Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 11. novembar 2017.

Hronika

nika policijeMarka Drobnjaka

i profesionalnu hrabrost, jer

je pokušao da uhvati počinica

krivičnog djela i vrati oštećenoj

novčanik od lica koje je imalo

nož i koje ga je potompovrije-

dilo – saopštili su iz policije.

Oni su naveli da je oko 15:20

časova Drobnjak pritekao u

pomoć ženskoj osobi koju je

napao razbojnik.

- Počinilac krivičnog djela je

udario V. K. po ruci i njoj je

ispao novčanik u kojem se

nalazio novac. Počinilac je

uzeo novčanik i krenuo da

bježi, a policijski službenik

Drobnjak koji je bio u blizini

je reagovao i krenuo za njim

u namjeri da ga sustigne.

Počinilac krivičnog djela mu

je tomprilikomnanio povre-

de nožemu predjelu nogu i

pobjegao – saopšteno je.

Oni navode da službenici CB

Podgorica intenzivno tragaju

za osobom čiji identitet im

je poznat, a za kojeg postoje

indicije da je počinio ovo

krivično djelo i preduzimaju

aktivnosti na potpunom

rasvjetljavanju događaja.

Drobnjak je zaposlen u poli-

ciji od 1993. godine. Počeo je

kao pozornik, a nakon toga

proveo je sedamgodina u

Specijalnoj antiterorističkoj

jedinici. Već 17 godina inspek-

tor je za borbu protiv droge

i krijumčarenja. Više puta

novčano je nagrađivan zbog

poslovnih uspjeha. Drobnjak

je učestvovao u svimbitnijim

akcijama, koje su imale viso-

korangirane rezultate, kako

naših, tako i inostranih službi

koje su obavljale poslove u

Crnoj Gori.

A. G.

PODGORICA

–Vlasnik fir-

me „Carine“ČedomirPo-

pović sljedeće sedmice ćeu

Tužilaštvudati iskazu svoj-

stvu svjedokapovodom

istragekoja jepokrenuta

protivbivšeggradonačelni-

kaPodgorice i doskorašnjeg

ambasadoraCrneGoreu

SlovenijiMiomiraMugoše

–nezvanično saznajePobje-

da.

Mugoša se tereti da jeusluča-

ju,,Carine“oštetioglavnigrad

za skoro sedammiliona eura.

Dosada jesaslušanošest svje-

doka ali zbog tajnosti postup-

U istrazi protivMiomiraMugoše biće saslušan vlasnik firme „Carine“

Popović sljedeće sedmice

u Tužilaštvu kao svjedok

Čedomir Popović

PODGORICA

–Protiv I.M.

(31) izPodgoricepodnijeta je

krivičnaprijava zbog sumnje

da jeprodavaoheroin.

Kako se navodi u saopštenju,

podgoričkapolicija,9.oktobra,

kontrolisala je I. M. i pronašla

devet pakovanja sa sadržajem

praškaste materije za koju se

sumnja da je heroin, težine

skoro sedamgrama.

IstražiteljisumnjajudaseI.M.

baviouličnomprodajomhero-

ina.

Drogu su pronašli službenici

Centra bezbjednosti Podgori-

ca u sadejstvu sa službenicima

Odsjekazaborbuprotivdroge.

C.H.

PODGORICA

– Sedamnae-

stogodišnji H. B. iz Podgorice

osumnjičen je da je u glavnom

gradu počinio dvije krađe -

jednu u julu 2014, a drugu u

junu 2017. godine.

Osumnjičeni se 18. jula 2014.

godine popeo na krov noćnog

kluba „Velvet“ u Bokeškoj ulici,

ispremetao stvari i iz registar

kase ukrao skoro 50 eura, tri

LCD televizora, hard disk od

video nadzora, muzičkumikse-

tumarke „pionir“ i veću količi-

nu pića. Drugo krivično djelo

H. B. je, sumnja se, počinio 27.

juna 2017. godine, kada je pro-

valio u kiosk „Tabako S-Press-T

45“ na Bulevaru Svetog Petra

Cetinjskog. Odvalio je metalnu

rešetku, polomio staklo i ušao

u objekat, ispremetao stvari i

iz registar kase ukrao 50 eura i

veću količinu cigareta.

C.H.

Prijava protiv Podgoričanina

PODGORICA

–Kotorani Go-

ranLjubatović, TripoMoš-

kov i braća Igor iNikolaAn-

drić, koji se teret da subili

članovi kavačkekriminalne

grupe, koja jepočinilaviše

krivičnihdjela, juče suposlije

godinu i dvamjesecaprove-

denihupritvorupušteni da

sebrane sa slobode.

Odlukuoukidanjupritvorado-

nijelo je krivično vijeće Višeg

suda u Podgorici kojim pred-

sjedava sudijaDragoje Jović.

