1 / 56 Next Page
Information
Show Menu
1 / 56 Next Page
Page Background

ILUSTRACIJA

D. MIJATOVIĆ

D. MIJATOVIĆ

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Petak

, 17. novembar 2017. •

Godina LXXIV/Broj 18641

Cijena 0,70 eura

Nakonkurs za rektoraUniverziteta

CrneGore jošnije stiglanijednaprijava

STR.10 .

Tužilacukazao

na fiktivne

ugovoreporodice

Marović

Za osamdana odluka o oduzimanjunekretnina

bivšemvisokomfunkcioneruDPS-a

Svjedok saradnik detaljno objasnio koji su bili zahtjevi Šišmakova

Sinđelić: Edi je tražio

likvidacijuĐukanovića

ČEKASE

NIKOLIĆ

STR.9.

STR.4.i5.

STR.2.

Zaadvokate, notare i

savjetnike3miliona

Raste izdvajanje

zaodbranu

Prema riječima

više nezvaničnih

sagovornika, Nikolić

će biti izabranna ovu

funkciju jer ima punu

podršku i povjerenje

predsjednikaUpravnog

odboraUniverziteta

Duška Bjelice

STR.6.i7.

PRIJEDLOGZAKONAOBUDŽETUZA2018. GODINU