Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

Hronika

TERORIZMA:

Svjedok saradnik opisao kako su tekli dogovori za planiranu akciju 16. oktobra

čanice

bilekod

ova

Pozovi Edija

radi novca

PODGORICA

- Ruski držav-

ljanin Eduard Vadimovič

Šišmakov uplatio je 25.

septembra 2016. godine u

11 sati i 30minuta 800 dola-

ra posredstvomVestern

juniona (Western Union) na

ime Saše Sinđelića, srpskog

državljanina, sa prebivali-

štemu Sremskoj Mitrovici,

Jarački put bb. Sinđelić je

novac istog dana, u 13 sati i

18minuta podigao, u dinar-

skoj protivvrijednosti, u

Beogradu, u Takovskoj ulici

broj 2.

Dokument čiju kopiju Pobje-

da posjeduje potvrđuje

jučerašnji iskaz na sudu

svjedoka saradnika da

je Šišmakov 25.

septembra zaista

inansirao Sinđe-

lićevo putovanje

za Moskvu.

Svjedok sarad-

nik je, odgova-

rajući juče na

pitanje advo-

kata Dušana

Radosavlje-

vića, ustvrdio

da mu se tada

nije išlo za

Moskvu, jer je

bio zaokupljen

radomna izradi

montažnih kući-

ca ali da ,,nije

mogao da

odbije Edija“

kada mu je

ovaj rekao da će da

pokrije troškove.

- Tih 800 dolara sam

podigao u dinarima,

ustvrdio je Sinđelić

i na dodatno pitanje

advokata o proce-

duri podizanja novca

objasnio da je dao

lična dokumenta na

osnovu kojih je, zahva-

tužilaštva, ali i sa podatkom

iz pasoša koji je Eduard

Šišmakov koristio pod ime-

nomEduard Širokov tokom

boravka u Srbiji, u hotelu

Metropol.

Što znači da je isti čovjek

imao dva legalno izdata

ruska pasoša na različita

imena i navodi na zaključak

da je tomoguće samo ako

ta osoba ima mogućnost

promjene identiteta u doku-

mentima jer je – pripadnik

obavještajnih struktura.

Podsjetimo, Eduard Šišma-

kov je svojevremeno, dok je

obavljao dužnost zamjenika

vojnog atašea u Poljskoj,

protjeran zbog vrbovanja

tamošnjeg generala poljske

armije i jednog poljskog

biznismena.

Sada Tužilaštvomože i da

operiše sa brojem lične karte

i preciznimmjestom

prebivališta Šišmakova:

Korovskaja D76B. Uko-

liko, naravno, nekadaš-

nji vojni obavještajac

nije promijenio prebi-

valište.

Za dalji sudski proces

u Podgorici to i nije

toliko bitno. Važ-

nija je činjenica da

postoje materijalni

dokazi da je Eduard

Šišmakov inansirao

djelovanje Saše Sin-

đelića.

D.Đ.

ljući šifri kojumu je Šišmakov

poslao vajberom, podigao

novac.

Izvod iz trasfer liste Vestern

uniona, osim što je dokaz o

brzomprenosu dolara, otkri-

va još neke detalje kojima se

dodatno potrđuje identitet

Eduarda Šišmakova i koji

će biti značajni Specijalnom

tužilaštvu tokom izvođenja

dokaza.

Prema proceduri Vestern

juniona, pošiljalac je dužan

da se identi ikuje ličnim

dokumentom, što podrazu-

mijeva i upis podataka, od

broja lične karte ili pasoša,

datuma rođenja, domjesta

stanovanja.

Očekivano, datum rođenja

Eduarda Šišmakova, 20.

februar 1971. godine, koji

šalje pare Sinđeliću, poklapa

se sa podatkom iz optužnice

Specijalnog državnog

Dokument čiju kopiju

Pobjeda posjeduje potvrđuje

jučerašnji iskaz na sudu

svjedoka saradnika da je

Šišmakov 25. septembra

zaista nansirao Sinđelićevo

putovanje zaMoskvu

on napadnut i da treba hitno

da krenem za Moskvu – kazao

je on.

