Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Aktuelnosti

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Zamjenik predsjednika DPS-a se sastao samojkovačkimprivrednicima

Marković:

Naći ćemo investitora za gradski hotel

PODGORICA

U prvoj godini rada

nove lokalne uprave pronaći ćemo

investitora koji će revitalizovati

gradski hotel u Mojkovcu, kazao je

zamjenik predsjednika Demokratske

partije socijalista Duško Marković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Marković

je juče imao sastanak sa dvadesetak

privrednika mojkovačke opštine, sa

kojima je razgovarao o razvojnim

perspektivama grada u narednom

periodu.

- On je izrazio zadovoljstvo društve-

nomodgovornošću iskazanomod

ljudi koji su dokazani kao uspješni

u svojimoblastima - navodi se u

saopštenju.

Bila je to prilika da se predstavnici

privrednog života upoznaju o plani-

ranim aktivnostima na uspostavlja-

nju potrebne infrastrukture u biznis

zoni u Poljima, te mogućnostima da

se uskoro otvori gradski hotel koji

sada ne radi.

- U prvoj godini rada nove lokalne

uprave pronaći ćemo investitora koji

će revitalizovati gradski hotel - poru-

čio je Marković.

Kako je saopšteno iz DPS- a, bilo je

riječi i o sportskoj zoni koja se uspo-

stavlja na nekadašnjem Jalovištu.

Sportska zona, kako je istaknuto,

biće svojevrsni simbol preporođe-

nog Mojkovca, jer će osim sportske

ponuditi i potpuno nove turističko-

ugostiteljske sadržaje.

Marković je kazao da su turizam,

ugostiteljstvo i poljoprivreda pove-

zane djelatnosti u kojima će zajedno

sa zainteresovanimprivrednicima

stvoriti uslove za značajan broj novih

radnihmjesta.

- Uz privrednike i građani jasno

prepoznaju prednosti izbornog pro-

grama i mogućnosti koje nudi Demo-

kratska partija socijalista u Mojkovcu

- zaključio je zamjenik predsjednika

DPS-a.

R.P.

Podaci Elektroprivrede za osammjeseci

Sušaprepolovila

proizvodnjuHE

Nikola Pešić odgovorio Demokratama

Odbornica DPS-a Kotor Tea Brajak tvrdi

PODGORICA

Dokle god

istini nepogledateuoči i

shvatiteda to štovas po

društvenimmrežamanazi-

vajukukavicama, štovas

ismijavaju i štovamspočita-

vajuda senesojski ponašate,

nemanikakveveze sanama,

već je toodgovor vaše gene-

racijekojaposmatra šta ra-

dite, i nanjima svojstvenna-

čin izražavaprotest protiv

vašegponašanja, bićeteuza-

bludi kojavas vodi pravou

novi izborni poraz - poručio

jepredsjednikSavjetamla-

dihDPS-aNikolaPešićDe-

mokratama.

Kako se navodi u saopštenju,

nikaduCrnojGorinijeposto-

jala tako „nečojska, anticrno-

gorska i u krajnjem slučaju,

antiljudskakampanja“ kakvu

Demokrate vode preko

Fejsbuka protiv gradonačel-

nikaCetinjaAleksandraBog-

danovića.

- Nema Cetinjanin koji nije sa

gađenjemipreziromkomenta-

risao vaš video uradak. Iako sa

ljudske strane osuđujemo ta-

kav kukavičluk, primitivizam i

prostotu, sa političke nemože-

mo a da ne vidimo i nešto pozi-

tivno u tom vašem posrnuću.

Taj video uradak vas je ogolio i

pokazao da nije samo problem

u vašimprljavimpolitičkimbi-

ografijama, već da ste vi kuka-

vicekojeseupanici i zaslamku

hvataju, ne videći pogubne po-

sljedice svojihpaničnihpoteza

- poručio imjePešić.

R.P.

Mark di Ruijter direktor

hotela Čedi Luštica bej

TIVAT

KompanijaLuštica

divelopment imenovala je za

generalnogdirektorahotela

„Čedi Lušticabej CrnaGo-

ra“Markadi Ruijtera, koji u

Tivat dolazi samjesta gene-

ralnogdirektorauhotelu

„Sofitel JumeirahBeach“u

Dubaiju.

- Crna Gora je svakako desti-

nacija u nastajanju kada je tu-

rizam u pitanju. Tri stvari su

meprivuklekadajeriječoovoj

poziciji: ljepota Crne Gore i

njenveliki potencijal, koncept

Luštice bej i njegova savršena

integracija u lokalnu baštinu

područja, i na kraju, Čedi

brend i njegovi prepoznatljivi

hoteli, sa izuzetnim nivoom

usluga i intuitivnimluksuzom

koji se lako uklapa u sveobu-

hvatni koncept Luštice bej.

Očekujemo odličnu prvu go-

dinu i uvjereni smo da je Čedi

dobar dodatak postojećoj ho-

telskoj ponudi u regionu. Prvi

upiti i rezervacije su već stigli

što nam je još jedan razlog za

uzbuđenje zbog predstavlja-

nja Čedi Luštica bej svijetu -

izjavio jeDi Ruijter.

Hotel „Čedi“, smještenuz še-

talište u glavnoj marini, treba

da bude otvoren tokom ljet-

nje sezone 2018. godine i prvi

je od sedam hotela čija je iz-

gradnja predviđena u okviru

turističkog naselja Luštica

bej.Hotel će imati 111 soba, 51

u sklopu hotela i 60 u vidu

privatnih kondominijuma

koji će biti dostupni kao ek-

skluzivni studio stanovi za

odmor. Luksuzni objekat sa

petzvjezdicaimaćei interna-

cionalni restoran, cjelodnev-

ni restoran, bar, konferencij-

ski i poslovni centar, otvoreni

grijani bazen, spa i fitnes cen-

tar sa zatvorenim grijanim

bazenom i teretanom, a u

sklopu hotela biće i visoko-

kvalitetni maloprodajni i po-

slovni prostori na šetalištu

marine.

