Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 52 Next Page
Page Background

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica •

Crna Gora •

Petak, 11. novembar 2016. •

Godina LXXIII/Broj 18279

Cijena 0,70 eura

STR.3.

STR.2.

Željeznjakopet

prijeti Crnoj Gori

SKANDALOZNO:

Putinov bliski saradnik se

umiješao udešavanja na ovdašnjoj političkoj sceni

BrajovićuSkupština,

Šehovićusaobraćaj,

NuhodžićuMUP...

ZATVARASEKRUG:

Bivši šef Žandarmerije

pred tužiocemdodetaljagovorioopripremi

terorističkihnapada zaveče 16. oktobra

Pritisnut teretom

brojnihdokaza, Dikić

je prije dva dana tražio

da razgovara sa tužiocem,

nudeći saradnjuu

razotkrivanju svihdetalja.

Timpovodom juče ujutro

je napustio kapije ZIKS-a

i upratnji pojačanog

obezbjeđenja odvezen

je u Specijalno tužilaštvo

gdje je nekoliko sati

odgovaraona pitanja

specijalnog tužioca

SašeČađenovića

Novina u pismu Željeznjaka je pominjanje

Socijaldemokratske partije Ranka

Krivokapića u kontekstu udruživanja

opozicije, jer je ranijim izjavama potencirao

isključivo savez DF Ključ-Demokrate koji je

nazvao Ujedinjena opozicija Crne Gore

STR.6.i7.

KompanijaNorinko dostavila finansijsku i

tehničkuponudu zaHEnaMorači

Kinezi planiraju

gradnjuosam

hidroelektrana

Pelet i brikete

nabavljajuusred

sezonegrijanja

Pljevljaci ćemoći po subvencionisanim

cijenama da kupe ekološki ogrijev

STR.14.

Poznati obrisi novogMarkovićevog

kabineta, dosta novih lica uVladi

BratislavDikić

priznajekrivicu

i odaje jatake!

STR.10.i11.