Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Srijeda, 16. avgust 2017. • Godina LXXIII/Broj 18548 • Cijena 0,70 eura

STR.3.

STR.2.

SNPnikada

nećebiti

nacionalistička

partija

Crnoj Gori

prijeti

epidemija

boginja

Zarade poslanika u julu

Prosječna

plata za

bojkot

1.460 eura

Saslušanovišeosoba iz

Nikšića, Kotora, Tivta...

STR.11.

Istraga o stradanjudvojiceNikšićana prilikomrukovanja eksplozivomuTivtu

DanaspočinjehitnasanacijaušćaBojane,

koje jeprviputuistoriji zatvoreno

Da će rijekanestati

znali jošprije20

danaali - svi ćutali

STR.6.i7.

STR.8.

STR.2.

STR.19.

PjesnikMladen Lompar

preminuo juče u Kotoru

Poezija

je bila

njegovo

svetilište

Vladimir Joković, predsjednik

Socijalističke narodne partije

ALARMANTNO:

Nastavlja se trend pada vakcinacije,

MMRnije primilo čak 3.813 dvogodišnjaka

Za trajno rješenje problema čišćenje treba obaviti u račvi gdje se Bojana odvaja prema

Albaniji i prema nama. Tu, zbog velikih kiša u jesen i proljeće i crnogorske navike da

se baca smeće u rijeke, nastaju nanosi granja, pruća, smeća i kesa, formira se barijera

i Bojana se umrtvi, gubi svoj prirodni intenzitet - objasnio je Predrag Jelušić

ILUSTRACIJA

INTERVJU: