Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 52 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Subota, 5. avgust 2017. •

Godina LXXIII/Broj 18537 •

Cijena 0,70 eura

Počela javna raspravaoNacrtuzakonao radu,

sindikati najavljujuamandmane

Zastaraduga iz

radnogodnosa za

četiri godine?!

STR.4.i5.

STR.2.

Lekić će

odgovarati

zakrivične

radnje

STR.6.i7.

Trasiranje

koridora zla, ili…

STR.8.

Vrijedandar Kliničkom

centruporodice biznismena

Petrosa Statisa

Za Institut

bolesti djece

41 krevet

STR.10.

Što bimoglo da znači „pregrupisavanje“

islamističkih radikala na ZapadnomBalkanu

Čujovićev

otacuplatiće

230hiljada

Front i Demokrate zaratili nakon sastanka

dijela opozicije saMajkomPensom

Okrivljeni za računarskuprevaruuskoro na slobodi

Drašković:

Sa tri pasarele

smanjili bi gužve

Prijedlozi zastare duga iz radnog odnosa

i produženje roka za radna određeno

vrijeme subile dvije ključne stvari koje

jeUSSCGpostavila kaouslov za davanje

saglasnosti za usvajanje ovog zakona –

rekao je Zvonko Pavićević Pobjedi

STR.2.

DF: Bečić je

,,Iznogud“

premijera

Markovića

STR.9.

Komandir saobraćajne policije

uBaru o problemima u Sutomoru

AleksaBečić

RASKOLUDEMOSU:

Pravni timIzvršnog

odbora odbacio tvrdnje centralne stranke