Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 12. novembar 2017.

Svijet

DANANG

-Američkipred-

sjednikDonaldTrampizjavio

je jučedamujeruski kolega

VladimirPutinrekaodase

„nijemiješao“uameričke

predsjedničke izboretokom

kratkerazmjeneriječiuDa-

nanguuVijetnamu.

-On(Putin)mijerekaodaseap-

solutnonijemiješaounašeizbo-

re-rekaojeTrampnovinarimau

avionu, na putu od Dananga ka

Hanoju.

- Svaki put kadme vidi, kažemi

da to nije uradio i stvarno mu

vjerujemkadmi to kaže - rekao

je Tramp, i dodao da se Putin

osjeća uvrijeđenimzbog otpuž-

bi da se Rusijamiješala u izbore

uSAD.

Tramp je dodao da je za SAD

važno da imaju dobre odnose s

Rusijom zbog Sjeverne Koreje,

koja je trenutno najveći američ-

ki problem. Ruski predsjednik

VladimirPutinocijenio jedanas

kao „besmislice“ optužbe o na-

vodnom ruskom miješanju u

američkepredsjedničke izbore.

- Sve što je povezano s ruskim

dosjeomu SAD predstavlja do-

kazoborbiunutrašnjepolitikeu

toj zemlji... To je besmislica - re-

kao je Putin novinarima, poslije

sastanka Azijsko-pacifičke eko-

nomske saradnje (APEK) uDa-

nanguuVijetnamu.

U timoptužbama između osta-

log se pominje da je jedna Puti-

nova nećaka 2016. navodno

imalakontaktesabivšimsavjet-

nikom Trampove predizborne

kampanje.

- To su besmislice - rekao je Pu-

tin.

Putin je juče hvalio američkog

koleguDonaldaTrampa rekavši

da je „lijepo vaspitan i prijatan

čovjek“, poslijekratke razmjene

riječi sa njimtokom jučerašnjeg

sastanka u Danangu u Vijetna-

mu.

-Ponašanjeameričkogpredsjed-

nika je izuzetno korektno i do-

bronamjerno - ocijenio je Putin

nakonferencijizanovinare,ido-

dao da jeTramp „lijepo vaspitan

i prijatan čovjek“ - odgovarajući

na pitanje o specifičnomTram-

povom načinu da se snažno ru-

kuje sa svojimsagovornicima.

Ruski predsjednik je rekao da je

kratko sTrampomrazgovaraoo

bilateralnim odnosima i da su

obojica spremnni da „okrenu

drugi list i idunaprijed“.

- Želimo harmonične odnose sa

SAD - dodao je predsjednik Ru-

sije.

Iako jebilonajavljenoda ćezva-

nični sastanakdvojicepredsjed-

nika biti održan na marginama

samita APEK-a, Bijela kuća je

pred Trampov dolazak u Vijet-

nam saopštila da do toga neće

doći.

Tramp i Putin su se pozdravili i

rukovali pred gala večeru i krat-

korazmijenili nekolikoriječi.

MADRID

- Španskavladauočila je intervencije ruskihhake-

ra tokomkatalonskekrize.

Zbog toga će Ministarstvo odbrane pokrenuti to pitanje pred

Savjetomza spoljne poslove EU - izjavili su španskaministarka

odbraneMarija Dolores de Kospedal i portparol španske vlade

InjigoMendez daVigo.

Kako su rekli na konferenciji za novinare održanoj nakon sjed-

niceVlade,ruskiihakeriizVenecuelemiješalisuseukatalonsku

krizu, prenosi španski list Pais.

- Vlada raspolaže činjenicom da su mnoge poruke i operacije,

viđene na društvenimmrežama, došle sa ruske teritorije. To ne

znači da je to radila ruska vlada.

- Oni su djelimično sa ruske teritorije, djelimično sa drugih, van

EU. Još utvrđujemo to - rekla jeDolores deKospedal.

PortparolVlade InjigoMendezdaVigokazao jeda je toozbiljan

problemo kome će se razgovarati i uEU.

- To je ozbiljanproblemukome demokratijamora da se suprot-

stavi izazovimanovihtehnologija.Otomproblemućemorazgo-

varati na sastanku savjeta za spoljneposloveEU, koji ćebiti odr-

žan u ponedjeljak. Smatramo da Evropa mora ozbiljno da se

pozabavi ovimpitanjem. Ne može se dopustiti da strane snage,

koje dolaze spolja i za koje ne znamo ko su, žele da mijenjaju

ustavni poredak - rekao jeDaVigo.

Hakeri iz Rusije i Venecuele objavljivali su lažne ili iskrivljene

priče o Španiji i Kataloniji. Neke od njih su da Balearska ostrva

podržavaju nezavisnost Katalonije ili da se kastiljski španski je-

zik više ne predaje ukatalonskimškolama.

Španski ministar spoljnih poslova, Alfonso Dastis, rekao je u

petakdaimapodatkedagruparuskihhakeraradinadestabiliza-

ciji EU.

- Ruske mreže ili hakeri stoje iza nečega što nije samo protiv

Španije, već predstavlja načinda se destabilizujeEU. Rusija ima

taj interesvećnekovrijeme, sobziromna todasezemljaneosje-

ća prijatno sa jedinstvomevropskog projekta - rekao je on.

SAMITAPEK a:

Američki i ruski predsjednik žele harmonične odnose

Tramp: Moskva se

nijemiješala u izbore

Rusi hakovali

i tokom

katalonskekrize

Pudždemon podnio

tužbu suduu Strazburu

Saopštenje Vlade Španije

BRISEL

- Smijenjeni katalonski

lider Karles Pudždemon i pred-

sjednica katalonskog parlamenta

Karme Forkadelj podnijeli su

Evropskom sudu za ljudska prava

tužbe protiv Madrida.

Iz suda je potvrđeno da je jednu

od tužbi, koja je primljena 18. okto-

bra, uputio Karles Pudždemon.

U tužbi Forkadelj i 76 drugih

podnosilaca, članovi katalonskog

parlamenta žale se na zabranu

održavanja sjednice katalonskog

parlamenta, na kojoj je trebalo

da bude proglašena nezavisnost

Katalonije, a koju je donio španski

Ustavni sud - rekao je portparol

suda, prenosi Tanjug.

Evropski sud za ljudska prava je

dobio tužbu i od jednog španskog

državljanina, koji se, takođe, žalio

zbog toga što njegovi katalonski

predstavnici nijesumogli da se

sastanu.

Dvije druge tužbe podnijeli su

22. septembra španski građani.

Oni su se žalili jer su članovima

katalonskog izbornog komiteta

koji je pripremao referendumo

nezavisnosti Katalaonije izrečene

kazne - saopšteno je iz suda.

Prema navodima portparola suda,

sva četiri katalonska predmeta

su u preliminarnoj fazi i biće raz-

matrana u skladu sa sudskom

procedurom.

BANJALUKA

- Predsjednik

RepublikeSrpskeMilorad

Dodikpotvrdio jeda gapri-

sluškujubezbjednosne služ-

beBiH, teda jenalogda se

„stavi namjere“ izdat na

osnovuzahtjeva tužilaštvau

Sarajevu, zbog istragekoju

supokrenuli, ali damunije

poznatokakve.

Dodik je naveo da je dobio

obavještenje od suda u Saraje-

vu da se protiv njega preduzi-

maju mjere prisluškivanja, te

istakao da je on najprogonje-

niji čovjekuBiH.

- To nije ništa novo, jer znam

da moje razgovore prati bar

desetagencija.Međutim,ovde

je riječ o tomedaneki sudBiH

prisluškuje predsjednika Re-

publike i to je problematično -

rekao je Dodik za „Večernje

novosti“.

Dodik je rekao da ne zna zašto

je sud poslao obavještenje o

tome, ali pretpostavljada suse

bojali da ne sazna na drugi na-

čin i da se to pretvori u veliki

problem.

- Ovako mogu da kažu - eto,

obavijestili smo vas, dodao je

on.

ZAGREB

- SaborHrvatske

izglasao je juče ranoujutru

povjerenjevladi premijera

AndrejaPlenkovića.

Rasprava o povjerenju vladi

održana je na inicijativu opo-

zicije pošto se premijer nije

odazvao pozivu i nije došao u

Sabor da odgovori na pitanja o

slučajuAgrokor.

Poslije cjelodnevne maraton-

ske i burne rasprave koja je

trajala do ponoći, Sabor je sa

78 glasova iskazao povjerenje

vladi, dok je za opoziv vlade

glasalo 59 zastupnika, javila je

Hina.

Za rušenje vlade bilo je po-

trebnonajmanje76odukupno

151 glasova poslanika Sabora.

Opozicija je tražila glasanje u

svjetlu posljednjih dešavanja

oko posrnulog hrvatskog kon-

cerna Agrokor i optužuje vla-

du da je tu kompaniju predala

stranim investicionim fondo-

vima i bankama.

Sabor je izglasao i povjerenje

ministarki demografije, mla-

dih i socijalne politike Nadi

Murganić.

Protiv opoziva ministarke

Murganić bilo je 78 zastupni-

ka, a za opozivnjih49.

Predsjednik Republike Srpske dobio obavještenje

od suda da ga prisluškuju

Dodik: Ja sam

najprogonjeniji

čovjek uBiH

Hrvatski Sabor izglasao

povjerenje vladi

Kratak susretVladimiraPutina i DonaldaTrampa

KarlesPudždemon

MiloradDodik

Detalj sa rasprave

Moskva