri i SNP dva.

Cenzus nijesu prošli

Ura, SD i SDP. Ne čudi

nas podrška koju smo

dobili, budući da smo u

prethodne četiri godine

realizovali naš izborni

program i ponudili izu-

zetno kvalitetan za na-

redne četiri godine. Mi smo

u prethodnom periodu po-

kazalidaznamodaupravlja-

mo u interesu građana. Uz

to, imamo i premijeraDuška

Markovića, čovjeka iz Moj-

kovca koji je većmnogo toga

učinio ne samo za naš kraj,

već i začitavsjeverCrneGo-

re - rekao jeMedojević.

On je, odgovarajući na novi-

narska pitanja vezana za

tvrdnjeDF-a i ostale opozici-

je da je na birače vršen priti-

sak i da je DPS dijelila pare

glasačima, kazao da je to sa-

mo njihov pokušaj opravda-

nja za politički poraz.

NosilaclisteDF-aNikolaBal-

tić kazao je da je na dan izbo-

ra ,,sva sila krenula na njih“.

-Kriminalci odBudvedo sje-

vera Crne Gore, sa policijom

iz Mojkovca, Bijelog Polja i

Podgorice navalili su na nas

sa svih strana - kazao je Bal-

tić.

Lider Ure Ivan Ašanin rekao

je da je u toku izbornog dana

bilo nepravilnosti i pritisaka

na birače na svakom birač-

kommjestu.

Slično je kazao i nosilac liste

Demokrata Ivan Stanić, do-

dajući da će se medijski tim

partije timpovodomoglasiti

saopštenjem.

Kasno sinoć, prema informa-

cijama iz više opozicionih

izvora, partije koje su izgubile

bitku za lokalnu vlast načelno

su saglasne da ne treba da pri-

znaju izbore, o čemu će odlu-

čitiunarednihdan-dva,nakon

konsultacija sa centralom.

Predsjednik Opštinske izbor-

ne komisije Vlastimir Kneže-

vić rekao nam je da komisija

nije dobila nijedan zvaničan

prigovor na tok izbora.

- Bilo je primjedbi vezanih za

tehničkidioizbornogprocesa

i tosmouhodurješavali.Nije-

dan pisani prigovor ili pri-

mjedbu komisija nije dobila -

kazao je Knežević. On je

dodaodaćekomisijauzakon-

skom roku proglasiti rezulta-

te izbora.

Cetinje

Premapreliminarnimpodaci-

ma iz partijskih štabova, DPS

je u prijestonici zadržala sta-

tusnajjačepartijesaosvojenih

16 mandata i u prilici je da sa

svojim tradicionalnim save-

znikom Socijaldemokratama

IvanaBrajovića formira vlast.

Nosilac liste DPS-a Aleksan-

dar Bogdanović proglasio je

sinoć pobjedu te partije na lo-

kalnim izborima na Cetinju.

DPS će u narednom sastavu

prijestoničkog parlamenta

imati 16mandata i, kako je na-

javioBogdanović, ukoaliciji sa

partnerom na državnom ni-

vou Socijaldemokratama, koji

su osvojili dva mandata, for-

mirati vlast naCetinju.

- Nakon 99,5 obrađenog birač-

Brojne optužbe i kontraoptužbe,

svađe, nekoliko privremeno zatvore-

nih biračkihmjesta, prijave napada

na aktiviste, intervencija policije na

nekolikomjesta u cilju smirivanja

tenzija – obilježje su izbornog dana

na Cetinju.

Ulicama prijestonog grada od jutra

su krstarili razni partijski ,,kontrolori“

sve u potrazi za malverzacijama, a

viđeno je više partijskih funkcionera

opozicionih stranaka koji su pristigli

iz drugih gradova. Naravno, i nekoli-

ko ključnih ljudi iz Demokratske par-

tije socijalista proveli su dan prateći i

koordinirajući rad izbornih štabova.

Oko 15 sati oglasila se Demokratska

Crna Gora, koja je saopštila da su,

zajedno sa predstavnicima Građan-

skog pokreta Ura, u Vučedolskoj

ulici ,,detektovali glavni štab DPS-a

za kupovinu glasova, u kojem je bilo

najmanje 50 sumnjivih lica iz krimi-

nalnogmiljea“.

Pozvali su policiju i uz njenu asisten-

ciju, kako su tvrdili, ušli u štab DPS-a i

najavili da će podnijeti krivičnu prija-

vu Vrhovnomdržavnom tužilaštvu.

Nedugo zatim, iz iste stranke oglasili

su se novomobjavom. Demokrate su

saopštile da je ,,Rajka Kasom, ranije

optužena za kupovinu ličnih karata,

snimljena kako odvodi birače DPS-a

do prostorije u kojoj se dijeli novac,

preko puta bolnice na Cetinju“.

Oko 16.30 sati oglasila se Demo-

kratska partija socijalista iz koje je

poručeno da aktivnosti opozicije

pokazuju kako je ,,jasno da je opozici-

ja u sve četiri opštine svjesna da gubi

i ove izbore i da na sve načine pred

građanima pokušavaju da opravdaju

poraz i, prema ustaljenoj praksi, ne

priznaju izbore, jer im se rezultat ne

dopada“.

Da je opozicija, kako su dodali iz DPS-

a, odlučila da nasilnimmetodama

ometa lokalne izbore na Cetinju,

,,svjedoče i video snimci na kojima je

zabilježeno organizovano okupljanje

Dritana Abazovića, Raška Konjevića,

Danila Mrvaljevića, Filipa Adžića,

Miloša Perišića i ostalih iz Ure, Demo-

krata i SDP-a ispred štabova DPS-a,

kako bi isprovocirali bilo kakav inci-

dent i pokušali na silu da upadnu u

prostorije“.

Na konferenciji za medije DPS-a

potom je saopšteno da se suočavaju

sa neviđenim ,,nasilničkimponaša-

njemdijela opozicije“.

- Pokušali su da opstruiraju rad naših

ljudi i biračkih odbora. Oni to rade

jer znaju da će izgubiti. Oni se ne

ponašaju ni ponosno, ni prkosno, već

kukavički. Cetinje imovo neće opro-

stiti – rekao je predsjednik OO DPS

Cetinje Jovan Martinović.

Saopšteno je da je DPS tokomdana

podnijela krivične prijave protiv dijela

opozicije ,,zbog neistina u vezi sa

aktivnostima u zgradi ‘Obod Genek-

sa’ (Vučedolska ulica)“.

Nešto prije 17 časova Portal Analitika

objavila je izjavu osnovnog držav-

nog tužioca Duška Milanovića koji je

saopštio da je povodomprijave da

se u Vučedolskoj ulici nalazio ,,glavni

štab DPS-a za kupovinu glasova“, po

naredbi Osnovnog suda izvršen pre-

tres prostorija u zgradi „Obod Genek-

sa“ (Vučedolska), ali ,,da nije prona-

đenmaterijalni dokaz koji bi ukazivao

Opozicija

nejedinstvena

oko biračkih

zapisnika

Opozicija sinoć nije imala

jedinstven stav kada je u

pitanju potpisivanje biračkih

zapisnika.

Tvrde u stavu su jedino bile

Demokrate čiji predstavnici

u biračkimodborima nijesu

potpisali nijedan zapisnik.

Saglasanja

uPetnjici

DPS slavi naCetinju