Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Ponedjeljak, 19

. jun 2017. •

Godina LXXIII/Broj 18491

Cijena 0,70 eura

STR.5.

STR.9.

STR.3.

STR.11.

STR.2.i3.

ProfesoricaGordanaĐurović i predsjednik

Evropskog pokretaMomčiloRadulović o ideji da

se formira jedinstveno tržište u regionu

Predsjednik opštineNikšićVeselinGrbović

o projektima koji će promijeniti izgled grada

Imovinski kartoni rukovodilaca šest regulatornih agencija

Što predviđaNacrt zakona

o lokalnoj samoupravi

PORTUGAL

Politički projekat koji

odlaže integracije

Sve jeviše

investitora

Plate

regulatora

do3.585

eura

STR.7.

Vukčević:

Stručni

kadar i jasni

kriterijumi

zapošljavanja

Ušumskim

požarima

višeod60

mrtvih

NIKONE ZNA

KOLIKOJE

DINAMITAU

PODRUMIMA

ProblemkrivolovanaPrimorjuprati i činjenica

da se teškoulazi u tragnabavci eksploziva

Lajkkoji

život (ne)znači

STR.8.

Momčilo

Radulović

Gordana

Đurović

Jadranka

Vukčević

Stručnjaci komentarišu koliko je opasan

uticaj društvenihmreža i kako ih koristiti

VeselinGrbović