Edi je, kako je predočeno, 30.

septembra Sinđeliću poslao

dva SMS u kojemmu ispisiva-

njem riječi ,,Samarkant“ stavlja

do znanja da se radi o njemu.

,,Samarkant, kad ćeš mi dati.

Onmi je potreban“. Takođe,

kasnije stiže poruka ,,Ja odla-

zim. Kako je Samarkant“.

Svjedok saradnik pojašnjava

da mu ruski prijatelj drugu

poruku šalje vjerovatno što

nije odmah odgovorio na prvu

poslatu.

- Akomu nijesamodmah

odgovorio, moguće je da je

poslao drugu poruku da bih

mu odgovorio jer sam tada

već ušao sa 10.000 dolara da

bih realizovao plan koji mi je

zadao – ispričao je svjedok

saradnik.

Vijestohapšenju

Sinđelić je juče ponovio da

je za hapšenja u Crnoj Gori

saznao gledajući ,,Minut, dva“

na Pink televiziji ,,oko ponoći

sa 15. na 16. oktobar“, što je

advokatu Dušanu Radosavlje-

viću bilo čudno, s obziromda

je vijest objavljena 16. oktobra

ujutro.

Odbranu je interesovalo kako

je mogao da zna nešto što još

nije objavljeno.

- Datumski pojma nemam šta

se dešavalo. Nijesam znao da

će da me izdaju pa da treba

da vodimneku evidenciju

gdje sam, kada i sa

kim. Ja sam

rekao ono

što znam i

što jeste – kazao je Sinđelić u

prvomnavratu.

Potom je ostaviomogućnost

da je za hapšenja prvi put čuo

16. oktobra naveče i da je tada

to vidio na TV-u. Prisjetio se i

da mu je tog dana, Miloš Jova-

nović, prokomentarisao da se

nešto dešava u Crnoj Gori.

- Datume i vrijeme ne znam.

Znamda je Jovanović bio sa

mnom. Moglo bi da bude da je

bio 16. oktobar. Edi je bijesnio.

Vidjeli smo se kasnije noću

kad samostavio Jovanovića –

kazao je on.

Radosavljević je saopštio da

se iz Sinđelićevih listinga vidi

da sa Edijemnije imao kumu-

nikaciju 15. oktobra i upitao

ga kakomože da tvrdi da se

stalno čuo sa Edijem.

- Mi se jesmo čuli stalno. Rekao

samda sam imao više telefo-

na, viđao sam se s njim. Sad se

ne sjećamdetalja, ali smo odr-

žavali komunikaciju – kazao

je Sinđelić, obrazlažući da su

uvijek komunicirali specijalnim

telefonima.

Razgovori saRistićem

Svjedok saradnik naveo je da

je od Edija dobio i informaciju

da na dan parlamentarnih

izbora u Crnu Goru treba da

stignu autobusi „Albanaca za

potrebe vlasti“.

- Čuo samda su Albanci pokre-

nuti od vlasti. Edi mi je to rekao

kako bih ljude ispodmene

upozorio da će biti povećan

broj Albanaca ovdje - pojasnio

je svjedok.

Međutim, advokata Radosav-

ljevića je interesovalo zašto je

tu informaciju saopštio Nema-

nji Ristiću preko telefona koji

mu se hvalio da ga ,,slušaju“.

- Ristić je znajući da ga slušaju

počeo da priča detalje preko

telefona. Samo nije rekao

koliko sammu para dao. Iz

tog razloga mislimda mi je

on „namjestio“. Iako samga

upozoravao da ne priča, toliko

se tada istrtljao. Tada sam i ja

njemu rekao za autobuse iz

Albanije – kazao je Sinđelić.

