Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 26. novembar 2017.

Hronika

U Igalu pokušaj ubistva i samoubistvo

Pucao u bivšu djevojku,

a potomse ubio

HERCEGNOVI

– Nikšićanin

Miodrag Kršikapa (56) juče

je u blizini lokala „Boem“ u

Igalu teško ranio Olgu Pero-

vić (45) iz Herceg Novog, a

potom izvršio samoubistvo.

Tragedija se dogodila oko 10

sati ujutru, kada je Kršikapa

Perovićevu , sa kojom je

ranije bio u vezi, pokušao

da ubije kratežom. Ona je sa

teškim povredama prebače-

na u Opštu bolnicu Meljine,

gdje je medicinski zbrinuta.

Kako je za Pobjedu rekao dr

Goran Komatina, pacijentki-

nja je primljena na odjeljenje

hirurgije nešto poslije 10 sati

u veoma teškom stanju, sa

prostrelnim ranama.

- Riječ je o teškim tjelesnim

povredama, desna strana

grudnog koša i desna ruka

bili su skoro razneseni.

Desna nadlatkica je skroz

smrskana. Nakon više od

sat komplikovane operacije

uspjeli smo da zbrinemo

povrijeđenu. U šok sobi je i

dalje je u teškom tjelesnom

stanju. Životno je ugrožena,

ali su vitalni parametri za

sada stabilni. Do daljnjeg

ostaje na odjeljenju, radimo

sve što možemo da je što

bolje zbrinemo – kazao je

juče poslijepodne dr Koma-

tina, koji je sa timom sarad-

nika bolnice u Meljinama

reagovao u rekordnom roku

i zbrinuo povrijeđenu.

Uviđaj je, u prisustvu službe-

nika CB Herceg Novi i balisti-

čara iz Forenzičkog centra,

obavila državna tužiteljka

Tanja Čolak-Deretić.

Tokom uviđaja izuzeti su

određeni dokazi koji će biti

poslati na vještačenje, a

tijelo Kršikape je poslato na

obdukciju.

Ž.K.

Samjestaubistva

Tomašević i Goločevac osumnjičeni za nedozvoljeno držanje oružja

Obezbjeđenju Nikole

Pekovića određen pritvor

BEOGRAD

– Crnogorskim

državljanima Radojku Toma-

ševiću (35) i Ivanu Goločevcu

(30) juče je određen pritvor

do 30 dana zbog sumnje za

nedozvoljeno držanje oružja

i šverca droge, kazao je za

Pobjedu njihov advokat Igor

Tomić. Odluka o pritvoru doni-

jeta je u beogradskom Višem

sudu. Tomašević i Goločevac

zadržani su u pritvoru zbog

opasnosti od bjekstva s obzi-

rom da su strani državljani.

Advokat Tomić navodi da je

jedna od opcija koju će kao

branilac ponudti tužilaštvu i

sporazumno priznanje krivi-

ce za nedozvoljeno držanje

oružja.

- Što se tiče droge koja je pro-

nađena kod Goločevca, radi

se o manjoj količini i, kako je

osumnjičeni tvrdio, radi se o

opijatu za ličnu upotrebu –

kazao je on.

Advokat Tomić nije mogao

potvrditi informaciju objavlje-

nu u beogradskimmedijima

da je Tomašević angažovan

na obezbjeđenju bivšeg košar-

kaša Nikole Pekovića.

-Nakon hapšenja obojica su

kazali da rade kao obezbjeđe-

nje. Međutim, nijesu navodili

koga obezbjeđuju – pojasnio

je Tomić. Prema pisanju beo-

gradskih medija, Tomaševića

i Goločevca je u petak policija

zaustavila u automobilu „audi

4“ američkih tablica, a tokom

pretresa pronađeni su narkoti-

ci, revolver i pištolj.

U posebno prepravljenoj pre-

gradi „audija 4“ bio je sakriven

revolver marke „ruger“, pištolj

,,golan“ izbrušenih fabričkih

brojeva, kao i više komada

pištoljske municije različitog

kalibra.

Prilikom pretresa Goločevca

nađen je paketić u kome se

nalazilo 0,25 grama kokaina.

Policija je u nastavku provjera

utvrdila da automobil „audi

4“ u kojem su bili Tomašević

i Goločevac pripada bivšem

košarkašu Nikoli Pekoviću,

koji pored sportske ima i

bogatu građevinsku karijeru.

Beogradski mediji navode i da

tamošnja policija raspolaže

operativnim podacima da je

Tomašević u obezbjeđenju

Nikole Pekovića.

B. R.

ILIUSTRACIJA

Umro Stevan Labudović, Titov snimatelj

BEOGRAD

- Stevan Labudo-

vić, doajen jugoslovenskog

ilmskog snimateljstva i

zaslužni građanin Narodne

Demokratske Republike

Alžir, preminuo je u 91. godi-

ni u Beogradu.

Bio je u pratnji J. B. Tita, a tri i

po godine je boravio u Alžiru

tokom revolucije.

Stevan Labudović rođen je u

Beranama, u porodici ugled-

nog beranskog knjižara Milu-

tina Labudovića.

Fotogra ijom je počeo da se

bavi kao desetogodišnjak,

kada je od oca dobio svoj

prvi fotoaparat. Od tada

je snimao varoške motive,

događaje i ličnosti.

