Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 52 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Petak

, 6. oktobar 2017. •

Godina LXXIII/Broj 18599

Cijena 0,70 eura

Pregovori predstavnikaVlade saSvjetskom

bankomulazeuzavršnu fazu

STR.6.i7.

STR.3.

STR.8.

Mitrovićnajavio

ostavkuuSavjetu

Radio - televizije

UlazakuAlijansu

krupankorak

kačlanstvuu

Evropskoj uniji

Tendenciozno

pisanje,

prijavadavno

odbačena

Agencija za sprečavanje korupcije donijela

još jednu odluku o sukobu interesa

INTERVJU:

Andrej Kovačev, poslanik uEvropskomparlamentu

ĐakonCPCLav Lajović demantovaomedijsku objavu

DVANAESTIDANSUĐENJAZAPOKUŠAJTERORIZMA:

Službeni vozač DF-a negirao navode optužnice

Čađenović:Možda sam

komunicirao saNikićem,

ne znajući da jeon

STR.4.i5.

STR.9.

Iz aranžmana sa Svjetskom

bankombi se obezbijedilo

nansiranje obaveza iz 2018,

uzmogućnost korišćenja

sredstava za re nansiranje

eurobondova, koji

dospijevajuod 2019. do 2021.

Čeka seodluka

ogaranciji do

250miliona

IvanMitrović