Previous Page  9 / 47 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 47 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 14. novembar 2017.

Hronika

ve u legalne tokove.

LiderPzP-aseteretidajeimao

upliv u tokove novca koji je,

kakoocjenjuju istražitelji, laž-

no predstavljen kao donacija

zaPzP.

Specijalno tužilaštvo je utvr-

dilo i da je Nikoliću u više na-

vrata na račun iz inostranstva

„leglo“ skoro milion eura, a ti

sumnjivi transferi novca subi-

li uglavnom iz bivših sovjet-

skih republika.

Prema podacima do kojih su

došli istražitelji, Nikoliću je u

samojednojtransakciji„leglo“

iz Litvanije 170.000 eura.

Sumnja seda je riječo transfe-

rima novca preko ruskih firmi

sa sjedištemuLitvaniji.

Specijalnotužilaštvood19. ok-

tobra prošle godine utvrđuje

ko je sve uključen u pranje

novca i kakva jebila šemamal-

verzacija kojom je pokušano

da se prikrije porijeklo spor-

nihdolara.

Prvosuufokus istragedospje-

litehničkisekretarPzP-aŽelj-

ko Šćepanović i lokalni diler

deviza Gordan Konatar, kada

je u oktobru kod njih prona-

đen novac sumnjivog porije-

kla. Kod Šćepanovića je tada

zaplijenjeno 30.000 dolara, a

odKonatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolara u eure.

Višemjesečnom istragom

utvrđeno je da se u sefu jedne

banke u Podgorici čuva novac

koji je namijenjen za plaćanje

aktivista PzP-a tokom izbor-

nog dana.

M.Ž.

agu protiv okrivljenih za pranje novca

a

ića,

nika

jemstvu za

mena

koliko je novca kao jemstvo ponudio

njegov klijent. Nikolić je uhapšen

zajedno sa Vujisićem i Šćepanovićem

koji su u petak, nakon šest mjeseci,

napustili Zavod za izvršenje krivičnih

sankcija u Spužu.

M. L.

SaprivođenjaMomiraNikolića

Lider PzP-a se

tereti da je imao

upliv u tokove

novca koji je,

kako ocjenjuju

istražitelji, lažno

predstavljen kao

donacija za Pokret

za promjene.

Specijalno

tužilaštvo je

utvrdilo i da je

Nikoliću u više

navrata na račun

iz inostranstva

„leglo“ skoro

milion eura, a ti

sumnjivi transferi

novca su bili

uglavnom iz

država koje su bile

bivše sovjetske

republike

PODGORICA

Suđenje Ulci-

njaninu Hamidu R. Beharoviću,

koji se tereti da je ratovao u

Siriji za terorističku organizaciju

ISIL, juče je odgođeno za 27.

novembar jer se on nalazi na

liječenju u Baru.

Advokat Vladimir Marunović,

koji zastupa Beharovića, kazao

je da ga je sestra optuženog

dan uoči suđenja obavijestila da

je njegov klijent u bolnici, te i da

prema mišljenju ljekara liječe-

nje neće trajati dugo.

Prema optužnomprijedlogu,

Beharović je od početka aprila

2015. domaja 2016. godine

u sirijskomgradu Mindžibu

učestvovao u stranoj oružanoj

formaciji - terorističkoj organi-

zaciji - Islamska država Iraka i

Levanta - ISIL.

Beharović je ranije tvrdio da

je u Siriju otišao sa porodicom

kako bi živio u islamskomokru-

ženju, a ne da bi učestvovao u

oružanim formacijama. Tvrdio

je da se nije borio na strani ISIL-

a, te da je spreman da izdržava

kaznu do kraja života ako se

dokaže da je ratovao.

- Spreman samda robijamdo

kraja života bez mogućnosti

pomilovanja ako neko dokaže

da sam ratovao za neku vojsku.

Nijesam ratovao, bio vojnik.

Kriv sam što samdonio pogreš-

nu odluku koja je imala ovakve

posljedice i imaće i dalje – kazao

je tada optuženi.

M. L.

Odgođeno suđenje optuženomza ratovanje u Siriji

Beharović

na liječenju

u Baru

Beharovićdolazi na

jednood ranijih ročišta

ROŽAJE

Saobraćajni polica-

jac u Odjeljenju bezbjednosti

u Rožajama, Amir Bibić (40)

zadobio je teške tjelesne

povrede kada ga je, dok je

obavljao dužnost, vozilom

udario Armin Dedeić (27).