Vijeće jeuvažiloprijedlog tuži-

oca Saše Čađenovića da se

okrivljenimaodredimjeranad-

zora zabrana napuštanja bora-

višta – Kotora i da se svakog

prvog umjesecu javljaju kotor-

skoj policiji. Sud jenaložio i za-

branuprilaskaokrivljenomIliji

Dedoviću, koji je za razliku od

ostalih okrivljenih priznao pri-

padništvo kavačkom klanu i

ispričaododetaljanačinnakoji

je funkcionisala kriminalna or-

ganizacija.

Priznanje

On je priznao da je u avgustu

2015. godine postao član ka-

vačke kriminalne grupe koju

je predvodio SlobodanKašće-

lan kojem se sudi u odsustvu

jer je nedostupan crnogor-

Osumnjičen za uličnu

prodaju heroina

SUĐENJEKAVAČKOJ GRUPI:

Igor Dedović priznao krivicu i odgovarao na pitanja tužioca

Otkrio da su komunicirali

kriptovanim telefonima

ka nije poznato šta su svjedo-

ci ispričali na saslušanju.

Tužilaštvo je više od godinu

provjeravalo sporne ugovore

iz 2007. godine između opšti-

ne i firme „Carine“ zbog sum-

nje da je u tomposlu državna

kasa oštećena za višemilion-

ske iznose.

Mugoša se tereti da je 2007.

godinezloupotrijebiopoložaj

tako što je omogućio prodaju

vrijednog zemljišta od 15.205

kvadrata na Starom aerodro-

mu, bez odluke Skupštine.

Umeđuvremenu, 2010. godi-

ne, Osnovni sud u Podgorici

poništio je ugovor opštine i

kompanije „Carine“ o prodaji

opštinskog zemljišta iz 2007.

godine.Na

javnoj licitaciji po-

nuđeno je više od 13 miliona

eurazazemljište, ali jeposeb-

nom pogodbom kupca i pro-

davca prodato za dva i pomi-

liona.

Nakon toga uslijedila je odlu-

ka Vrhovnog suda kojom je

naloženo da „Carine“ vrate

zemljište od 15.205 kvadrat-

nih metara, a glavni grad

kompaniji „Carine“2.508.825

eura, kolikojeplaćenosporno

zemljište.

Nakon što je zemljište vraće-

nouvlasništvoglavnoggrada,

Mugoša je krajem 2011. godi-

ne donio odluku o ponovnom

prenosu zemljišta na „Cari-

ne“itopocijeniod165euraza

kvadratni metar (ukupno dva

i po miliona) - kao i 2007. go-

dine, kada su prvi put sklo-

pljeni sporni ugovori.

M.Ž.

Odbrana traži izdvajanje iskaza

Branilac Tripa Moškova, advokat Marko Radović predložio je da

se iz spisa predmeta izdvoji zapisnik saslušanja Ilije Dedovića

koji je dao u Tužilaštvu 14. septembra prošle godine.

Radović je naveo da se radi o nezakonitomdokumentu jer je

Dedović dva dana ranije u Tužilaštvu negirao krivicu.

- Dedović je saslušan u prisustvu advokata koji je angažovan po

službenoj dužnosti a da pri tommeni nije otkazano punomoćje.

Zakon propisuje da osumnjičeni ne može istovremeno imati

advokata po izboru i po službenoj dužnosti – kazao je Radović.

Istakao je da iskaz koji je Dedović u Tužilaštvu dao 14. septem-

bra prošle godine nema dokazni značaj jer se radi o pravno

nevaljanomdokazu.

Sa druge strane tužilac, Saša Čađenović smatra da zakon nije

prekršen jer je Dedović sporni iskaz dao na njegov zahtjev.

Božović

negirao da je

organizator

Igor Božović je prošle

godine prilikom saslušanja

u Tužilaštvu negirao da je

organizator „kavačana“ i

da ti navodi ne mogu da

opstanu. Božoviću se sudi u

odsustvu jer je u bjekstvu.

Istakao je da poznaje Slo-

bodana Kašćelana i da je

komunicirao sa njimnakon

što je ranjen u Srbiji. Pojaš-

njava i da je u komunikaciji

sa njimpostavljao neka

pitanja vezano za Vojina

Stupara, koji je ranjen u

martu prošle godine, jer ga

je, kako tvrdi, sve to pogo-

dilo.

Stupar je zet Igora Božo-

vića, koji je osuđen zbog

šverca kokaina, a policija

ga povezuje i sa Sloboda-

nomKašćelanom, kojeg je,

navodno, jedno vrijeme i

obezbjeđivao.

skimvlastima.

Dedović je potvrdio navode

Tužilaštva da su pomoćnik po-

licije u Kotoru Zlatko Samar-

džić, kapetani duge plovidbe

Igor Andrić, Tripo Moškov i

nedavno ubijeni Goran Lenc

povezani sa „visokorangiranim

članovima kavačkog klana“.

Onjejučeodgovarajućinapita-

nja tužioca Saše Čađenovića

kazaoda jeupoznaoSamardži-

ća preko njegove suprugeDan-

ke, koja radi u pekari nedaleko

odmjesta, gdje on stanuje.

