„NOVA POBJEDA“ d.o.o.

PODGORICA, Ul. 19. decembra br. 5


Izdavač:

MEDIA NEA d.o.o.

PODGORICA, Ul. 19. decembra br. 5


Direktor i glavni i odgovorni urednik

DRAŠKO ĐURANOVIĆ


Zamjenik direktora

LAZAR MIŠUROVIĆ


Direktor Marketinga

ŽELJKA RADULOVIĆ


REDAKCIJSKI KOLEGIJUM

Zamjenica glavnog i odgovornog urednika

RADMILA USKOKOVIĆ- IVANOVIĆ (desk)

Pomoćnici glavnog i odgovornog urednika

NENAD ZEČEVIĆ (politika)

JADRANKA RABRENOVIĆ (ekonomija)

KAĆUŠA KRSMANOVIĆ (društvo)

MARIJA JOVIĆEVIĆ (nedjeljno izdanje)

Urednici

VLATKO SIMUNOVIĆ (kultura)

MARIJA ŽIŽIĆ (crna hronika)

DRAGICA ŠAKOVIĆ (Crnom Gorom)

NIKOLA SEKULIĆ (hronika Podgorice)

JOVAN TERZIĆ (Arena)

IGOR LAKOVIĆ (dizajn)

DRAGAN MIJATOVIĆ (fotografija)


TELEFONI:

020/409-520 - redakcija

020/409-536 - marketing

020/202-455 – oglasno

020/246-701 – štamparija

[email protected]


Broj žiro računa: 560-822-77

Universal Capital Bank