Prema informacijama iz poli-

cije, Bibić je zadobio teške

povrede glave, pomoć mu

je ukazana u Hitnoj pomoći

u Rožajama, a potom je

prevezen u beransku Opštu

bolnicu. Nesreća se dogodila

sinoć oko 18:40 časova, na

magistralnomputu Berane -

Rožaje, ispredmarketa „Voli“,

kada je Dedeić koji se kretao

iz pravca Berana vozilom

„seat kordoba“, beranskih

registarskih oznaka naletio na

Bibića koji se nalazio na rad-

nommjestu. Dedeić je saslu-

šan u Odjeljenju bezbjednosti

gdje je i zadržan. Saobraćaj

na ovomdijelu puta bio je

obustavljen više od dva sata.

Uviđaj je obavio zamjenik

osnovnog državnog tužioca

Armin Selmanović sa ekipom

Odjeljenja bezbjednosti Roža-

je.

F.K.

Amira Bibića iz Rožaja automobilomudario sugrađanin

Policajac teško povrijeđen

PODGORICA

Službenici

Centrabezbjednosti Podgo-

rica su, sakolegamaOdjelje-

njabezbjednostiDanilovgrad

jučeujutropretresli stanove

bezbjednosno interesantnih

osoba -MilanaŠaranovića

(32),MiljanaMilića

(24), ŽeljkaBulatovića

(48), SašeKlikovca (35), De-

janaČurovića (43) i Vidoja

Stanišića (29), zakoje su imali

operativna saznanjadadrže

nelegalne i stvari kojepotiču

izkrivičnihdjela.

Kako je saopšteno iz policije,

pronađeni su pištolj, vozilo,

osam mobilnih telefona, više

sim kartica, određena količina

sintetičkih droga, ručne radio

veze, metalni boks, dva skupo-

cjena sata „roleks“ i „viceroj“.

-Svioduzetipredmetiistvariće

u daljem toku postupka biti

predmet odgovarajućih vješta-

čenja. Sve dalje mjere i radnje

premalicimabićepreduzimane

u konsultaciji sa nadležnim tu-

žiocem- saopštili su iz policije.

Kako je pojašnjeno, pretresi

stanova i drugih prostorija

obavljeni su u konsultaciji sa

tužiocem, nakon pribavljenih

naredbi od istražnog sudije.

Pretresom stana Bulatovića

pronađenjepištolj„RR51“,dok

je odKlikovca oduzeto vozilo.

Navodi se da će oduzeti pred-

meti biti predmet vještačenja.

Svih šest osoba čije stanove je

pretresla policija su poznati

istražiteljima po više krivičnih

djela.

Saša Klikovac, Vidoje Stanišić i

Željko Bulatović osuđeni su na

ukupno tri i po godine zatvora

zbog pokušaja reketa vlasnika

„Gardena“ Mirka Simonovića.

Klikovac i Stanišić osuđeni su

na po godinu a Bulatović godi-

nu i šestmjeseci.

Bulatović je odležao kaznu za

ubistvo Samira Usenagića i ra-

njavanjeDamiraMandića.

Stanišić je nedavno uhapšen,

kada je pokušao da napušti dr-

žavu. Policija je, kako su kazali,

za Stanišićem tragala zbog iz-

državanja zatvorske kazne od

jedne godine i deset mjeseci i

sproveden je u zatvor uSpužu.

Stanišić je odležao kaznu zbog

napada na policajca u klubu

„Velvet“. Tada je bio sa Sašom

Klikovcem koji je osuđen na

osammjeseci zatvora.

Stanišić je bio osuđen na godi-

nu i desetmjeseci zatvora zbog

krivičnog djela kriminalno

udruživanje i računarske pre-

vare.

Prema optužnici, Stanišić i

ostali okrivljeni su hakerskim

prevarama uspjeli da sa tuđih

računa iz inostranstva ukradu

1.186.673 eura, od čega su podi-

gli 223.516 eura. Ostali dio nov-

ca blokiran je na deviznim ra-

čunima okrivljenih po nalogu

tužilaštva.

