Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 25. novembar 2017.

Hronika

Kod Pekovićevog obezbjeđenja

pronađeno oružje i droga

Centar bezbjednosti Podgorica

DVADESETŠESTIDANSUĐENJAZAPOKUŠA

PODGORICA

- Radna grupa

za suzbijanje upotrebe dina-

mita i drugihnedozvoljenih

alata za ulov ribe formirana

je juče, a njen zadatak je da u

kontinuitetu i koordinirano,

24 časa, sprovode i prate

kontrolu ribolovnih aktivno-

sti na cijeloj teritoriji države,

sa fokusomnamore i Ska-

darsko jezero.

Kako je saopšteno iz Ministar-

stva poljoprivrede, posebna

pažnja biće usmjerena na

identi ikovanje i procesuiranje

počinilaca, kao i razotkrivanje

kompletnog lanca nabavke

eksplozivnih sredstava, ali i

drugih nedozvoljenih alata i

opreme koji se koriste u ilegal-

nom izlovu ribe.

Izazov

Odluku o formiranju radne

grupe donijela je Vlada, na

sjednici 18. maja, nakon serije

tekstova objavljenih u Pobjedi,

a potom i ostalimmedijima i

svojevrsnog pritiska koji su na

Oduzet eksploziv,

municija i pištolj

Nožem

nasrnuo na

Dubljevića

Pretresena kuća Cetinjanina

Poginuo u udesu

Ranjavanje umjestu

Lijeva Rijeka, uhapšen

Željko Durković

Uhapšeni Halil Adžović i Gondža Sahiti

Srpska policija uhapsila dvojicu crnogorskih državljana

K

s

p

i

p

k

e

d

Sinđelić: No

iz iste serije

DF-a i Šišma

PODGORICA

Bračni par

izPodgoriceHalil Adžo-

vić (52) i GondžaSahiti (44)

uhapšeni suzbog sumnjeda

suoteli državljaninaAlba-

nijeJ. T. (56) i šest dana ga

fizički zlostavljali.

AdžovićiSahitijesaslušaotu-

žilac koji je donio odluku da

se zadrže do 72 sata, a nakon

toga privedu sudiji za istrage

koji će se izjasniti da li će im

biti određenpritvor.

Onisu,kakosesumnja,tokom

proteklih šest dana fizički

zlostavljali i primoravali J.T.

da obavlja različite teške fi-

zičke poslove. Nanijeli su mu

teške tjelesne povrede, a po-

sljednja dva dana, kako se

sumnja, nijesu mu davali ni

hranu.

Prijavu protiv bračnog para

Bračni par osumnjičen

za otmicu i zlostavljanje

albanskog državljanina

PODGORICA

Svjedok

saradnikAleksandar

Saša Sinđelić juče je u

podgoričkomVišemsudu

na suđenu za pokušaj

terorističkognapada na

danprošlogodišnjihpar-

lamentarnih izbora ustvr-

dioda 125.000eura koje

je predao agentima srsp-

ke tajne službe i novac

koji je koristioDemokrat-

ski front sudobijeni od

Edija (Eduarda Šišmako-

va) što semože dokazati

preko serijskogbroja

novčanica.

- Novac koji se nalazi kod

mene, Edija i Demokratskog

fronta mora biti nov, istih

serija. Porijeklo novca koje

je korišćeno u akciji je mora-

lo da bude novo. Samo što

sam ja novac predao, a neko

nije - rekao je Sinđelić.

On je istakao da se među

125.000 eura koje je predao

srpskoj BIA-i nalazi i njegovh

36.000 eura ušteđevine.

Pojasnio je da je svoj novac

ubaciom đ onaj štomu je

Ed ao koji j bio n v ,,zbog

prikrivanja, radi predostrož-

nosti“.

- Ja sam o uradio da ne

bude primjetno. U Edij v

ovac samubac o ovaj iz

legalnih tokova – pojasnio

je on.

Advokata Dušana Rado-

savljevića je intere-

sovao razlog

zbog kojeg

je svjedok

saradnik BIA

predao Edijev

i svoj novac –

36.000 eura.

- Nastala je

opasna situa-

cija.

Ponio sammoj novac zbog

sebe. Drugi razlog je bio da

uđu u trag novčanicama. Iz

tog razloga sampredao i svoj

novac – pojasnio je on.

Na pitanje odbrane da li mu

je poznato da taj novac nije

dostavljen Crnoj Gori, svjedok

saradnik je prokomentarisao

da ne može znati za taj detalj

jer nije ,,nikakva vlast niti

službenik da bih znao šta rade

Srbija i Crna Gora“.

S markant

S jed k sa adnik juče j ispri-

č o d je prije pr daje agen-

tima BIA-e rastavio telefone.

Na jed n od telefona, ako

navodi, Edi mu je tada poslao

SMS u kojem je pi lo ,,Zdravo,

ovdje Samarkant, odgovori

mi“ ali je tu poruku, kaže, vidio

tek kasnije. Ne sjeća se tačno

kada jer je bio uznemiren i u

problemima zbog napada.

Sinđelić je pojasnio da je

Samarkan naziv restorana u

Moskvi u kojem se sastajao sa

Edijem.

- Samarkant je bila asocijacija

za Edija. Uglavnom je to bio

znak kada treba da se vidimo

u restoranu u Moskvi ali to

mi nikad nije rekao za Srbiju –

kazao j sv edo saradn k.

On je p jasn o da mu je u

konkretnom slučaju slanjem

poruke 21. oktobra, kako se

navodi u listinzima, s sadrža-

jem Samarkant, Edi st vio do

zna ja da piše tu poruku.

Sinđelić objašn ava da je ova

Edijeva poruka mož a zn čila

i p zi u p moć.

