Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 52 Next Page
Page Background

STR.5.

Valorizacija

Sahat kule

Imaćemo još jednog

viceguvernera

Komentar

NIKŠIĆ:

Otvoren prvi centar uCrnoj Gori za osobe

sa smetnjama u razvoju starije od 27 godina

STR.2.

STR.12.

Vujoviću ime

SOBudvaodao

počast strijeljanim

Ravnogorcima

Reformski iskorak

usocijalnoj zaštiti

STR.9.

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

STR.4.

STR.10.i11.

ReakcijeMomčilaRadulovića i

GordaneĐurović na ocjene čelnika

Evropske komisije Junkera

KotoraninDejanPavićević negirao

učešće u likvidaciji DaliboraĐurića

Izboriti se za

princip regate

Okrivljeni: Niko

ne zaslužujeda

budeubijen

Funkcioner Putinove JedinstveneRusijenajavljuje

novuakcijuuticajanadešavanjauCrnoj Gori

Podgorica •

Crna Gora •

Petak

, 15. septembar 2017. •

Godina LXXII/Broj 18578

Cijena 0,70 eura

IŽeleznjak

bidapiše

deklaraciju

o očuvanju

srpskenacije

RUSIJANABALKANU

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

Vlada usvojila prijedlog izmjena Zakona oCentralnoj banci

CETINJE:

Nastavljeno čišćenje prostora

oko ponora uDonjemPolju

Pripremaju teren

za sanaciju kanala

STR.3.

Sergej Železnjak

JedinstvenaRusija predlaže pripremudeklaracije,

zajedno sa partijama balkanskih zemalja, koja će

biti usmjerena na očuvanje srpske nacionalne

identičnosti, kulture, jezika i ćirilice. Spremna

je da najaktivnije učestvuje u izradi tog

dokumenta - rekao je Železnjak

Zakonpredviđa povećanje

broja članova Savjeta,

odnosno viceguvernera

sa dva na tri. Mandat člana

Savjeta nemože biti kraći

od šest godina

Bivši opštinski funkcioner Ljubomir

Filipović optužio aktuelnog predsjednika

parlamenta da je zloupotrijebio funkciju

STR.14.