Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Srijeda

, 22. novembar 2017. • Godina LXXIV/Broj 18646

• Cijena 0,70 eura

STR.7.

STR.4.i5.

PremijerMarković na sastanku sa investitorima

najavio promjene poreskog opterećenja rada

Sudu časti stigao prijedlog

za pokretanje postupka

Radnagrupa za

smanjenjeporeza

i doprinosa

PODGORICA:

Pokidan optički kabl Telekoma u Jerevanskoj ulici

DioZabjelabez

interneta, telefona i

kablovske televizije

Apelacioni sud potvrdio presudu za ubistvoMilića

Vidmaru 13 godina

zaubistvoprijatelja

Optužuju

Pešićada

nije zastupao

interese

države

STR.15.

STR.8.i9.

TužilaštvonaCetinju formiralopredmet pokrivičnoj

prijavimuzejskog tehničaraNarodnogmuzeja

Berkuljan: Želim

da sedržava

suoči sa sobom

STR.16.i17.

Zarade poslanika u Skupštini Crne Gore za oktobar

Prosječnaplata za

bojkot – 1.443eura

STR.2.

Brojne uprave i zaposleni u Narodnommuzeju

decenijama su izbjegavali da izrade i ažuriraju

inventarne knjige, redovno kontrolišu stanje

u fondovima, prijavljuju nestanak predmeta

i povodom toga pokreću istražne radnje.

Izostalo je i pokretanje odgovornosti zbog

neregularnosti – tvrdi Aleksandar Berkuljan