Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 13. novembar 2017.

Svijet

LONDON

-Glavni pregovaračEvrop-

skeunije zaBregzitMišel Barnije izja-

vio jedanas da seEU„priprema zamo-

gućnost“da senepostignedogovor s

Londonomiako tonije scenariočemu

se teži.

- Tonijemoja opcija.... ali je jedna odmo-

gućnosti. Treba da budemo svi spremni,

države i preduzeća - rekao je Barnije u

intervjuuza francuski nedjeljnik„Žurnal

di dimanš“.

Barnijejeupozoriodaukolikoseneposti-

gne sporazumdo 29. marta 2019. godine,

datuma koji je predviđen za izlazak iz

članstva, Velika Britanija će „upasti u za-

jednički režim Svjetske trgovinske orga-

nizacije i imaće odnose s EU kao što su

sadašnji odnosi Unije i Kine“.

EU je u petak poslije posljednje runde

pregovora dala dvije nedjelje Velikoj Bri-

taniji da potvrdi svoju posvećenost uslo-

vima za izlazak iz članstva kako bi u de-

cembru bili pokrenuti pregovori o

trgovinskimodnosima.

Velika Britanija bi trebalo da napusti EU

krajemmarta 2019, dvije godine pošto je

britanskapremijerkaTerezaMej29.mar-

ta ove godine zvanično pokrenula proce-

duruo istupanju.

Prva etapa pregovora se odnosi na posti-

zanje dogovora o tri pitanja - sudbini

evropskih državljana u Velikoj Britanijii

poslijeBregzitaiBritanacauEU,ogranici

sa Irskom i finansijama, odnosno iznosu

finansijskihobavezaLondonapremaEU.

Druga faza pregovora se odnosi na budu-

će trgovinske vezeVelikeBritanije i EU, a

konačan dogovor o tome se predviđa iz-

međudecembra 2017. i proljeća 2018.

Sporazum bi potom trebalo da se fina-

lizuje do oktobra 2018, i onda ostaje peri-

odod šestmjeseci, domarta 2019. kada bi

trebalo da se završi ratifikacija sporazu-

ma u zemljama-članicama i uslijedi zva-

ničan izlazakVelikeBritanije izEU.

Tramp: Rusiji uvedene

veoma oštre sankcije

Američki predsjednik je ukazao na potrebu za saradnjom sa

Moskvom radi rješavanja problema u Siriji, Sjevernoj Koreji i Ukrajini

HANOJ

-Američkipredsjed-

nikSADDonaldTrampizja-

vio jedanasdabi ciosvijet

imaokoristi odsnažnijihod-

nosaSADiRusije, inagovije-

stiodabi sankcijeuvedene

Rusijimogledabuduukinute.

Tramp je u Hanoju, u Vijetna-

mu, rekao da suRusiji uvedene

„veoma oštre sankcije“ i da je

„sada vrijeme za vraćanje

ozdravljenju svijeta koji je raz-

bijen i slomljen“.

Američkipredsjednikjeukazao

napotrebuzasaradnjomsaRu-

sijom radi rješavanja problema

uSiriji, Sjevernoj Koreji i Ukra-

jini.

Trampjeizjaviodaje„prednost

biti u prijateljskompoložaju sa

Rusijom, a ne boriti se uvijek

protivnjih“.

Američki Kongres je velikom

većinom ljetos usvojio zakon

kojim su uvedene nove, pooš-

trene sankcije Rusiji zbog na-

vodnog miješanja u predsjed-

ničke izboreuSAD2016.

Donald Tramp je juče izjavio

da mu je ruski predsjednik

VladimirPutinrekaodase„ni-

je miješao“ u američke pred-

sjedničke izbore tokomkratke

razmjene riječi u Danangu u

Vijetnamu. Tramp i Putin su

učestvovali na samitu zemalja

Azijsko-pacifičke ekonomske

saradnje (APEK).

BEJRUT

- Libanski pred-

sjednikMišel Aunpozvao je

SaudijskuArabijuda razja-

sni zašto libanski premijer

SaadHariri nemožeda se

vrati kući izRijada.

Premijer je iz Rijada prije ne-

djelju dana objavio svoju

ostavku.

Aun je, kako navodi visoki li-

banski zvaničnik, rekao stra-

nimambasadorimadajeHari-

ri „otet“ i da treba da ima

imunitet.