S.K.

Ujedinjena Crna Gora

o daljimkoracima

Predsjedništvo

da odlučuje

o prisustvu

sjednicama

Skupštine

PODGORICA

Zbog izostan-

ka zajedničkog djelovanja opo-

zicije, Ujedinjena Crna Gora će

samostalno odlučivati o svojim

daljim koracima, saopšteno je

nakon sjednice glavnog odbo-

ra te partije.

Kako je navedeno u saopšte-

nju, Ujedinjena Crna Gora je

na jučerašnjoj sjednici donijela

zaključak da glavni odbor ovla-

šćuje Predsjedništvo Ujedinje-

ne Crne Gore da, između sjed-

nica ovog tijela, može donijeti

odluku da poslanici UCG uđu

na plenarno zasijedanje Skup-

štine Crne Gore i zastupaju

interes te stranke i građana.

- Glavni odbor Ujedinjene Crne

Gore ocjenjuje da je opozi-

cija napravila veliku grešku

izlaženjemna lokalne izbore

zakazane za 26. novembar,

jer nije obezbijeđenminimum

poštenih i prihvatljivih uslova

za njihovo održavanje – saop-

šteno je iz ove partije.

R.P.

Neviditepogubne

posljedice svojih

paničnihpoteza

PODGORICA

Proizvodni

učinak crnogorskih hidro-

elektrana u osammjeseci

manji je između 40 i 50

odsto u odnosu na isti proš-

logodišnji period, usljed

nezapamćene suše krajem

prošle i tokomove godine

- saopšteno je iz Elektropri-

vrede (EPCG).

Izvršni rukovodilac Direkci-

je za upravljanje energijom,

Darko Krivokapić, kazao

je da su skromni rezultati

hidroenergetskih objekata

EPCG još drastičniji ukoliko

se uporede sa projektova-

nim vrijednostima za taj

period godine.

- Suša je jedini faktor koji je

uticao na manju proizvod-

nju naših hidroelektrana,

jer je i pored redovnih

godišnjih i kapitalnih remonta

njihova spremnost bila maksi-

malna. Jedan od pokazatelja

sušne godine je i činjenica da

je za osammjeseci na slivnom

području rijeke Zete ukupno

palo 687 litara pometru vode-

nog taloga, što je 62 odsto od

prosječne količine padavina

- rekao je Krivokapić za list

„Elektroprivreda“.

period - naveo je Krivoka-

pić.

Podaci su još lošiji za sedmi

mjesec kada je HE Perućica

proizvela oko sedamGWh

električne energije, čak 73

odstomanje od planiranog,

a HE Piva oko 20 GWh ili

68,5 odstomanje od bilan-

somprojektovanih količina

energije.

N.R.

U istomperiodu prošle godine

ukupno je, kako je dodao, palo

1.200 litara pometru kvadrat-

nom.

- Izraženo u izičkimpokazate-

ljima, za osammjeseci hidroe-

lektrana Perućica proizvela je

oko 295 gigavat-sati električne

energije ili 42 odstomanje u

odnosu na isti prošlogodišnji

period, dok je u istomperiodu

HE Piva sistemu isporučila

oko 257 gigavat-sati, 50 odsto

manje u odnosu na uporedni

Marković sa

privrednicima

Markdi Ruijter

NikolaPešić

UKotorumimo zakona

75 novozaposlenih

PODGORICA

Rezultat rada

vlasti u Kotoru u prethodnih

osammjeseci je 75 novozapo-

slenih sestrića, kumova, brata-

nića i partijskih prvaka Demo-

krata u Opštini Kotor, javnim

preduzećima i organima lokal-

ne samouprave čiji je osnivač

opština – poručila je odbornica

DPS u Skupštini opštine Kotor

Tea Brajak.

Kako je navela u sapštenju

medijima, vlast u tomgradu

se i dalje trudi da besomučno

popunjava radne prostore.

- Zapošljava sa konkursom,

mimo konkursa, po ugovoru o

djelu, kako god stignu, a uglav-

nommimo zakona. Time jasno

pokazuju da kadar nemaju,

niti su ih ikad imali, samo tu

predizbornu podvalu ne žele

da priznaju ni sebi ni javnosti -

navela je Brajak.

Prema njenim riječima, Demo-

krate „namještaju radna mje-

sta“ ne samo za svoje članove,

već i za druge bliske impartije i

za članove njihovih familija.

- Zato se ne libe da akte o

sistematizaciji radnihmjesta

na najotvoreniji način prilago-

đavaju konkursima za kvazi

stručnjake svih oblasti. Da

bečićevske parole „mladost,

ludost“ imaju odjeka najviše

u Kotoru, vidimo i kroz to što

su na mjesta predsjednika

svih upravnih odbora, savjeta

i odbora direktora postavljeni

penzioneri. Ali to ništa ne čudi

kad je i predsjednica Skupštine

opštine kao penzioner za ovih

osammjeseci uspjela da obori

svjetski rekord u zakazivanju

hitnih sjednica i otkazivanju

istih putem sms poruka. Toliko

omladimnaraštajima, novom

kadru, zapošljavanjumladih i

depolitizaciji kojih su puna usta

svakomod kravataša - poručila

je Brajak.

Zahvaljujući partijskoj knjižici

Demokrata, Kotor, kako navodi

funkcionerka DPS-a, danas liči

na Crnu Goru umalom.

R.P.