1 / 64 Next Page
Information
Show Menu
1 / 64 Next Page
Page Background

STR.8.i9.

Prvi broj izašao je 24. oktobra 1944. u Nikšiću

Pobjeda

Podgorica • Crna Gora •

Ponedjeljak, 31. oktobar 2016. • Godina LXXIII/Broj 18268

• Cijena 0,70 eura

STR.7.

Terenska obuka za vanredne

situacije danas uCrnoj Gori

Koliko supartije potrošile za potrebe izborne kampanje

Više državno tužilaštvo odbilo da

službeno goni advokata zbog sumnje da

je falsifikovao punomoćja 220 građana

DRI objavila kontrolnu reviziju ,,Efikasnost Poreske uprave u

sprovođenjumjera naplate poreskog duga“

I porednalaza

grafologa, tužilac

vjerujeBulatoviću

Negativni efekti zagađenjana zdravljepopulacije

naročito izraženi u tri crnogorskeopštine

Navježbi

timovi iz sedam

NATOčlanica

Najskuplja trkau

istoriji crnogorskog

parlamentarizma

Zakonsprečavaotpis

poreskogduga

Umire se i

živi kraće

zbog lošeg

vazduha

Branislav

Radulović

Milan

Dabović

STR.3.

STR.6.i7.

STR.4.i5.