- Liban ne prihvata da njegov

premijer bude u situaciji su-

protnoj međunarodnim ugo-

vorima - rekao je Aun dodavši

da bilo koji Haririjev potez ili

izjava ne odražavaju realnost

zbognjegovognejasnog statu-

sa.

Libanske vlasti vjeruju da Ri-

jad drži Haririja na silu, a slič-

nu zabrinutost iznio je i fran-

cuski predsjednik Emanuel

MakronkojijeAunuutelefon-

skom razgovoru danas rekao

da„libanskipolitičkilideritre-

bada imajuslobodukretanja“,

prenosi Rojters.

Sa druge strane, Rijad tvrdi da

je Hariri slobodan a da je

ostavku podnio zbog toga što

jeHezbolah, libanski saveznik

Irana, postao dominantan u

njegovoj koalicionoj vladi.

Izvori bliski Haririju koji je

dugododišnji saveznikRijada,

kažu da je Saudijska Arabija

zaključila da on treba da ode

zato štonije spremanda se su-

protstaviHezbolahu.

Kako navode, telefon mu je

konfiskovan po dolasku u Ri-

jad u petak prošle nedjelje, da

bi u petak bio natjeran da se

pojavi na saudijskoj televiziji i

podnese ostavku.

Lider Hezbolaha SajedHasan

NasralahrekaojejučedajeSa-

udijskaArabija objavila rat Li-

banu i optužio Rijad da je Ha-

ririjevom ostavkom želio da

destabilizujeLiban.

Libanski predsjednikMišel Aun uvjeren

Premijer je otet,

SaudijskaArabija

da objasni zašto

Zajedničke vježbe J. Koreje i SAD

SEUL

- SAD i Južna Koreja

započele su zajedničke vježbe

ratne mornarice u zapadnom

Paci iku, u kojima učestvuju i

tri američka nosača aviona.

Vojni zvaničnici tu vježbu opi-

suju kao „jasno upozorenje“

Sjevernoj Koreji.

Četvorodnevne vježbe, koje

su počele u vodama kod

istočne obale Južne Koreje,

održavaju se u vrijeme azijske

turneje američkog predsjed-

nika Donalda Trampa kojom

dominiraju razgovori o nukle-

arnoj prijetnji Sjeverne Koreje,

navodi AP.

Vježbama će se, najvjerovat-

nije u ponedjeljak, priključiti

i tri američke udarne grupe

nosača aviona „USS Ronald

Regan“, „Teodor Ruzvelt“ i

„Nimic“, saopštio je General-

štab Južne Koreje.

Cilj vježbi je unapređenje

kombinovane operacije i vaz-

dušnih udara i prikaz „snažne

volje i odlučne vojne spre-

mnosti da se dominantnom

silomu slučaju krize porazi

svaka provokacija Sjeverne

Koreje“, saopštila je južnoko-

rejska vojska.

Ovo je, kako je saopštila

Sedma lota mornarice SAD,

prvi put od vježbi 2007.

godine u blizini Guama da su

tri američka nosača aviona

zajedno aktivna u zapadnom

Paci iku.

Američki nosači aviona će

učestvovati i u odvojenim

vježbama, koje počinju danas,

sa tri japanska nosača.

Glavni pregovarač Evropske unije za Bregzit Mišel Barnije poručio

Moguće je da ne dođe do dogovora s Londonom

Mišel Barnije

Mišel Aun

MarjanŠarec i Borut Pahor

DonaldTramp i Vladimir Putin

LJUBLJANA

- Slovenački predsjednik Borut Pahor osvojio je u

drugom krugu predsjedničkih izbora drugi mandat.

On je na osnovu 50 odsto prebrojanih glasova osvojio 53,64

odsto glasova, saopštila je slovenačka izborna komiisja.

Njegov protivnik, gradonačelnik Kamnika Marjan Šarec, dobio je

46,36 odsto glasova i priznao poraz, prenose slovenački mediji.

Priznajući poraz rekao je da treba čestitati Pahoru na osvajanju

drugogmandata, prenosi Tanjug.

Drugi krug predsjedničkih izbora u Sloveniji

Pahorudrugi

mandat, Šarec

priznao poraz

Nosačaviona „USSRonaldRegan“