Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 48 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Ponedjeljak, 12

. jun 2017. •

Godina LXXIII/Broj 18484

Cijena 0,70 eura

STR.2.i3.

STR.5.

PredsjednikOdbora za bezbjednost

o benefitima članstva uNATO

INTERVJU:

Rektor Univerziteta

DonjaGorica prof. dr VeselinVukotić

Stanišić:

Borba

protivkorupcije

i kriminalabiće

djelotvornija

Koncept

klasičnog

univerziteta

jeukrizi

Baštaukojoj se

učedobrenavike

BUDVA:

Premijer prisustvovao otvaranju

rekonstruisanog hotela „Aleksandar“

Tri osobe uhapšene poslije obračuna

,,kvartaša“ ispreddiskoteke uNikšiću

Okončano treće polugođe ekološke radionice uOŠ „Dr Dragiša Ivanović“ uPodgorici

STR.15.

Marković: Nećebiti

novihopterećenja

zaprivredu

STR.3.

Naći će se

mogućnost da

demarkacija

prođeu

parlamentu

Janjićubjekstvu

nakon ranjavanja

Krcunovića

AzemVlasi o uticaju kosovskih izbora na razgraničenje sa CrnomGorom

DIREKTORI

ZARAĐUJU

OD 1.100DO

3.200EURA

STR.8.

Izvještaji oprihodima i imovinimenadžmenta

kompanijauvećinskomdržavnomvlasništvu

STR.4.

STR.6.i7.