Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora • Subota

, 12. avgust 2017. • Godina LXXIII/Broj 18544

• Cijena 0,70 eura

STR.3.

STR.9.

STR.2.

Direktor foruma zaetničke

odnoseonajavi da zvanični

Beogradpripremadeklaraciju

oSrbimau regionu

Na zakup stanova

potrošeno 5.600eura,

nanoćenja2.200

Arslan tužiMuhovića

zbogoptužbi za

terorizam

Dvijeosobe

poginule

Turski biznismennajavio tužbuprotiv

predsjednikaOdbora BS uPetnjici

Vatrogasci uTivtu juče gasili

od Solila do iznadKrašića

Teške saobraćajne nesreće

uPodgorici i Beranama

,,Podzemne“

požaremože

ugasiti samo

dobrakiša

STR.10.

STR.3.

Janjić:Moraće

drugačije

prema

Crnoj Gori

Troškovi odvojenog života

za crnogorske poslanike