- Samardžić je dolazio u tu pe-

karu i tako sam ga upoznao.

Dankami je pričala kako sa Sa-

mardžićem ide u Kavač na ro-

štilj. Jednom su me i zvali da

idem tamo ali ja nijesamotišao

– ispričao jeDedović.

Kazao je da su u četvorosprat-

noj zgradi u kojoj živi Milan

Knežević koji mu je bio direk-

tno nadređen, stanove imali

SrđanJurišević, Igor iAleksan-

dar Đurišić, braća Prelević,

Vladimir i Igor Božović, Siniša

Vlahović, kao i TamaraZvicer.

Naveojedazgradaimadvorište

u kome se nalazi bazen i da je

ograđena kovanom ogradom.

Istakaojeidajezgraduublizini

pokrivena videonadzorom.

Dedović je naveo da su ga kada

je nosio novac u apoenima po

500 eura ispred te zgrade naj-

češće sačekivala braća Đurišić,

koji su se po gradu hvalili da su

tjelohranitelji Slobodana Ka-

šćelana.

Kriptovani telefon

Ispričao je i damu jeMilanKe-

žević sugerisao da se pretjera-

no ne javlja na ulici stanarima

zgrade u kojoj je živio i Kneže-

vić da se ne bi vidjelo da ima

veze sa njima.

-KneževićjedolaziouKotorna

dva tri dana.Vazda se pazio ka-

da dođe u Kotor – tvrdio je De-

dović.

Ispričao je da nije mnogo ko-

municirao na kriptovani tele-

fon koji mu je dao Milan Kne-

žević, u slučaju da treba nešto

da posluša.

-Na tomtelefonunijemogloda

se razgovara već samo da se ša-

lju i primaju poruke. Jednom

sam poslao poruku Lencu sa

tog telefona–kazao jeokrivlje-

ni Dedović.

Objasnio je da okrivljenog Lju-

batovićazna izviđenjaali dane

zna zanjegoveveze sa „kavača-

nima“.

On je odbio da odgovara na pi-

tanjaokrivljenih i njihovihbra-

nilaca.

Prigovori

OptuženiSamardžićjekomen-

tarišući iskaz koji je Dedović

daopred sudomakoji seodno-

si na njega i njegovu suprugu

kazaoda je sve izmišljotina.

- Zašto bi moja supruga imala

slobodu da takve stavove i de-

talje iznosi Dedoviću. O tačno-

sti njegovog iskaza govori i to

što je odbio da odgovara na pi-

tanjaokrivljenihinjihovihbra-

nilaca –kazao je Samardić.

Braća Andrić i Tripo Moškv

prigovorili sunjegovomiskazu

jer jeu suprotnosti sanjihovim

odbranama.

Prema navodima optužnice,

Kašćelan i Božović, krajem

maja2010.godine,organizova-

li sukriminalnugrupučiji suse

članovi bavili švercom droge,

iznudama, zelenašenjem, pra-

njemnovca i davanjemmita.

Nastavaksuđenjazakazanjeza

26. decembar.

B.R.

Rasvijetljena dva imovinska delikta u Podgorici

Maloljetnik krao novac,

televizore, cigarete...

MarkoDrobnjak

PODGORICA

- Predsjedništvo

DF-a ocijenilo je veoma zabri-

njavajućimnamjeru Duška

Markovića, Zorana Pažina i Ivice

Stankovića da se kroz instrui-

ranje svjedoka saradnika Saše

Sinđelića, pokušaju kriminalizo-

vati lideri DF, kao navodni naru-

čioci njegovog atentata, čime

im se „crta meta na grudima i

ugrožava bezbjednost“.

- Mi shvatamo paniku u redovi-

ma režima zbog kraha lažnog

montiranog slučaja državnog

udara, gdje cijela Crna Gora

gleda na koje grane je ovaj

režimdoveo tužilaštvo i pra-

vosudje, da nam se sprda čitav

svijet. Ipak, pokušaji režima da

crtajumete na grudima lidera

DF-a i da ugrožavaju našu

bezbjednost i bezbjednost

naših porodica, neće ostati bez

adekvatnog odgovora DF-a -

kaže se u saopštenju.

Predsjedništvo posebno ističe

da je kao dio ove nove faze

obračuna režima sa DF-om, obi-

jena kuća Predraga Bulatovića,

a juče izvedena diverzija na

automobilu Branka Radulovića,

što ocjenjujemo kao nastavak

progona i pokušaja i fizičke eli-

minacije lidera DF-a.

- Ukoliko se odmah ne otkriju

nalogodavci, organizatori i

izvršioci ovih napada na lidere

DF-a, DF će Duška Markovića,

Ivicu Stankovica i Zorana Paži-

na držati kao odgovorne za

pokušaj fizičke likvidacije lidera

DF-a - kaže se u saopštenju.

C.H.

DF tvrdi da im je nacrtanameta

Viši sud