Odbranu je zanimalo zašto je

svjedok saradnik dogovorio

da Ristiću preda novac 15.

oktobra na pumpi ,,Zmaj“ iako

zna da je svaki objekat ovog

tipa pokriven video nadzorom,

a radi se o konspirativnoj

akciji.

Međutim, svje-

dok saradnik

je kazao da je

novac Ristiću

DOKAZ:

Šišmakov je 25. septembra preko Vestern

juniona zaista uplatio pare Sinđeliću za let uMoskvu

specijalni tužilac Milivoje Katnić

objasnio da se radi o ,,ruskom,

starommetodu“.

U to se uključio i optuženi Milan

Knežević koji je rekao da Kat-

nić ,,stalno napada Rusiju“, pa

i Sinđelić je Kneževiću rekao

,,Nemoj ti da braniš Rusiju od

mene, molim te“.

Sutkinja Suzana Mugoša je kon-

likt prekinula pauzomnakon

koje je uvažila zahtijev optu-

ženog Kneževića i upozorila

svjedoka saradnika da se više

nikomu sudnici lično ne obraća.

predao u automobilu i

da kamere to nijesumogle

zabilježiti.

Sinđelić se u odgovorima

osvrnuo i na testiranja koja je

prošao u Moskvi da bi mu bila

ponuđena operativna uloga za

veče 16. oktobar.

Poligraf

Dok je Edi vjernost svjedoka

saradnika provjeravao na poli-

grafu, Kozaci su lojalnost Sin-

đelića provjeravali na posve

drugačiji način.

Naime, Sinđelić tvrdi da su

Kozaci njegov kredibilitet pro-

vjerili tako što su iznijeli na sto

ogromnu bocu rakije

koju su zajedno

,,tukli dok je nijesu

stukli“.

- To je bio jedini test. I to je

apsolutna istina – tvrdio je

Sinđelić.

Sa druge strane, proceduru

provjere kredibiliteta koja

je nad njim sprovedena u

Moskvi Sinđelić je opisao kao

kompleksniju.

Podsjetio je da je poligrafsko

testiranje prošao prilikom

njegovog dvadesetodnevnog

boravka u Moskvi umaju

2015. godine.

Ispričao je da je luksuzni stan

u kome je poligra isan bio

opremljen ali da u njemu nije

bilo tragova koji ukazuju da tu

neko živi.

- Nije bilo obuće, garderobe i

tome je navelo da zaključim

da tu niko ne živi. Stan je četvo-

rosoban i u njemu su bile sve

skupocjene stvari, kožna garni-

tura, slike, ogromni televizori u

svakoj sobi - kazao je Sinđelić.

Navodi da mu je bilo čudno što

su na tako luksuzno opremlje-

nom stanu ulazna vrata bila od

metala.

- Kad uđem i vidim luksuzan

stan i vidim vrata odmetala,

bilomi je čudno. Razumijem

zbog bezbjednosti, ali ničim

nijesu bila prekrivena – poja-

snio je on.

Sinđelić se nije mogao sjetiti

da li je ulaz u zgradu bio pokri-

ven video nadzorom kao ni

unutrašnjost stana. Međutim,

naveo je da kad bolje razmisli,

misli da je taj stanmožda i

sniman kamerama mimo

one kojom je snimano nje-

govo poligrafsko testiranje.

Ispričao je da ga je Edi prije

početka testiranja na neko

vrijeme ostavio u stanu

zaključanog.

- Bilomi je malo čudno što

me je čovjek zaključao i oti-

šao. Ali, to je moj ruski brat,

što bih se potresao – kazao

je Sinđelić, odgovarajući na

pitanje odbrane da li je tom

prilikomosjetio strah.

Suđenje se nastavlja 6.

decembra kada će advokat

Radosavljević nastaviti sa

pitanjima.

B. ROBOVIĆ