Presudom Osnovnog suda u

Podgorici Stanišić je osuđen

zbog incidenta na bazenu

Sportskog centra „Morača“,

koji se dogodio u julu 2012. za

nasilničko ponašanje i nanoše-

nje teških tjelesnih povreda

dvojici zaposlenih i posjetiocu

bazena.

C.H.

U Podgorici i Danilovgradu oduzeta droga, oružje, vozilo, skupocjeni satovi i telefoni

Na „udaru“ Zagoričani

SaprivođenjaVidojaStanišića

PODGORICA

DragojeBa-

ošić, koji jeosuđennadeset

godina i desetmjeseci zbog

ubistvaJovanaKosaća iz

HercegNovog, ponovio je ju-

čepredApelacionimsudom

da sekaje zbog svega što se

desilo 14. septembra 2014.

godineudiskoteci ,,Kasa“u

Igalu.

Pred vijećem sudije Raka Ću-

pića pročitane su žalbe Tuži-

laštva i odrane.

Užalbi Tužilaštva se navodi da

je presuda nelogična, nejasna i

nerazumljiva, te i da je Kosać

kao radnik obezbjeđenja u dis-

koteci htio da kontroliše i zau-

stavi Dragana Bigovića, nakon

čega je došlo do fizičkog suko-

ba.

Kako se navodi u žalbi, Kosać

nije bio naoružan, pa nije bilo

potrebe za nužnomodbranom

prvooptuženogBaošića.

U žalbi VDT-a se između osta-

lognavodi da jekazna zanedo-

zvoljeno držanje oružja blaga,

pošto je optuženi Baošić više

puta osuđivan.

Žalbunapresudupodnijeli su i

advokati Baošića i Bigovića.

Advokat Dragan Mitrić, koji

zastupaBaošića, naveo jeužal-

bi da nalaz sudskog vještaka

DraganeČukić nije u skladu sa

video-zapisom koji je pregle-

danu sudnici Višeg suda.

- Analiza suda protivrječna je

sadržini video-zapisa. Na

snimkusevididaKosaćdjeluje

desnom rukom, a prema nala-

zu prvi hitac mu je onesposo-

bio desnu ruku - dodao je Mi-

trić.

Advokat Srđan Lješković, koji

brani Bigovića, dodao je da je

kazna od 10mjeseci njegovom

klijentu istekla, te da je on za-

pravo odležao 11 mjeseci i 20

dana.Lješkovićjeužalbinaveo

daprvostepeni sudnije trebalo

da cijeni iskaz svjedokaNeboj-

šeLakićevića.

Baošić je u junu osuđen na

ukupno 10 godina i deset mje-

seci zatvora zbogubistva Jova-

na Kosaća 14. septembra 2014.

godine u diskoteci ,,Kasa“ u

Igalu. IstompresudomDragan

Bigović osuđen je na deseto-

mjesečnu robiju jer je pomo-

gaoBaošićudapobjegnenakon

počinjenog ubistva.

M.L.

Razmatrana presuda okrivljenomza ubistvo Jovana Kosaća

Baošić ponovio da

se kaje što je pucao

PODGORICA

Protiv R.V. (57) iz Beo-

grada podnijeta je prijava zbog sumnje

da je falsi ikovanimpasošem ruskog

državljanina V. E. K. iz CKB podigao

760.000 eura.

Njemu se na teret stavlja da je počinio

krivično djelo prevara.

Kako je saopštila Uprava policije, osum-

njičeni je od 16. jula do 18. avgusta 2014.

godine, u četiri navrata podizao gotovi-

nu od 760.000 eura.

- On je, sumnja se, ovu sumu novca podi-

gao koristeći falsi ikovani pasoš Ruske

Federacije koji je glasio na ime V. E. K,

ruskog državljanina koji je inače vlasnik

novca i računa kod CKB u Podgorici -

saopštili su iz policije.

Osumnjičeni je identi ikovan koordini-

ranim aktivnostima policije, tužilaštva i

nadležnih službi iz regiona.

O događaju je obaviješten državni tuži-

lac u ODT u Podgorici kojem će osum-

njičeni biti priveden zbpg sumnje da je

počinio navedeno krivično djelo.

C.H.

Krivična prijava protiv Beograđanina zbog prevare

Falsifikovanimpasošem iz banke uzeo 760.000 eura

SaprivođenjaBaošića

Samjestaudesa