Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Ponedjeljak, 26

. jun 2017. •

Godina LXXIII/Broj 18498

Cijena 0,70 eura

STR.16.

I. BOŽOVIĆ

STR.9.

STR.2.i3.

STR.5.

OvaVlada

ćepripremiti

državuza

članstvouEU

Povećanje

PDV-a jenajgora

Vladinamjera

Rasponprimanjadirektoraagencija, fondova

i upravanaosnovu imovinskihkartona

Potraga za tajnim

svijetomkrša i vode

Bar gradimo

i razvijamo

sa stabilnim

finansijama

Najvećaplata

2.690eura, gotovo

svi ukreditima

STR.2.

STR.7.

BURAUSNP:

Glavni odbor u krnjemsastavudonio odlukuda se osmi

Kongres održi 13. avgusta, oponenti SrđanaMilića napustili sjednicu

INTERVJU:

Zoran Srzentić,

prvi čovjek grada podRumijom

INTERVJU:

Aleksandar Andrija

Pejović, ministar za evropske poslove

RaškoKonjević, poslanik

SDP-a, ocijenio da je CrnaGora

u ozbiljnoj finansijskoj krizi

Predstavnici kanjoning asocijacijaAustrije

i Njemačke nedavno posjetili CrnuGoru

Stručnjaci kažuda korišćenje antibebi pilula nije opasno,

ali da se uzimaju samo uz kontrolu ginekologa

Bolje

hormon

nego

abortus

STR.8.

CANYONING.OR.AT

Ponoćnimkvorumom

doodlukeoKongresu