- To bi moglo da znači da je i

podnio je juče J.T.

Državaljanin Albanije smje-

šten je u Kliničkom centru

gdje sumu konstatovane teš-

ke tjelesne povrede i zadržan

je na liječenju.

Osumnjičenima se na teret

stavlja krivično djelo protiv-

pravno lišenje slobode u sti-

caju sa krivičnimdjelom zlo-

stavljanje i u sticaju sa

krivičnim djelom teška tjele-

sna povreda.

O svemu je upoznat osnovni

državni tužilac u Podgorici

koji je naložio da se Adžović i

Sahitiuhapseidamuseprive-

duuz krivičnuprijavu.

C.H.

BEOGRAD

Beogradska

policijauhapsila je crno-

gorskedržavljaneRadojka

Tomaševića (35) i IvanaGo-

ločevca (30), zbog sumnje

da supočinili krivičnadjela

nedozvoljenodržanjeoruž-

ja i trgovinanarkoticima.

Prema pisanju srpskih me-

dija, njih jepolicijazaustavi-

la u automobilu „audi 4“

američkih tablica, a tokom

pretresa pronađeni su nar-

kotici, revolver i pištolj.

U posebno prepravljenoj

pregradi „audija 4“ bio je sa-

kriven revolver marke „ru-

ger“, pištolj „golan“ izbru-

šenih fabričkih brojeva,

kaoivišekomadapištoljske

muncije različitog kalibra.

Prilikom pretresa Golo-

čevca nađen je paketić ko-

kaina.GoločevaciTomaše-

vić privedeni su Višem

javnom tužilaštvu u Beo-

gradu. Kako pišu srpski

mediji, policija jeunastav-

kuprovjerautvrdiladaau-

tomobil „audi 4“ u kom su

biliTomaševićiGoločevac

pripada bivšemkošarkašu

i bivšempredsjedniku KK

PartizanNikoli Pekoviću.

Srpskapolicija ras polaže i

sa operativnim podacima

da je Tomašević u obe-

zbjeđenju Nikole Pekovi-

ća.

C.H.

PODGORICA

Željko

Durković (50) uhapšen

je juče umjestu Lijeva

Rijeka zbog sumnje da je

pokušao da ubije Draga

Dubljevića.

Prema saznanjima Pobje-

de, Durković je nasrnuo

nožemna Dubljevića nakon

kraće svađe.

Dubljević je prevezen u Kli-

nički centar i njegovo stanje

je stabilno.

A. G.

PODGORICA

– D.J. (64) poginuo je

sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodi-

la u 20.45 časova na lokalnomputu

Dubrave - Barlaj.

Policija do zaključenja našeg lista nije

saopštila kako je došlo do nesreće.

C.H.

CETINJE–

U kućiM. S. (34) iz

Cetinja pronađeni suminskoek-

splozivna sredstva, veća količina

municije i pištolj.

Kako se navodi u saopštenju

policije, službenci OB Cetinje su,

23. novembra su pretresli kuće

i druge prostorije koje koristi

M. S. Pronađeni su gasni pištolj

marke „luger CZ 85 B“ koji je

najvjerovatnije prepravljen da bi

bio korišćen kao vatreno oružje,

šest zdjela sa „balinama“ za

lovačkumuniciju, dvije zdjele sa

praškastommaterijom crne boje

– barut, manje punjenje kapisla

za lovačkumuniciju, 10 komada

municije za lovački karabin,

manja zdjela sa plastičnim čepo-

vima za lovačkumuniciju. Pro-

nađeni su i 15 komada puščane

municije kalibra 7,62 milimetara,

pet komada municije kalibra

7,62 milimetara – pancirni metak,

24 komada praznih patrona za

lovačkumuniciju sa inicijalnim

kapislama, 14 komada plastičnih

čepova za lovačkumuniciju,

38 komada plutanih čepova za

lovačkumuniciju, jedan patron

lovačke municije kao i jedan

komad dinamita.

C.H.

Optuženi Milan Knežević juče

je zaprijetio svjedoku saradniku

da akomu ubuduće bude doba-

civao da će biti prinuđen da ga

,,vaspitno nalupa“.

Suđenje za pokušaj terorizma

i juče je obilježeno verbalnim

kon liktom između optuženog

Milana Kneževića sa jedne

strane i glavnog specijalnog

tužioca Milivoja Katnića i svjedo-

ka saradnika Saše Sinđelića, sa

druge strane.

Povod za jučerašnju raspravu

bio je komentar advokta Dušana

Radosavljevića da nikad nije čuo

da poligraf traje pet - šest sati i

da se postavljaju pitanja u besvi-

jest, kako to tvrdi svjedok sarad-

nik. On je kazao da poligrafsko

ispitivanje traje maksimalno 90

minuta.

Na tomu je, sa mjesta bez dopu-

štenja suda da govori, glavni

Ruskemetode

Svjedok kažnjen

sa 500 eura

Sutkinja Suzana Mugoša juče je kaznila sa 500 eura

svjedoka saradnika Aleksandra Sinđelića jer se obra-

ćao lično optuženima i kako je navela ,,uzeo sebi za

pravo da presuđuje prije suda“.

Sinđelić je kazao da je ponosan na

zatvorsku kaznu koju je izdržao

odgovarajući na pitanje advokata

Dušana Radosavljevljevića kako je

moguće da je izjavio da se nikada

nije bavio ničim lošim a osuđen

je na sedamgodina zatvora.

- Ponosan samna tu kaznu.

Drugi neće biti ponosni na

svoje kazne koji mi dobacuju i

smijumi se u ovom trenutku

– kazao je Sinđelić aludirajući

na lidere DF-a.

Uslijedila je opomena suda i

izricanje kazne.