Završio je ilmsku školu,

poslije čega se zapošljava u

„Filmske novosti“, gdje je do

penzionisanja radio kao ilm-

ski snimatelj. Fotogra isao je

znamenite ličnosti i događa-

je u bivšoj SFRJ, bio u pratnji

predsjednika Josipa Broza

Tita i pratio rad konferencija

i zasijedanja Organizacije

Ujedinjenih nacija u Njujor-

ku, konferencija Pokreta

nesvrstanih zemalja, kao i

bilateralne susrete jugoslo-

venskih i svjetskih državnika.

Kao lični snimatelj, pedese-

tih godina, pratio je Tita na

„Putu mira“ u Burmi, Indiji,

Indoneziji, Egiptu, Velikoj

Britaniji, Etiopiji i Sjedinjenim

Američkim Državama.

C.H.

e uhapšeno

potjernica

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Dvojna državljanstva – dvojni problem

U lociranju bjegunaca posto-

je poteškoće, ali posebno

kada su u pitanju osobe sa

dvojnimdržavljanstvom,

pojašnjava rukovodilac NCB

Interpola Podgorica.

Prema riječima Đurovića, u

slučajevima lociranja osoba

sa potjernice na teritoriji

države čiji su (dvojni) držav-

ljani, primjenjuju se posebni

sporazumi o izručenju sop-

stvenih državljana, ukoliko

postoje.

On je podsjetio da Crna Gora

ima sporazume sa Srbijom,

Hrvatskom, BiH, Makedo-

nijom i Italijom. Sporazumi,

međutim, nijesu bezuslovni,

već propisuju izručenja pod

određenimuslovima, uglav-

nom za teža krivična djela i

krivična djela organizovanog

kriminala.

- Zato bjegunci često koriste

ovu situaciju i nakon bjek-

stva iz Crne Gore uglavnom

biraju državu čiji su državlja-

ni za boravište. U toj situaciji

ne mogu biti uhapšeni radi

izručivanja Crnoj Gori po

međunarodnoj potjernici -

kazao je Đurović.

Time nijesu iscrpljeni svi

instrumenti izvršenja krivič-

ne sankcije ili vođenja krivič-

nog postupka.

- Umeđunarodnoj pravnoj

pomoći postoji mogućnost

ustupanja krivičnog gonjenja

i izvršenja krivične sankcije

drugoj državi ukoliko lice ne

može biti izručeno. Ovo je

u nadležnosti pravosudnih

organa shodnomeđunarod-

nim sporazumima i rati iko-

vanim konvencijama – navo-

di Đurović.

vozila i nevažeća dokumenta

- naveo je rukovodilac NCB

Interpola

Podgorica.On

na-

pominje da svim ovim baza-

ma podataka službenici poli-

cije pristupaju automatski

kroz nacionalne aplikacije.

Saber. Oni su potraživani

zbog sumnje da su se udru-

živali zbog uvoza narkotika i

pranja novca. Njih su 14. aprila

uhapsili službenici Odsjeka za

borbu protiv droge i krijum-

čarenja.

Đurović podsjeća da je u

novembru prošle godine

Kosovu izručen Zoran

Vukotić, kojeg su 10. marta

službenici CB Nikšić uhapsili

po potjernici UNMIK-a zbog

krivičnog djela ratni zločin

protiv civilnog stanovništva.

U novembru je u Njemačkoj

uhapšen Ivan Vujović koji

je bio predmet intenzivne

ciljane potrage crnogorske

policije.

Vujović je pobjegao iz zatvo-

ra gdje je izdržavao kaznu

od 14 godina i 6mjeseci na

koju je osuđen presudom

Višeg suda u Podgorici, zbog

krivičnog djela ubistvo i neza-

konito držanje oružja i ekspo-

lozivnihmaterija. U pritvoru

je u Njemačkoj.

Prije dvije sedmice u Podgo-

rici je uhapšen turski držav-

ljanin Hamit Nasirlioglu na

osnovumeđunarodne potjer-

nice NCB Vašingtona. Turski

državljanin je potraživan

zbog distribucije narkotika.

Đurović navodi da je u cilja-

noj potrazi crnogorska polici-

ja uhapsila Italijana Đan Paola

Okijonea, za kojim je NCB

Rim raspisao potjernicu 2013.

godine. Čeka ga devet i po

godina zatvora zbog učešća

u kriminalnoj organizaciji i

prikrivanju imovine kompa-

nije.

DNKprofili

Đurović ističedaNCBInter-

pol Podgorica ima značajnu

ulogu u rasvjetljavanju naj-

težihkrivičnihdjela.

To znači, kaže on, da se ak-

tivno i u kontinuitetu po-

sredstvom Interpola unose i

provjeravaju DNK profili i

tragovi sa počinjenih krivič-

nih djela, što je već dalo re-

zultate u otkrivanju počini-

laca najtežih krivičnih djela,

među kojima su i počinioci

teškihubistava.

- Svi naši DNK profili tako-

zvanih NN lica čuvaju se u

Interpolovoj bazi radi budu-

ćih provjera i potencijalnog

utvrđivanja identiteta lica -

pojasnio jeĐurović.

On podsjeća da je NCB In-

terpol Podgorica počeo da

radi na primjeni Interpolo-

vog sistema za prepoznava-

nje lica na osnovu fotografi-

ja.

- Sve fotografije iz našihme-

đunarodnih potjernica

smještaju se u Interpolovu

bazupodataka. Iznjesecrpe

podaci radi potencijalnog

poklapanja sa fotografijama

inostranih NCB-a koje su

dostavljene Interpolu na

upoređivanje radi identifi-

kacije počinilaca krivičnih

djela u inostranstvu čiji

identitet se ne zna – zaklju-

čujeĐurović.

A.GAGOVIĆ